Lapsen vasu-Muksunet

Muksunetti on sähköinen yhteydenpitokanava kodin ja varhaiskasvatusyksi-
kön välillä lapsen varhaiskasvatus-suunnitelmaan liittyen.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä.

Yhteystiedot

Käyttäjätuki:

Hannula Sirpa
toimistosihteeri laskutus ja palvelusetelit
040 6429 871
Varhaiskasvatuspalvelut

Linkkejä

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunitelman perusteet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare