Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuollon palveluita ovat koulukuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä oppilas- ja opiskelijahuoltona. Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto on koko koulua tukevaa, ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllisessä oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto on yksittäiselle oppilaalle annettavia palveluja;
koulupsykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja monialainen asiantuntijaryhmä.

Ehdot ja kriteerit

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Oppilashuollon henkilöstö

Savela-Leppänen Leea
kuraattori Kataja, Rahkola (pienluokat), Taanila, Luovi
040 4857 288
Oppilashuoltopalvelut

Karvonen Reeta
kuraattori päiväkotien esiopetusyksiköt, Niemelä, Päivärinta, Raudaskoski, Rauskin kymppi
040 6359 885
Oppilashuoltopalvelut

Eskola Maarit
kuraattori Kaisaniemi, Kivioja, Ojakylä, Ranta
044 4294 486
Oppilashuoltopalvelut

Saarela Eija
kuraattori Rahkola (yleisopetuksen luokat) Ranta, Vähäkangas, Lukio
040 1840 930
Oppilashuoltopalvelut

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare