Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Pajukosken II vaiheen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukoski II -tuulivoimaosayleiskaavan luonnosaineisto nähtäville ja yleisötilaisuus

Pajukoski II tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 23.3.2015 § 40. Osayleiskaava laaditaan MRL 77a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

2000 ha suunnittelualue sijoittuu Ylivieskan eteläosaan rajoittuen lounaassa Sievin ja kaakossa Nivalan kunnan rajoihin sekä lännessä Pajukoski I-alueen tuulivoimapuiston osayleiskaavaan. Ylivieskan keskustaan hankealueelta on 6 km, Sievin 6 km ja Nivalan 16 km.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 18 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden sekä sähköaseman rakentaminen. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m.

Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta on 7.5.2024 § 44 hyväksynyt Pajukoski II tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen aineiston ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaista kuulemista varten 15.5.2024 – 17.6.2024 väliseksi ajaksi. Luonnosaineisto käsittää kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta VE1, VE2 ja VE3. Aineisto on nähtävillä Ylivieskan kaupungintalolla (maankäyttöyksikkö) ja kaupunginkirjastossa, Kyöstintie 4 sekä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.ylivieska.fi/pajukoski-2/.

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipide nähtävillä olon aikana sähköisesti osoitteella: kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Hankkeeseen liittyen käynnissä on erillisenä prosessina Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Sekä YVA-selostusta että kaavaluonnosta esittelevä yhteinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 4.6.2024 klo 17.00 Ylivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Paikalle voi saapua jo 16.30, kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Ohjeet ja linkki etäosallistumiseen alempana yhteystietojen jälkeen.

Lisätiedot

Kaavoittaja

Ylivieskan kaupunki:

vs. kaupunginarkkitehti Esa Taka-Eilola, 044 4294 370, esa.taka-eilola@ylivieska.fi

kaavasuunnittelija Antto Lehto, 044 4294 577, antto.lehto@ylivieska.fi

Konsultti

FCG Finnish Consulting Group Oy:

kaavan laatija Tuomo Järvinen, arkkitehti YKS-656, 040 7531 524, tuomo.jarvinen@fcg.fi

YVA-projektipäällikkö Leila Väyrynen, 040 5412 306, leila.vayrynen@fcg.fi

YVA-yhteysviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:

Anu Seppänen, 0295 038 036, anu.t.seppanen@ely-keskus.fi

Hanketoimija

OX2 Finland Oy:

Projektipäällikkö Heli Harjula, 040 6682 304, heli.harjula@ox2.com

— — — — — —

Osallistu Pajukoski II tiedotus ja keskustelutilaisuuteen tästä

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

— — — — — —

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava (kaavaluonnos)

Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) nähtävillä

Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Verkasalon tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineiston kokouksessaan 19.12.2023 § 180. Hanke sijoittuu kolmen kunnan (Kalajoki, Alavieska ja Ylivieska) alueelle, Kalajoen Rautiosta noin 3 kilometriä itään, Ylivieskan keskustasta noin 7 kilometriä länteen ja Alavieskan keskustasta noin 7 kilometriä etelään. Kaava-alueen koko on noin 700 hehtaaria. Valmisteluaineisto käsittää kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta VE1 ja VE2.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Ylivieskan kaupunkiin 8–9 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ylivieskan Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 3.1.2024 – 28.2.2024 välisen ajan kaavoitushankkeen verkkosivuilla osoitteessa: www.ylivieska.fi/verkasalo/ (Valmisteluaineisto nähtävillä alla yhteystietojen ja yleisötilaisuuden osallistumisohjeiden jälkeen). Aineisto on nähtävillä myös Ylivieskan kaupungintalolla osoitteessa Kyöstintie 4 ja Ylivieskan kaupunginkirjastolla osoitteessa Kyöstintie 4.

Osayleiskaavan valmisteluaineistoa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 28.2.2024 klo 15:00 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä valmisteluaineiston kohtaa tai kumpaa kaavaluonnosta kommentti koskee.

Hankkeesta järjestetään keskiviikkona 10.1.2024 klo 17:00–19:00 Ylivieskan kaupungintalon (Kyöstintie 4) valtuustosalissa yleisötilaisuus, jossa esitellään osayleiskaavan valmisteluaineisto. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16:30. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivulle: https://www.winda.fi/verkasalo-alavieska-kalajoki-ylivieska. Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.ylivieska.fi/verkasalo/ (Osallistumislinkki ja ohjeet alla yhteystietojen jälkeen).

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Ylivieskan kaupunki:

kaupunginarkkitehti Risto Suikkari p. 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi

kaavoitusinsinööri Esa Taka-Eilola, p. 044 4294 370, esa.taka-eilola@ylivieska.fi

kaavasuunnittelija Antto Lehto, p. 044 4294 577, antto.lehto@ylivieska.fi

Kaavakonsultti FCG Oy:

Arja Sippola, p. 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi

Risto Ala-aho, p. 044 704 6204, risto.ala-aho@fcg.fi

Hankkeesta vastaava Winda Energy Oy:

Edgar Kekkonen, p. 040 168 6937, edgar.kekkonen@winda.fi

— — — — — — — — —

Osallistu Verkasalon tiedotus ja keskustelutilaisuuteen linkistä: Click here to join the meeting

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

— — — — — — — — —

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Auraus Yleinen

Aurauspalautekanava

Aurausta koskevien kyselyjen tai palautteen voit jättää auraus@ylivieska.fi
tai täyttää sähköisen aurauspalaute-lomakkeen sivulla www.ylivieska.fi/aurauspalautekanava

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Yleinen

Ylivieska sai vieraita Uuraisilta

Uuraisten kunnanvaltuutettuja ja viranhaltijoita vieraili Ylivieskassa ja Kalajoella 24.-25.8.
Kunnanjohtaja Juha Valkaman johdolla Ylivieskan kuntaretkeen sisältyi kiertoajelun lisäksi vierailut Elämystalo Artterissa, kaupungintalolla, Kaisaniemen yläkoululla ja Kärkkäisellä.
Katso videolta kunnanjohtaja Valkaman mietteet ja haastattelut kuntaretken aikana.

Kiitos käynnistänne!

Tässä alhaalla vielä linkki videon pariin.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kasvatus ja opetus Työ ja yrittäminen Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Lyhytelokuva kaupungilta

Odotus on viimein ohi!

Ylivieska growing wonders – kasvun ihmeitä -lyhytelokuva on nyt julkaistu.

Katsottavissa: www.ylivieska.fi/lyhytelokuva

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asukaskysely jätevesiviemäröintihankkeesta Vähäkankaan alueella

Vähäkankaan koulun rakentaminen on käynnissä, koulu alkaa uudessa koulussa elokuussa 2024 ja pihatyöt valmistuu myöhemmin syksyllä. Koulun jätevesiä varten rakennetaan viemäröintilinja Vähäkankaan kylän kautta kulkevaan Vesikolmio Oy:n siirtoviemärilinjaan.
Tämän yhteydessä Vähäkankaan koulun rakentamisen vaikutusalueella olevien kiinteistöjen halukkuutta liittyä jätevesiviemäriverkostoon kartoitetaan alla löytyvän asukaskyselyn avulla.

ASUKASKYSELY JÄTEVESIVIEMÄRÖINTIHANKKEESTA
7.8.2023

Löydät linkin asukaskyselyyn myös sivuiltamme (asuminen ja ympäristö – asuminen – viemäröinti osiosta tai alla olevan linkin kautta
www.ylivieska.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/viemarointi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Yleinen

Julkinen liikenne Ylivieskassa

Työmatkat julkisilla? Kysymyksiä koulukyytien aikatauluista?

Näihin kysymyksiin ja muihin Ylivieskan alueella toimivaan julkisen liikenteen aikatauluihin
pääset tutustumaan alla olevasta linkistä tai klikkaamalla ”tästä”

www.ylivieska.fi/asuminen-ja-ymparisto/julkinen-liikenne

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

KIPSI-hankkeen pellonpiennartilaisuus Nivalassa 12.5.

KIPSI-hanke järjestää yhteistyössä Ylivieskan kaupungin Kalajokivarren pengerryspumppaamoiden sovellettavuus vesiensuojeluun -hankkeen kanssa kaikille avoimen pellonpiennartilaisuuden perjantaina 12.5.2023 kello 17-18 Haikaran koulun läheisellä pumppaamolla Nivalassa. Koulun pysäköintialueelta on opastus pumppaamolle.

Tilaisuudessa voit keskustella asiantuntijoiden kanssa. Paikalla on asiantuntijoita Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Ylivieskan kaupungilta ja Nivalan maaseutupalveluista. Myös Yaran edustaja on tavattavissa.

KIPSI-hanke tarjoaa makkaraa ja pullakahvit!

Lisätietoja
https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys/tapahtumat

Mats Willner, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Erityisasiantuntija, vesiyksikkö
mats.willner@ely-keskus.fi
Puh. 0295 022 138  

Maija Schuss, Ylivieskan kaupunki, Ympäristöasiantuntija
maija.schuss@ylivieska.fi
Puh. 044 4294 470

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Kalajoen vesienhoitoryhmän 10-vuotisjuhlakokous

Tänä vuonna tulee täyteen 10 vuotta siitä, kun Kalajoen vesienhoitoryhmä perustettiin. Tämän juhlavuoden kunniaksi vesienhoitoryhmä järjestää 3.5. juhlakokouksen, johon on kutsuttu eri alan toimijoita kertaamaan työn tavoitteita ja katsomaan eteenpäin.

Kalajoen Vesienhoitoryhmän 10-vuotisjuhlakokous
Ylivieskan kaupungintalo
3.5.2023

8.45

Kahvitarjoilu

9.10

Tervetulosanat

Katsaus vesienhoitoryhmän historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen

Ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho, Ylivieskan kaupunki

Ympäristöasiantuntija Maija Schuss, Ylivieskan kaupunki

9.30

Katsaus Kalajoen vesistön ja vesienhoitotyön tilaan

Ylijohtaja Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Vesienhoitoryhmän päällikkö Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

10.00

Mitä Kalajoen kalatalouden hyväksi voidaan tehdä?

Toiminnanjohtaja Eero Hakala, Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

10.25

Maatalouden vesiensuojelu, KIPSI-hankkeen edistyminen Kalajoen valuma-alueella

Erityisasiantuntija Niklas Grönroos, Varsinais-Suomen ELY-keskus

10.50

Kalajoen edustan merialueen vedenalainen luonto

Erikoissuunnittelija Eveliina Lampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

11.15

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Pohjois-Pohjanmaan alueella

Tutkimusprofessori Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos

11.45

Kalajoen alueen tulvariskit ja niiden hallinta

Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

12.45

  Lounas

 Tervetuloa!

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tehdään sähköisesti eDaisyssa kaupungin verkkosivujen kautta (www.ylivieska.fi) viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Mikäli kysymyksessä on äkillinen työllistyminen tai opintojen aloittaminen, hakemus tehdään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu hakemalla lapselle paikkaa suoraan toivotusta varhaiskasvatusyksiköstä. Yksityinen varhaiskasvatus on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa Ylivieskassa on käytössä palveluseteli, jota haetaan, kun paikka lapselle on varmistunut. Palveluseteli myönnetään varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevasta lapsesta hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin, ryhmäperhepäiväkotiin tai yrittäjänä toimivan hoitajan kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon. 

Varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan sähköisesti eDaisy-palvelussa (www.ylivieska.fi) ennen yksityisen varhaiskasvatuksen alkamista. Palveluseteli kattaa osan yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksista. Lisäksi perhe maksaa palvelusta yksityiselle palveluntuottajalle omavastuuosuuden, joka määritellään perheen tulojen mukaisesti.

Hakemus varhaiskasvatuskerhoihin tehdään sähköisesti kaupungin verkkosivuilla sähköisellä hakemuksella eDaisyssa (www.ylivieska.fi).

Yksityisen hoidon tukea haetaan KELA:lta. Tuki maksetaan kaupungin hyväksymälle yksityiselle päiväkodille, ryhmäperhepäivähoitokodille, perhepäivähoitajalle tai perheen palkkaamalle hoitajalle.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää haetaan varhaiskasvatustoimistosta. Kuntalisä voidaan myöntää, mikäli kaupungin hyväksymä palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan perheeseen työsuhteessa olevalle perhepäivähoitajalle vähintään kuukauden ajanjaksolta. 

Lasten kotihoidontukea, joustavaa tai osittaista hoitorahaa haetaan KELA:lta.

Yhteydenotot ja palveluohjaus:
p. 040 6429 884 palveluohjaus klo 12-14

p. 040 6429 873 palvelusetelit, yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä

www.ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin