Nuorisovaltuusto

Ylivieskan nuorisovaltuusto, eli tutummin nuva, on nuorten äänitorvi ja edustaja kaupungin toiminnassa.

Ylivieskan Nuorisovaltuuston logo

Ylivieskan nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada nuorten ääni kuuluville kaupungissamme, edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, toimia nuorten äänitorvena päättäjien suuntaan ja antaa lausuntoja ja kannanottoja nuoria koskevissa kysymyksissä. Nuorisovaltuusto on osa Ylivieskan kaupungin lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmää. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on

  • edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta, sekä edistää Ylivieskan kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä
  • vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille.
  • tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa; nuorisovaltuustolla on em. asioita valmistellessaan oikeus kuulla asiantuntijoita
  • edistää osaltaan nuorille tarkoitettujen palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista

Nuorisovaltuustolla on edustukset seuraavissa toimielimissä: Ylivieskan kaupunginvaltuusto, kirjasto- ja kulttuurilautakunta, liikuntalautakunta, sivistyslautakunta ja teknisten palveluiden lautakunta.

Nuorisovaltuuston jäsenet

4. kausi, 1.1.2019 – 31.12.2020

Emmi Virkkala, puheenjohtaja
044 3021 014
nuva(at)ylivieska.fi
Jaakko Muikku, varapuheenjohtaja
044 3666 787
Mimmi Juka, sihteeri
045 8002 357
Juulia Kant, tiedottaja
045 1046 550
juulia.kant(at)gmail.com
Vilma Vähäkangas

Aleksi Pylväs

Jonatan Ojala

Lisätiedot

Männistö Elisa
nuorisopalvelujohtaja
044 4294 355
Nuorisopalvelut

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Säännöt ja pöytäkirjat

Nuorisovaltuuston säännöt ja pöytäkirjat löytyvät sivun alaosasta tiedostoista.

Sosiaalinen media

Instagram #ylivieskannuva

Facebook Ylivieskan Nuorisovaltuusto

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare