Konserniohje

Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti

Kuntalain mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohje on kaupunkikonsernin omistajaohjauksen keskeinen väline. Kaupunkikonserniin kuuluvat kaupungin oma palvelutuotanto ja ne yhteisöt, joissa kaupungilla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta (tytäryhteisöt).

Kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että kaupungin konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. Valtuusto hyväksyy konserniohjeen. Konsernijohto vastaa kaupunkikonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta.

Yhteystiedot

Yliluoma Joonas
talousjohtaja
044 4294 222
Talous- ja ICT-palvelut

Konserniohje

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare