Kaupunginjohtajan kynästä – Mitä tapahtuu Ylivieskan lentokentällä?

Elokuu 2023

Lentokenttäasiat ovat puhututtaneet ja asiasta on liikkunut väärääkin tietoa. Siksipä on syytä hiukan kerrata missä mennään.

Paikalliset maatalousyrittäjät tekivät esityksen uuden maatalousyritystoiminnan sijoittamisesta lentokentän alueelle ja sen suoja-alueelle. Toimija on ilmoittanut, että kyse olisi useampi vaiheisesta rakentamisesta, joka kokonaisuudessaan olisi noin 10 miljoonan euron investoinnista Ylivieskaan. Huomioiden nykyajan navettojen suojaetäisyydet asutuksesta ja EU:n metsäkatoasetuksen yms. säädösten vaikutukset sekä peltojen sijainnin, on toimija kertonut kyseisen paikan olevan nykyisen kaltaiselle investoinnille ainut mahdollinen. Toimijat näkevät, että lentokenttä ja eläinsuojat mahtuisivat samalle alueelle.

Tästä syystä Ylivieskan kaupunki käynnisti maaliskuussa Ylivieskan lentokenttää koskevan selvityksen, jonka tarkoituksena on selventää ilmailualan asiantuntijatietojen pohjalta miten lentotoiminta ja yritystoiminta olisivat yhteensovitettavissa samalle alueelle ja mikä Ylivieskan lentokentän tilanne on tällä hetkellä käyttäjämäärien, kunnon ja tulevaisuuden osalta. Selvitys on tilattu Ramboll Oy:ltä, mistä löytyi ilmailualan teknistä asiantuntemusta. Selvityksessä kuullaan eri viranomaistahoja sekä niitä ilmailualan harrastajia, jotka toimivat Ylivieskan lentokentällä.

Arkistokuva Ylivieskan kaupunki

Arkistokuva Ylivieskan kaupunkiSelvityksen tekemiseen päädyttiin, koska ilmailuharrastus nähdään tärkeänä ja Ylivieskan lentokenttään on erityisesti 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa investoitu paljon markkoja. Myös Ylivieskan kaupungin strategiassa on kaupunginvaltuuston yhteisellä päätöksellä asetettu tavoitteeksi yritysten ja työpaikkojen määrän kasvu. Lähtökohtaisesti selvitämme ja olemme edistämässä, tietyin pelisäännöin, kaikkea meillä olevaa ja meille sijoittuvaa yritystoimintaa. Aina kaikki ideat ja asiat eivät onnistu; yritysidea ei välttämättä osoittaudu kannattavaksi, lupa-asiat eivät järjesty tai toimintaa ei ole mahdollista kaavoituksellisista tai muista syistä sijoittaa toivotulle paikalle. Ylivieskan kaupunki ei myöskään toimi yritystoiminnan rahoittajana tai toimitilojen investoijana. Näitäkin aina välillä toivotaan.

Välillä olen kuullut useissa eri yhteyksissä, sosiaalisessa mediassa ja kasvotusten ihmisten kanssa jutellessa, että ”on päätetty, että Ylivieskan lentokenttä hävitetään”. Tämä on ollut hyvin hämmentävää, koska missään vaiheessa pohdinnassa ei ole ollut koko lentokentän lopettaminen. Maatalousyrittäjien tekemä esitys koskee vain lentokentän osaa. Tämä on luettavissa myös teknisen lautakunnan 21.3.2023 pöytäkirjan perustelutekstissä.

Missä nyt mennään?

Selvitys ei ole vielä valmis, mutta teknisten palvelujen lautakunnan ja kaupunginhallituksen luottamushenkilöt ovat saaneet tiedokseen tilannekatsauksen asiasta tällä viikolla. Asioita päätetään sen jälkeen, kun kaikki selvitykseen liittyvät toimenpiteet on tehty ja selvitys valmistunut. Asian käsittely tapahtuu julkisesti toimielinkäsittelyssä ja selvitys on aikanaan luettavissa kaupungin kotisivulta.

Jo tässä vaiheessa olen oppinut, että termi Ylivieskan lentokenttä on tarkalleen ottaen väärä, oikeampi olisi Ylivieskan valvomaton lentopaikka, mutta käytetään tässä yhteydessä vielä puhekielistä ilmaisua lentokentästä.

Ymmärrän hyvin myös, että asia keskusteluttaa siksi, että yrityshankkeen taustalla on kaksi kaupungin päätöksentekoa lähellä olevaa henkilöä. Siitä huolimatta, että he ovat tai ovat olleet kaupungin päätöksenteossa mukana, heilläkin on oikeus saada oma asiansa hoidettua viranomaisessa, samoin kuin kaikilla muillakin toimijoilla. On pidettävä erityisen hyvää huolta siitä, että heitä kohdellaan, niin hyvässä kuin pahassa, samalla tavalla kuin muitakin kohdeltaisiin. Ja tietenkään kukaan ei voi olla päättämässä omista tai läheistensä asioista.

Tässä vaiheessa toivon eri osapuolilta kärsivällisyyttä ja malttia, mitään päätöksiä ei tehdä salassa tai huomaamatta. Kannanottoja ja mielipiteitä asiassa voi ja on suotavaa esittää. Paikkansa pitämättömän tiedon levittäminen ei edistä asian käsittelyä.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare