Maahanmuuttajat

Ylivieskan kaupunki tarjoaa maahanmuuttajille samoja peruspalveluja,
joita tarjotaan kaikille kuntalaisille

Tavoitteena on maahanmuuttajien nopea siirtyminen kaikkiin kaupungin peruspalveluihin. Lisäksi tarjolla ovat ne erityispalvelut, joita maahanmuuttaja tarvitsee voidakseen käyttää tasavertaisesti olemassa olevia palveluita.

Kaupungin palvelupisteestä saa tietoa ja neuvoja arjen asioihin. Niitä ovat esimerkiksi oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat, Suomessa asuminen, työ, opiskelu, terveydenhoito ja harrastukset. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Ota yhteyttä! S-posti: palvelupiste@ylivieska.fi tai puhelin 044 4294 471 Hyvinvointikoordinaattori Marita Öljymäki-Maarala

Kotoutumispalvelut

Ylivieskan kaupungin kotoutumispalveluiden asiakkaina ovat Ylivieskaan muuttaneet kiintiöpakolaiset ja kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat. Asiakkuus on voimassa kolme ensimmäistä vuotta oleskeluluvan saamisesta alkaen.

Kotoutumispalvelut antaa ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista. Laadimme tarvittaessa asiakkaan kanssa alkukartoituksen sekä kotoutumissuunnitelman.

Asiakkaita palvellaan sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta. Tapaamisiin varataan tulkkaus tarpeen mukaan.

Kotouttamisohjelma

Kunnassa kotouttamisen tavoitteena on turvata maahanmuuttajalle perus-
tiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta, perusoikeuksista, velvolli-
suuksista ja työelämästä. Lisäksi kunnan ja muiden paikallisten viran-
omaisten kotoutumisen edistämisen tavoitteena on tukea paikallisesti tai
seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edis-
tää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Tavoitteena on
edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua, maahan-
muuttajaryhmien osallisuutta sekä tukea mahdollisuuksia oman kielen ja
kulttuurin säilyttämiseen.

Hyvinvointia maahanmuuttajaperheille-hanke. Toteutusaika 1.1.2024-31.12.2025 Rahoitus: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (asetus EU 2021/1147) Sisäministeriö

Hankkeen päämääränä Nivalan, Alavieskan, Haapajärven, Ylivieskan ja Sievin kuntien alueelle tulleiden ja tulevien maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen edistäminen. Hankkeen seurauksena alueelle muodostuu vahva maahanmuuttajaverkosto ja pysyvät rakenteet maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen edistämiseen.

Hankkeen hallinnoija on Nivalan kaupunki. Yhteistyössä: Nivalan, Alavieskan, Haapajärven, Ylivieskan ja Sievin kunnat.

Yhteystiedot:

Virpi Ruotsalainen
projektipäällikkö
p. 040 344 7326

Kateryna Brytiuk
hanketyöntekijä
p. 040 344 7212

Linkit palveluihin

Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy (English)

Kela (English)

Työllisyyspalvelut (Jokilaaksojen työllisyyskokeilu)

Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut (työllisyys, yritystoiminta jne.)

Vero (English)

Maahanmuuttovirasto (English)

Maahanmuuttovirasto (Russia)

Vastaanottokeskukset

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipalvelut / Pohde (English) (Lääkäri, hammaslääkäri jne.)

Poliisi (English)

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos (English)

Maahanmuuttajille ajankohtaiset artikkelit

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare