Kaupunginjohtajan kynästä: Ylivieskan kaupungin kärkihankkeet vuodelle 2023

BLOGI 26.10.2022

Talousarviovalmistelu on kovassa vauhdissa ja osa toimielimiestään onkin oman osuutensa jo käsitellyt. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2023 talousarvioksi julkaistaan 1.12.2022 kaupunginhallituksen esityslistan yhteydessä. Tätä ennen käydään toimielimien esityksiä läpi ”tarkemmalla kammalla” ja työstetään henkilöstösuunnitelmaa, talousarviossa yli puolet menoista on kuitenkin henkilöstömenoja.

Yksi vuoden 2023 tärkeimpiä tehtäviä tulee olemaan TE 2024 uudistukseen valmistautuminen. Uudistuksessa on kyse siitä, että tällä hetkellä valtion vastuulla olevat työntekijöiden ja työnantajien palvelut siirtyvät kunnille tammikuussa 2025. Kyseessä on melkoisen mittava uudistus, vaikkakin Ylivieska toimii jo tällä hetkellä yhdessä Kalajoen, Oulaisten, Alavieskan ja Merijärven kanssa työllisyyden kuntakokeilun alueena. Ensi vuoden marraskuuhun mennessä tulisi olla hyväksyttynä kuntien väliset yhteistyösopimukset siitä, minkälaiset yhteistoiminta-alueet toiminnan järjestämiseksi muodostetaan. Lähtökohtaisesti kullakin yhteistoiminta-alueella tulee olla vähintään 20 000 työllistä. Ylivieskan työllisyyden kuntakokeilualue ei ihan riitä täyttämään tuota vaatimusta. Neuvotteluja siis riittää käytäväksi seuraavan vuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaan liitto tukee kuntien valmistelua omalla hankkeellaan.

Asemanseudun eli ”kasarmin” kehittäminen jatkuu Ylivieskassa myös tulevana vuonna. Uuden torialueen tieltä on purettu vanhoja rakennuksia ja säilytettäviä rakennuksia on kunnostettu. Tämän osalta kuntatekniikan työt valmistuvat ensi syksyyn mennessä. Kaupunkilaiset ovat saaneet myös äänestää torille sijoitettavasta maamerkistä, tästä päätökset tehdään myös viimeistään teknisten palvelujen lautakunnan ensi vuoden työohjelman yhteydessä. Uusi liityntäparkki on avattu radan Koskipuhdon puolelle. Neuvottelut jatkuvat, mikä osa vahvistetusta asemakaavasta tulee toteutukseen seuraavaksi. Pyörä ei saa pysähtyä.

Teknisten palvelujen lautakunta on 18.10.2022 kokouksessaan laittanut Junnikankankaan teollisuusalueen kaava-asian eteenpäin. Kaupunginvaltuusto tulee käsittelemään uutta asemakaavaa talousarvion kanssa samassa kokouksessa joulukuussa. Yritysten kanssa käydään neuvotteluja alueelle sijoittumisesta ja talousarviossa tullaan varaamaan määräraha alueen infran rakentamiselle.

Vähäkankaan uuden koulun rakentaminen sisältyy myös teknisten palvelujen lautakunnan talousarvioesitykseen. Tämän hankkeen osalta kaupunginvaltuusto saa asian vielä linjattavakseen ennen kaupunginjohtajan talousarvioesityksen antamista. Hanketta on valmisteltu kaupunginhallituksen nimeämällä työryhmällä ja valmisteluun on saanut osallistua myös Vähäkankaan koulun henkilökunta. Kohonneet investointikustannukset ja pienentyneet ikäluokat lisäävät haastetta päätöksentekoon. Kaupunginvaltuusto linjaa hankkeen käynnistämisen ja laajuuden.

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä kärkihankkeena tulevalle vuodelle on eräänlainen organisaatiomuutos kaupungin organisaatiossa, kotoutumispalvelujen organisoituminen. Ylivieskassa on ollut jo vuosien ajan voimassa valtuuston päätökset pakolaisten vastaanottamisesta. Meille tulijoiden määrä on ollut kuitenkin vähäinen ja kotoutumispalveluja on tarvittu vain vähän tai ei ollenkaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan viime talvena muutti tilanteen. Ylivieska on tehnyt päätökset pakolaisten vastaanottamisesta ja sopimuksen Kokkolan vastaanottokeskuksen kanssa ns. kuntamallin mukaisesta majoittamispalvelusta tilapäistä suojelua hakeneiden henkilöiden osalta. Meille on tullut Ukrainasta henkilöitä sotaa pakoon ja olemme järjestäneet heidän palvelunsa ja asiansa sitä mukaa, kun tarpeita on ollut. Tulijoiden määrä on kuitenkin ollut koko ajan kasvussa ja kaupungin on syytä järjestää kotoutumispalvelut pysyvälle tolalle tilapäisten järjestelyjen sijaan.

Ensi vuoden talousarvio tulee sisältämään myös paljon muuta isompaa ja pienempää asiaa. Varaudumme mm. Iisalmen radan alitusten rakentamiseen Kiviojan asemakaava-alueella, kun radan sähköistäminen valmistuu ja turvattomat tasoristeykset poistuvat. Hanke on yhteinen Väyläviraston kanssa. Keväällä 2021 solmittu aluekehityssopimus WasaGroupin kanssa päättyy ensi vuonna, joko keväällä tai syksyllä riippuen optiokauden käyttämisestä. Markkinointityötä on tuon hankkeen osalta tehty paljon ja tuloksia odotetaan.

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen Ylivieskan kaupungin palvelukseen jää n. 800 työntekijää, joista 95 henkilöä vielä siirtyy perustetun in-house -yhtiö PPE Köökin palvelukseen. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta siirtyy puolestaan 15 henkilöä uuteen ympäristöterveydenhuollon yksikköön Ylivieskan kaupungille.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare