Viestintä ja markkinointi

Ylivieska – tapahtuma- ja kauppakaupunki

Viestintä on yksi Ylivieskan uuden strategian kulmakivistä. Sen tehtävänä on tukea johtamista ja Ylivieskan kaupungin kehitystä alueen kasvukeskuksena.

Viestinnän perustehtävä on myös edistää ylivieskalaisten hyvinvointia tarjoamalla tietoa kaupungin toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päämääristä. Näin luodaan edellytyksiä ylivieskalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle kaupungin toimintaan sekä lisätään keskustelua ja asioiden käsittelyn avoimuutta. Kaupunki viestii ilman poliittisia painotuksia.

Viestinnän avulla huolehditaan että Ylivieska tunnetaan myös muualla Suomessa.

Ylivieskan kaupungille brändikäsikirja ja uusi ilme

Ylivieskan kaupunki on julkaisi keväällä 2020 strategiaansa nojaavan brändikäsikirjan. Sen myötä kaupungin visuaalinen ilme uudistui ja lupaus kiteytyi viestiksi Ylivieskan myönteisestä kasvusta ja kehityksestä.

”Ylivieska antaa kasvulle hyvät eväät. Se on vireä ja energinen mutta samalla turvallinen ’pienisuuri’ kaupunki alueensa ympäryskuntien kauppa- ja palvelukeskuksena sekä maanteiden ja rautateiden solmukohtana.”

Ylivieska antaa kasvulle hyvät eväät. Se on vireä ja energinen mutta samalla turvallinen ’pienisuuri’ kaupunki

Ylivieskan Uusi Strategia 2019-2030

Muun muassa näin Ylivieskaa kuvataan brändikäsikirjassa. Käsikirjan lähtökohtana on Ylivieskan uusi strategia 2019–2030, kaupungin arvot ja visio ”Ylivieska – kasvun kaupunki”. Käsikirjan tehtävänä on juurruttaa kaupungin strategiaa sekä syventää viestintää ja markkinointia.

Merkittävien kaupunkiseutujen ainoa nousija

Ylivieskan uusi brändilupaus Kasvun ihmeitä kiteyttää kaupungin myönteisen kasvun ja kehityksen. Samalla se yhdistää kahteen sanaan toisen kokoluokan tarinat: arkisen hienot kertomukset mm. perheiden, lasten, yritysten ja luonnon kasvusta.

– Tavoitteenamme on tuoda jatkossa kaikessa viestinnässämme ja markkinoinnissamme esille Ylivieskaa sellaisena kuin se on: hyvinvoivana ja turvallisena kaupunkina, jossa on kaikki kasvun ainekset sekä tilaa pienille ja suurille ihmeille, kaupunginjohtaja Maria Sorvisto toteaa.

Sorvisto muistuttaa, että Ylivieskan myönteinen kasvu ja kehitys eivät pohjaudu vain visioon tai tavoitemielikuvaa, vaan on tosiasia, josta on vankkaa näyttöä myös tutkimuksista. Yksi esimerkki on kaupunkiverkkotutkimus viime vuodelta.

– Viimeisen 20 vuoden aikana Suomen toiminnallisesti merkittävien kaupunkiseutujen määrä on vähentynyt kuudella. Samassa ajassa merkittävien kaupunkiseutujen joukkoon on noussut vain yksi uusi: Ylivieskan seutu.

Kaupungin yhteinen voimannäyte

Käsikirjan on laatinut kaupungin brändityöryhmä kaupunginjohtajan johdolla. Myös kaupunkilaiset ovat voineet osallistua brändityöhön. Yksi kanava on ollut Tehdään Ylivieska yhdessä tutuksi -kysely, jonka vastauksia on hyödynnetty mm. kaupungin mielikuvan kiteytyksissä. Ulkopuolisena asiantuntijana brändityössä on ollut mainostoimisto Laboratorio Uleåborg.

Nämä kaupungin uudistuneet nettisivut ovat yksi askel uuden brändin käyttöönotossa ja juurruttamisessa käytäntöön.

Brändikäsikirja

Yhteystiedot

Sorvisto Maria
kaupunginjohtaja
044 4294 210
Hallintopalvelut

Saarela Eija
hallintojohtaja
044 4294 212
Hallintopalvelut

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Kaupungin tunnukset

Logo vaaka

Logo pysty

Jos tarvitset logoa jossain muussa tiedostomuodossa, otathan yhteyttä.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare