Sidonnaisuusrekisteri

Luottamushenkilö, muistathan ilmoittaa muutokset sidonnaisuusrekisteriin.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta on vastuussa sidonnaisuusilmoitusten vastaanottamisesta, rekisterin tietosisällön virheettömyydestä ja siitä, ettei rekisteriin viedä ylimääräisiä tai sääntelyn näkökulmasta turhia tietoja. Tarkastuslautakunta tarkastaa ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon eli kaupungin kotisivuille. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan koskee

  • kaupunginhallituksen jäseniä ja varajäseniä
  • teknisten palveluiden lautakunnan jäseniä ja varajäseniä
  • rakennus- ja ympäristölautakunnan jäseniä ja varajäseniä
  • valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia
  • kaupunginjohtajaa
  • kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä asetettu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitus tehdään myös siinä tapauksessa, ettei sidonnaisuuksia ole.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusrekisteri

Tarkastele tietoja

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare