Kaupunginarkisto

Keskusarkistossa on aineistoa lähes hyllykilometri!

Kaupunginarkisto

Kaupunginarkisto johtaa Ylivieskan kaupungin arkistotointa ja toimii kaupungin keskusarkistona. Kaupunginarkisto ottaa vastaan ja ylläpitää kaupungin julkisen toiminnan tuloksena syntyneen pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävän asiakirja-aineiston sekä hoitaa siihen liittyvän tieto- ja tutkijapalvelun. Keskusarkistossa on aineistoa lähes hyllykilometri. Toimintayksiköiden käytössä on lisäksi omia lähiarkistotiloja. Vuodesta 2021 alkaen kaupungilla ollaan siirrytty pääosin sähköiseen arkistointiin.

Oulun maakunta-arkistoon on luovutettu Ylivieskan Järjestysoikeuden arkisto sekä Ylivieskan Siirtoväen huoltojohtajan arkisto, jotka olivat valtion viranomaisia. Järjestysoikeuden arkistosta on ennen luovuttamista poistettu rakennuslupiin liittyvät asiakirjat, jotka saivat jäädä kaupunginarkistoon. Näiden lisäksi on Mikkelin maakunta-arkistoon luovutettu Lumivaaran kunnan kansanhuoltolautakunnan sekä Lumivaaran seurakunnan asiakirjoja. Lumivaaran kunta sijaitsi luovutetun Karjalan alueella. Sota-aikana kunnantoimisto toimi Ylivieskassa.

Asetus kunnallishallinnosta maalla annettiin 6.2.1865. Asetuksen mukaan kunnallishallinto piti panna täytäntöön kolmen vuoden kuluessa asetuksen antamisesta. Ylivieskassa kunnallisuudistus otettiin esille kappelikuntakokouksessa 29.10.1866, jolloin asetus päätettiin panna toimeen. Uusi kunnallishallinto aloitti toimintansa 1.1.1867. Tästä alkaen muodostuneet arkistot on järjestetty yhteisen tehtäväluokituksen mukaisesti. Kaikkien lakanneiden arkistonmuodostajien asiakirjat sisältyvät tehtäväluokitukseen, joten erillisiä arkistoja ei niidenkään osalta ole muodostettu.

Kotiseutuarkisto

Kaupunginarkiston yhteyteen on sijoitettu kulttuuritoimen alaisuuteen kuuluva kotiseutuarkisto. Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne. Tarkoitus on saada ne säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että ne palvelevat yleisen ja paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.12.1984 Ylivieskan Kotiseutuyhdistys ry:n hallussa olleen Puuhkalan kotiseutumuseon vastaanottamisen Ylivieskan kaupungin omistukseen. Tässä yhteydessä on myös Ylivieskan Kotiseutuyhdistys ry:n keräämä Puuhkalan kotiseutumuseolla säilytyksessä ollut asiakirja-aineisto luovutettu kotiseutuarkistoon.

Kotiseutuarkisto käsittää noin 200 eri arkistokokonaisuutta. Aineiston tiedot on viety valtakunnalliseen kotiseutuarkistojen Arvi-tietokantaan.

Arkistoluettelot ovat nähtävillä kaupunginarkistossa sekä kulttuuritoimistossa.

Asiakirjaluovutusten vastaanottamisesta päättää tiedonhallintasihteeri. Luovutuksista laaditaan luovutussopimus , jota ilman asiakirjoja ei vastaanoteta kotiseutuarkistoon. Kulttuuritoimen museosihteeri vastaa luovutettujen asiakirjojen järjestämisestä ja hoitaa tieto- ja tutkijapalvelun.

Tutkijapalvelu

Asiakirjojen julkisuutta säätelevät

Aineistoon tutustumiseen ja tiedonhakuun on varattava aika etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostilla tiedonhallintasihteeriltä tai museosihteeriltä. Silloin varmistetaan että henkilökunnalla on aikaa opastaa ja etsiä haluttu tieto.

Kaupunginarkiston asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, ja niihin saa tutustua maksutta. Tiedonhausta ja asiakirjoista annettavista otteista ja jäljennöksistä peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Kotiseutuarkiston kokoelmien osalta noudatetaan lisäksi kunkin luovuttajan asettamia ehtoja.

Asiakkaat saavat asiakirjat käyttöönsä kaupunginarkiston tutkijantilassa. Asiakirjoja ei lainata arkiston ulkopuolelle. Kaukolainaus on mahdollista arkistolaitoksen yksiköihin sekä arkistolaitoksen ulkopuolelle lainaoikeuden hankkineisiin laitoksiin. Salaisia asiakirjoja tutkittaessa tutkijalta edellytetään Käyttölupahakemusta.

Yhteystiedot

Isomaa Teemu
tiedonhallintasihteeri
044 4294 218
Hallintopalvelut

Pehkonen Kati
museosihteeri
044 4294 441
Kulttuuripalvelut

Tarvittaessa yhteydenoton voi tehdä kaupungin puhelinvaihteen,
puh. 08-42941
tai kirjaamon välityksellä: kirjaamo@ylivieska.fi

Hyödyllisiä linkkejä

Kansallisarkisto

Suomen Kotiseutuliitto

Suomen Sukututkimusseura

Yksityiset Keskusarkistot ry

Kunnallisarkistoyhdistys

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare