Kaupunginjohtajan kynästä: Pelisäännöt

Ylivieskassa on laadittu luottamushenkilöiden pelisääntöjä syksyn ajan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan johdolla. Työ lähti käyntiin valtuutettu Juhani Löfbackan aloitteen perusteella. Pelisäännöt tulevat kaupunginvaltuuston käsittelyyn, kun työ on valmis. Olen saanut olla tässä työssä mukana työryhmän sihteerinä.

Keskustelu pelisäännöistä on ollut tarpeen ja hyvää, vaikka meillä Ylivieskassa ei mitään erityistä konfliktia aiheen ympärillä olekaan. Kuntakentällä on ennennäkemättömän paljon erilaisia, perusteeltaan jonkinlaiseen tai jonkin suuntaiseen epäluottamukseen perustuvia kriisejä. Kunnan-/kaupunginjohtajan vaihtuvat tiuhaan tahtiin ja keskustelun rajoja haetaan joissain tapauksissa käräjäsaleja myöten. Yhteisten asioiden hoitaminen perustuu pitkälle vuorovaikutukseen, ja vuorovaikutuksen onnistumisella tai epäonnistumisella on suuri merkitys. On hyvä pohtia, mistä asiat johtuvat ja miten pitäisi toimia, jotta päätöksenteon ilmapiiri pysyisi hyvänä ja yhteinen keskustelu arvostavana, ja sellaisena, että kaikki voivat siihen turvallisesti osallistua.

Luottamuksesta kuntapäätöksenteossa on tehty ja parasta aikaa tehdään ansiokasta tieteellistä tutkimusta. Syitä epäluottamukselle voi olla monia, mutta yksi keskeinen asia voi olla se, jos ei ole tilaisuuksia ja rakenteita yhteiselle keskustelulle. Myös meidän yhteiseen keskusteluun Ylivieskassa on noussut paljon ajatuksia, miten valtuustokauden vaihtuessa ja usein henkilöidenkin vaihtuessa tieto saadaan kulkemaan. Mitä yhdessä viranhaltijat ja luottamushenkilöt voisivat tehdä, jotta työ jatkuisi mahdollisimman sujuvasti. On myös mietitty valtuustotyön arviointia kauden kestäessä, aikataulujen ennakoitavuutta ja kokousjärjestelyjä. On tärkeää, että luottamushenkilötyöhön on mahdollista osallistua erilaisten elämän ja työtilanteiden keskeltä.

Käydyissä keskusteluissa on myös usein noussut esille päätöksenteon avoimuus ja tiedonkulku. Molemmat ovat aivan äärettömän tärkeitä asioita. Kuntien päätöksenteko on ja on perinteisesti ollut yhteistä ja julkista. Julkisuus ja avoimuus on toki edistynyt vuosien mittaan. Viimeisimmän kuntalain uudistuksen jälkeen tuli pakolliseksi mm. esityslistojen, pöytäkirjojen, viranhaltijapäätösten ja julkisten kuulutusten julkaiseminen tietoverkossa. Esimerkiksi vielä kymmenen vuotta sitten tämä ei ollut pakollista, vaan ainoastaan suositus. Nyt päätösten muutoksenhakuaika alkaa kulua vasta julkaisun jälkeen. Eivät päätökset ennenkään olleet salaisia, ne julkaistiin mm. kaupunginviraston ilmoitustaululla tai muutoin olivat pyydettäessä nähtävillä, mutta olettaa saattaa, että niitä ei monikaan käynyt kyselemässä. Kaupunginvaltuuston kokousten nettilähetykset keräävät enemmän väkeä linjoille, kuin aikaisemmin valtuustosalin lehtereille. Kuntien tulee entistä enemmän kertoa valmistelussa olevista asioista, kysyä kuntalaisten mielipidettä ja käydä vuoropuhelua. Tämä kaikki on erittäin tärkeää. Toisaalta, demokraattista prosessia on myös kunnioitettava. Meillä on 35 valtuutettua, jotka on valittu vaaleilla, ja kaupunginvaltuusto on puolestaan valinnut muut toimielimet itse päättämänsä hallintosäännön mukaan. Tämän mukaan me toimimme, kaikki eivät voi päättää kaikesta, ja on luonnollista, että osa päättäjistä on enemmän ”ytimessä” kuin toiset.

Miksi päätöksenteon hyvä ilmapiiri ja -kulttuuri on tärkeää? Kuntapäätöksenteossa asiat ovat monimutkaisia ja hankalia. Kaupunkiorganisaatio on työyhteisönä iso ja monialainen. Jokaisella päätettävällä asialla on sekä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Veroprosenttipäätökset, lomautukset ja säästöt, tuulivoimarakentaminen, eri investointipäätökset ovat kompleksisia, näin muutamia mainitakseni. Meillä ei ole varaa siihen, että huonon ilmapiirin johdosta tärkeät päätökset jäisivät tekemättä tai olisivat puutteellisesti valmisteltuja. Virheiden pelkäämisen kulttuurissa ei tehdä etukenossa rohkeita asioita.  Hankala ilmapiiri voi myös pahimmillaan lamaannuttaa kehittämistyön ja hyvä ilmapiiri voi puolestaan toimia valttikorttina osaajia rekrytoitaessa. Iso peukku sille, että meillä Ylivieskassa on haluttu tehdä yhdessä jotain jo ennakkoon.

Pelisääntötyö on nyt loppusuoralla. Viimeisimmäksi vielä kaikki valtuustoryhmät ovat saaneet ottaa kantaa lopputulokseen. Seuraavaksi kaupunginhallitus käsittelee asian 19.12. kokouksessaan ja antaa esityksen kaupunginvaltuustolle. Yhdessä tehden tulee paras lopputulos.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare