Puhdistus- ja ruokapalvelut

Puhdistus- ja ruokapalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 alkaen

PPE Köökki Oy:lle

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden toiminta-ajatuksena on laadukkaiden, ravitsemuksellisesti täysipainoisten ja asiakkaiden hyvinvointia edistävien aterioiden tuottaminen.

Ylivieskan ruokapalvelut tarjoaa päivittäin noin 3300 ateriaa, jotka valmistetaan kahdessa valmistuskeittiössä ja toimitetaan n. 25:een jakelukeittiöön.

Vilja keskuskeittiö valmistaa päivän kaikkia aterioita asiakkaiden tarpeen mukaan. Aterioita tehdään kouluille, päiväkodeille, palveluasuntoihin, koteihin (kotipalveluateriat) ja kaupungin työpaikkaruokailuun. Terveyskeskuksen keittiö valmistaa ateriat osastoille ja henkilöstöruokailuun.

Keskuskeittiö Vilja valmistui vuonna 2019.

Kouluruokailu

Koululaisille tarjottu ateria sisältää pääruoan, salaatin, leivän, ravintorasvan ja ruokajuoman.

Kouluruokailussa huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset ruoanvalmistuksessa, ruokalistasuunnittelussa ja elintarvikehankinnoissa. Kouluateria tukee koululaisen hyvinvointia ja vahvistaa terveyttä edistäviä ruokatottumuksia.

Erityisruokavaliot

Ruokapalvelut valmistaa kaikki oppilaiden tarvitsemat lääkärin- tai terveydenhoitajan todistukseen perustuvat erityisruokavaliot sekä uskonnollisista ja eettisistä syistä rajoitetut ruokavaliot.

Muutokset tulee ilmoittaa välittömästi.

Vanhempien toivotaan ilmoittavan lasten poissaoloista myös koulun keittiöön, jos lapsella on hyvin yksilöllinen erityisruokavalio.

Päiväkotiruokailu

Yhteinen ruokahetki on osa lasten päiväohjelmaa. Päiväkodeissa tarjotaan perusruokaa puhtaista, kotimaisista raaka-aineista lähialueen tuotteita suosien.

Ylivieskan ruokapalvelut tarjoaa n. 330:lle päivähoidossa olevalle lapselle ateriat: aamupalan, lounaan ja välipalan. Vuorohoidossa oleville lapsille tarjotaan myös päivällinen ja iltapala. Lounas ja välipala valmistetaan Vilja keskuskeittiössä, josta ne toimitetaan päiväkoteihin.

Päiväkotiruokailun tavoitteena on turvata lapselle riittävät ja tasapainoiset ateriat sekä ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon. Päiväkotiruokailussa huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset ruoanvalmistuksessa, ruokalistasuunnittelussa ja elintarvikehankinnoissa.

Erityisruokavaliot

Ruokapalvelut valmistaa kaikki lasten tarvitsemat lääkärin- tai terveydenhoitajan todistukseen perustuvat erityisruokavaliot sekä uskonnollisista ja eettisistä syistä rajoitetut ruokavaliot.

Muutokset tulee ilmoittaa välittömästi. Vanhempien toivotaan ilmoittavan lasten poissaoloista myös päiväkodin keittiöön, jos lapsella on hyvin yksilöllinen erityisruokavalio.

Ikäihmisten ruokailu

Vilja keskuskeittiö valmistaa päivittäin n. 600 ateriaa vanhusten ruokailuun: aamupalan, lounaan, päivällisen ja iltapalan. Ateriat toimitetaan palvelutaloihin, erityisryhmien palveluasuntoihin ja annospakattuina kotipalveluaterioina koteihin.

Ruokalista noudattaa 5 viikon kiertävää listaa. Ruokavalio koostetaan vanhuksille tutuista ruoista ja valmistuksessa otetaan huomioon rakenne ja maustaminen.

Annospakatut kotipalveluateriat

Ateriat valmistetaan Vilja keskuskeittiössä, joista yksityinen kuljetuspalvelu toimittaa ne asiakkaiden koteihin.

Asiakas voi valita kuinka monta ateriaa viikossa hän haluaa ateriapalvelun kautta.
Arkipäivien ateriat toimitetaan asiakkaalle päivittäin kuumina ja viikonlopun ateriat perjantain aterian yhteydessä kylminä. Juhlapyhien ateriat toimitetaan kylminä viimeisenä, ennen pyhää olevana arkipäivänä.
Asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon ateriaa koottaessa. Erityisruokavalioiden tarjoamisen perusteena ovat terveydelliset ja eettiset syyt.

Palvelun anomiseen liittyvät ohjeet löytyvät Pohteen nettisivuilta https://pohde.fi/palvelut/ateriapalvelut/?area=ylivieska#area-search-title

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalvelut tuottavat teknisesti ja toiminnallisesti laadukkaita palveluja asiakkaille.

Puhdistuspalveluilla luodaan ja ylläpidetään kiinteistöjen arvoa, kuntoa ja osaltaan vaikutetaan siihen, että tilat ovat käyttäjilleen terveelliset, turvalliset ja miellyttävät. Tavoitteena on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä kiinteistöissä.

Keskeisimmät tehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut. Palvelun laadun tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta ja siellä olevan toiminnan vaatimaa puhtaus- ja hygieniatasoa.

Siivottavia kohteita ovat mm. koulut, päiväkodit, virastot, kirjasto, pelastuslaitos ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion käyttämät tilat, kuten terveyskeskus ja palvelutalot. Siivottavaa pinta-alaa on noin 60 000 m2.

Puhdistuspalvelut vaikuttavat osaltaan siihen, että tilat ovat käyttäjilleen terveelliset, turvalliset ja viihtyisät.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare