Maahanmuuttajat

Ylivieskan kaupunki tarjoaa maahanmuuttajille samoja peruspalveluja,
joita tarjotaan kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on maahanmuuttajien no-
pea siirtyminen kaikkiin kaupungin peruspalveluihin. Lisäksi tarjolla ovat
ne erityispalvelut, joita maahanmuuttaja tarvitsee voidakseen käyttää tasa-
vertaisesti olemassa olevia palveluita.

Kotouttamisohjelma 2019-2022

Kunnassa kotouttamisen tavoitteena on turvata maahanmuuttajalle perus-
tiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta, perusoikeuksista, velvolli-
suuksista ja työelämästä. Lisäksi kunnan ja muiden paikallisten viran-
omaisten kotoutumisen edistämisen tavoitteena on tukea paikallisesti tai
seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edis-
tää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Tavoitteena on
edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua, maahan-
muuttajaryhmien osallisuutta sekä tukea mahdollisuuksia oman kielen ja
kulttuurin säilyttämiseen.

Linkit palveluihin

Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy (English)

Kela (English)

Työllisyyspalvelut (Jokilaaksojen työllisyyskokeilu)

Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut (työllisyys, yritystoiminta jne.)

Vero (English)

Maahanmuuttovirasto (English)

Maahanmuuttovirasto (Russia)

Vastaanottokeskukset

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipalvelut / Pohde (English) (Lääkäri, hammaslääkäri jne.)

Poliisi (English)

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos (English)

Maahanmuuttajille ajankohtaiset artikkelit

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare