Kaupunginjohtajan kynästä: Syksy saapuu

BLOGI 16.8.2022

Kaupungintalon kesäsulku on päättynyt ja elokuun alusta on palattu töihin. Syksy on alkamassa, mutta minkälainen syksy? Heinäkuun lopulla on julkisuudessa näkynyt paljon keskustelua sähkön hinnasta ja energian riittävyydestä varsinkin ensi talvena. Monien kotitalouksien sähkösopimusten hinnat ovat moninkertaistuneet ja viranomaiset pitävät realistisena, että sähköä jouduttaisiin säännöstelemään tulevana lämmityskautena, jos kansalaiset eivät tee säästötoimenpiteitä vapaaehtoisesti. Kovia puheita, mutta näin voi hyvin käydä. Myös meidän kuntien ja kaupunkien on hyvä miettiä, mitä pystymme asian eteen tekemään.

Saksassa oli jo tehty isoja päätöksiä julkisten tilojen lämmittämisestä ja käyttöveden lämpötilan säätämisestä. Nämä ovat toki vaihtoehtoja meilläkin. Erityisesti tilojen lämmittämisessä on säästömahdollisuuksia; sähköyhtiö Helenin tietojen mukaan Asteen lasku huonelämpötilassa pienentää energiankulutusta 5%. Toinen vaikuttava säästökohde voi löytyä valaistuksesta. Ylivieskassakin on vaihdettu katuvalaisimia led-versioihin, mutta vanhoja, energiasyöppöjä lamppuja löytyy edelleen. Toki katuvalaistuksella on myös oma merkityksensä turvallisuuden näkökulmasta, joten on hyvä pohtia, milloin lamppujen sammuttamisella säästää ja milloin ei. Jäähallin ja uimahallin ylläpitäminen vie paljon energiaa, mutta lisää terveyttä ja hyvinvointia. Näiden palvelujen puuttuminen vaikutti kaupunkilaisten, erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin koronan sulkuaikoina ja näiden toimintojen rajoittamiseen on todella korkea kynnys. Toki lämpötilojen ym. säätämiset on hyvä tarkistaa. Ja kaikkia hyviä ehdotuksia otetaan vastaan, mikä voisi olla meidän ylivieskalaisten malli kantaa vastuumme?

Ylivieskassa on vireillä useita uusiutuvan energian hankkeita eri vaiheissa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tuomiperän ja Urakkanevan tuulipuistojen osayleiskaavat, ja rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt niille rakennusluvat, kokonaisuudessaan toteutuessaan nämä tarkoittaisivat enintään 17 voimalan rakentamista. Lisäksi vireillä on Pajukoski II ja Vasaman osayleiskaavat. Toteutuessaan nämä tarkoittaisivat tämän hetken tiedon mukaan enimmillään 27 tuulivoimalan rakentamista. Lisäksi vireillä on Koirannevan tuulivoimapuiston osayleiskaava, joka on osa Alavieskan kunnan puolella vireille tullutta Verkasalon tuulivoimahanketta. Tämän hankkeen osalta ei vielä ole kaavoituskatsauksessa otettu kantaa tuulivoimaloiden määrään. Mikäli nämä hankkeet toteutuisivat, lisäisivät ne merkittävästi uusiutuvaa energiatuotantoa Ylivieskassa ja ennen kaikkea kaupungin kiinteistöverotuottoja yli 1,1 miljoonaa euroa vuositasolla. Tällaista summaa on vaikea löytää mistään muualta. Myös aurinkoenergian osalta asiat etenevät, kaupunginhallitus on päättänyt viime vuoden lopulla solmia aiesopimuksen Skarta Energy Oy:n ja Recion Oy:n kanssa hiilineutraalin teollisuusalueen kehittämisestä. Kaikkien näiden asioiden edistäminen vahvistaa sekä kansallisesti että paikallisesti energiahuoltovarmuutta.

Kesän aikana Maahanmuuttovirasto on lähestynyt kuntia ja esittää ukrainalaisten pakolaisten majoittamisen ja kotouttamisen kuntamallin sopimusten jatkamista ensi maaliskuulle saakka. Ylivieskassa kaupunginhallitus käsitteli asiaa ensimmäisessä syyskauden kokouksessaan ja hyväksyi sopimuksen jatkamisen. Sota Ukrainassa jatkuu ja tulee näkymään monin tavoin arjessamme syksyn aikana. Ylivieskassa asuu jo monia ukrainalaisperheitä ja me kaikki voimme vaikuttaa, kuinka tervetulleeksi he olonsa täällä tuntevat, kun kohtaamme eri tilanteissa. Majoitus- ja kotouttamistoimintaa kaupungin organisaatiossa on hoitanut Marita Öljymäki-Maarala, kiitos hänelle asioiden hyvästä hoitamisesta ja kiitos kaikille teille, jotka olette erilaisin vapaaehtoisin toimin olleet mukana järjestämässä asioita!

Kaupungilla syksy tuo mukanaan talousarviovalmistelun monine eri vaiheineen ja edelleen valmistelemme toimintojen luovuttamista hyvinvointialueelle sitten vuoden vaihteessa. Junnikankaan ja Salmiperän kaavahankkeet etenevät. Kaupunkistrategian päivitys tulee päätöksentekoon. Tästä se syksy lähtee käyntiin!

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare