Kaupunginjohtajan kynästä – Ylivieskan kaupungin talous

Viranhaltijaesitys Ylivieskan kaupungin sopeuttamisohjelmasta on nyt julkaistu ja vuoden 2024 veroprosentista esitys julkaistaan huomenna kaupunginhallituksen esityslistan yhteydessä. Veroprosenttia esitetään laskettavaksi 10,36:sta sadasosien verran 10,30:een. Tämä vastaa kaupungin strategian kirjausta siitä, että meidän veroprosentin ero kaventuu vuosittain Pohjois-Pohjanmaan keskiarvoon verrattuna. Kunnat ja kaupungit ovat, hyvässä hengessä, kilpailutilanteessa toisiinsa nähden ja Ylivieskan kasvun ja kehittymisen varmistamiseksi kaupungin on oltava veto- ja pitovoimainen monilla mittareilla mitattuna.

Sopeuttamisohjelmassa on yksilöityjä toimenpiteitä yhteensä yli 1,1 miljoonan edestä ensi vuodelle. Osa toimenpiteistä on kaupungin asukkaille näkyviä ja tuntuvia, osa ei. Listalle on etsitty asioita, jotka eivät ole lakisääteisiä tai ovat yli lakisääteisen tason. Listalla ei ole kaikkia asioita, jotka eivät ole lakisääteisiä. Ylivieskan kaupungin on tulevaisuudessakin kyettävä tarjoamaan asioita, joiden vuoksi täällä halutaan asua ja yrittää ja joiden vuoksi tänne tullaan. Siksi merkittäviä leikkauksia vapaa-ajan palveluihin tai vaikkapa yhdistysten avustuksiin ei ole esitetty ja teemme jatkossakin yhteistyötä erilaisten tapahtumien järjestämisessä. On esimerkiksi tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on harrastusmahdollisuuksia eikä vaikkapa Akustiikan tapahtumissa ole kävijöitä, jos niistä ei ilmoitella. Myös järkeviä investointeja tulee pystyä tekemään tulevaisuudessa, siksi vuosittainen kulurakenne on syytä saada tuloja vastaaviin mittasuhteisiin.

Ennusteet osoittavat, että lasten määrä sekä varhaiskasvatuksessa että koulupalveluissa tulee vähenemään rajusti tulevina vuosina. Sopeuttamisohjelmassa on esitetty yhden varhaiskasvatusyksikön vähentämistä (Huvikumpu, 21 asiakaspaikkaa) ja opetusryhmien vähenemistä lasten määrän vähentyessä. Nämä toimet eivät tarkoita sitä, että kukaan jäisi ilman varhaiskasvatuspaikkaa tai opetusryhmien koko edes kasvaisi entiseen verrattuna, sopeudumme siihen, mikä on asiakkaiden määrä. Lisäksi rinnalla kulkee sivistystoimen osalta palveluverkkoselvitys, joka on syytä tehdä huolella ja samaa periaatetta noudattaen.

Ylivieskan kaupunki on tarjonnut yli lakisääteisen, monista muista kunnista poiketen, kaupungin hoitamana talviaurauksen yksityisteille, kun yksityistie on kotiovelta mitattuna vähintään 50 metriä. Tämän palvelun kustannus on viime vuosina ollut kasvussa ja viime vuodelta kustannus oli yli 350 00 euroa. Urakoitsijoita kilpailutettaessa hinnat ovat nousseet mm. yleisen kustannusten nousun johdosta, mutta myös siitä syystä, että tarjoajat ovat harventuneet. Yksityistielaki tunnistaa ainoastaan kunnan avustusjärjestelmän yksityisteiden kunnossapitoon. Muun muassa näistä syistä esitetäänkin, että myös Ylivieskassa siirryttäisiin avustusperusteiseen järjestelmään, näin avustussumma on määrärahaan sidottu ja tiedossa etukäteen.

Lisäksi listalla on monia muita, yksittäiseltä summaltaan pienempiä asioita mm. energian säästötoimenpiteitä, kaupungin palvelutuotannon ulkopuolisista kiinteistöistä luopumista, henkilöstöjärjestelyjä ja joistakin ostopalvelusopimuksista luopumisia. Ylivieskassa sivistys- ja vapaa-ajanpalvelujen osuus kaikista kustannuksista on vuonna 2022 ollut 59,7 %, teknisten palvelujen kustannusten osuus on ollut 29,03 % ja keskushallinnon kustannukset (sisältäen palo- ja pelastustoimen ja työllisyyspalvelujen kustannukset) ovat olleet 11 % kaikista kustannuksista. Sopeuttamisohjelman toimet koskevat kaikkia toimialoja.

Veroprosentti ja säästöt kulkevat käsi kädessä. Kun säästöjä tehdään, ei veroprosenttia tarvitse nostaa. Kun kulurakenne on tuloja vastaava, voidaan investointejakin tehdä. Säästöesitykseen voit nyt ottaa kantaa osoitteessa https://www.ylivieska.fi/ylivieskan-kaupungin-sopeuttamisohjelman-kuntalaiskuuleminen/

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare