Maahanmuuttajat

Ylivieskan kaupunki tarjoaa maahanmuuttajille samoja peruspalveluja,
joita tarjotaan kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on maahanmuuttajien no-
pea siirtyminen kaikkiin kaupungin peruspalveluihin. Lisäksi tarjolla ovat
ne erityispalvelut, joita maahanmuuttaja tarvitsee voidakseen käyttää tasa-
vertaisesti olemassa olevia palveluita.

Hyvinvointia maahanmuuttajaperheille-hanke

Alla olevasta linkistä pääsette vastaamaan Hyvinvointia maahanmuuttajaperheille-hankkeen ammattilaisille ja kolmannelle sektorille tarkoitettuun kyselyyn.
Toivomme vastauksia maahanmuuttajien kanssa työskenteleviltä ja toimivilta henkilöiltä Nivalan, Ylivieskan, Sievin, Alavieskan ja Haapajärven alueilta. Kysely on auki helmikuun loppuun saakka.
Toivottavasti kyselyyn saadaan runsaasti vastauksia, jotta osaamme järjestää mahdollisimman räätälöityä ja tarpeellista tukea maahanmuuttajatyössä toimiville.
Koulutukset järjestetään 1.7.2024-30.6.2025 välisenä aikana.

https://link.webropol.com/s/hyvinvointiamaahanmuuttajaperheille2024

Kotouttamisohjelma

Kunnassa kotouttamisen tavoitteena on turvata maahanmuuttajalle perus-
tiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta, perusoikeuksista, velvolli-
suuksista ja työelämästä. Lisäksi kunnan ja muiden paikallisten viran-
omaisten kotoutumisen edistämisen tavoitteena on tukea paikallisesti tai
seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edis-
tää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Tavoitteena on
edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua, maahan-
muuttajaryhmien osallisuutta sekä tukea mahdollisuuksia oman kielen ja
kulttuurin säilyttämiseen.

Linkit palveluihin

Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy (English)

Kela (English)

Työllisyyspalvelut (Jokilaaksojen työllisyyskokeilu)

Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut (työllisyys, yritystoiminta jne.)

Vero (English)

Maahanmuuttovirasto (English)

Maahanmuuttovirasto (Russia)

Vastaanottokeskukset

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipalvelut / Pohde (English) (Lääkäri, hammaslääkäri jne.)

Poliisi (English)

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos (English)

Maahanmuuttajille ajankohtaiset artikkelit

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare