Strategia 2022-2030

Ylivieska – Kasvun kaupunki

Kuntastrategiasta säädetään kuntalaissa

Kuntastrategiasta säädetään kuntalain 37 §:ssä. Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

  1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
  2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
  3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
  4. omistajapolitiikka;
  5. henkilöstöpolitiikka;
  6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
  7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian tulee ottaa huomioon kunnan talousarvio ja -suunnitelma laatimisessa. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Lisätietoja

Sorvisto Maria
kaupunginjohtaja
044 4294 210
Hallintopalvelut

Ylivieskan strategia 2022-2030

Ylivieskan kaupungin strategia 2022-2030

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare