Kaupunginjohtajan kynästä – Ylivieskan vetovoima.

Blogi huhtikuu 2023

Ylivieskan kaupunki on toteuttanut viime vuoden osalta täältä muuttaneiden ja tänne muuttaneiden haastattelututkimuksen. Tutkimus päätettiin toteuttaa siksi, että pitkän ajan jälkeen Ylivieskan väkiluku laski viime vuonna 61 asukkaalla. Toki tämän vuoden puolella väkiluku on taas kasvanut 42 asukkaalla. Soittoprojektin toteutti alihankkijayritys ja kaikista niistä muuttajista, joiden puhelinnumero oli julkisista lähteistä saatavissa, vastaus saatiin 37 %:lta.

Suurin syy, miksi Ylivieskasta muutetaan pois ja toisaalta Ylivieskaan muutetaan, on luonnollisesti työ. Tämän syyn on muuton syyksi ilmoittanut noin viidennes vastaajista. Poismuuttaneiden osalta seuraavaksi yleisin syy on opiskelu, tämä on ihan ymmärrettävää. Vaikka Ylivieskassa voi opiskella korkeakoulututkinnon Centria-ammattikorkeakoulussa, kaikille aloille ei löydy tarjontaa. 12 % Ylivieskasta muuttaneista ja 19 % Ylivieskaan muuttaneista ilmoittaa muuton syyksi tukiverkoston. Taustalla on varmasti erilaisia elämäntilanteita, lapsiperheet kaipaavat isovanhempien läsnäoloa tai yksin asuva henkilö muuttaa lähemmäs läheisiään. Tässä vastausryhmässä näkyvät myös iäkkäämmät henkilöt, jotka kaipaavat läheisten tukea arkeen.

Jonkin verran poismuuttaneiden vastauksissa esiintyy syynä se, että talo tai asunto on ollut halvempi jossain ympäristökunnassa. Tämäkin pitää varmasti paikkansa. Olisi mielenkiintoista nähdä tilastotietoja siitä, miten asuntojen arvot säilyvät eri kunnissa ja miten rahoittajat arvottavat asuntoja vakuutena eri kunnissa.

Toisaalta myös kotiseutu vetää puoleensa. 19 % Ylivieskaan muuttaneista on ilmoittanut syyksi paluumuuton. Paluumuuttajien palautteet kertovat myös siitä, että Ylivieska on vuosien varrella kehittynyt ja mennyt eteenpäin. Koetaan, että täältä löytyy kaikki tarvittavat palvelut ja palvelut on lähellä. Ylivieska on sopivan kokoinen kaupunki. Myös liikuntamahdollisuudet nostetaan yhdeksi positiiviseksi asiaksi, mikä nousee esille sekä täältä muuttaneiden ja tänne muuttaneiden vastauksissa. Muissa vastauksissa esiintyy muun muassa, että Ylivieska on rauhallinen paikkakunta ja täällä on ystävällisiä ihmisiä, ilmapiiri on kodikas ja yhteisöllinen. Joitakin yhdistyksiä mainitaan vastauksissa nimeltä ja kiitellään toimintaa.

Mitä Ylivieskassa sitten voisi olla enemmän tai mikä voisi olla paremmin? Liikunta- ja vapaa-ajan palveluita voisi olla entistä enemmän ja myös joitakin kauppaliikkeitä mainitaan, mitä Ylivieskaan kaivattaisiin. Kaupungin keskustan kehittämiseen liittyviä palautteita on annettu. Joissakin vastauksissa on koettu, että keskusta on autioitunut ja liikkeet ovat siirtyneet Savariin. Palautetta on myös tullut keskustan vähäisistä autopaikoista. Molempia palautteita on syytä pohtia, uskaltaisin kuitenkin väittää, että Ylivieskan keskusta on pärjännyt yllättävän hyvin kilpailussa markettien kanssa. Ydinkeskustassa on joitakin yksittäisiä tyhjänä olevia liiketiloja, mutta toisaalta olemme saaneet myös uusia toimijoita keskustaan mm. Dagmarin kulman liiketilojen valmistuttua ja Kasarmin alueen toiminta on vilkastumassa. Myös se, että paikallisliikennettä tai joukkoliikennettä on niukasti, nousee joissakin vastauksissa esille. Terveyspalveluiden toimimattomuus mainitaan useammissa vastauksissa.

Kyselyn lopuksi henkilöiltä on kysytty, miten todennäköisesti suosittelisit Ylivieskaa asuinpaikkana sukulaisille ja ystäville. Poismuuttaneiden osalta arvosanaksi tuli 7,6 ja tänne muuttaneiden osalta arvosanaksi tuli 8,1.

Kuten vastauksista huomataan, on paljon, mitä kaupunki tekee ja voi tehdä sen eteen, että Ylivieskassa on hyvä asua ja tänne halutaan muuttaa jatkossakin. Kyselyn palautteita on nyt hyvä käydä läpi yhteisesti, jatkaa positiivisten asioiden toteuttamista ja kehittää niitä juttuja, mitkä eivät ole niin hyvin. Väkiluvun plussista ja miinuksista huolimatta, tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa myös tänä vuonna ja katsoa, mihin suuntaan asiat menevät. Mutta kuten huomaamme se, miten houkutteleva kukin paikkakunta on, on monen asian summa. Kaupunki voi tehdä itse paljon ja luoda olosuhteita muille toimijoille. Mutta palautteen perusteella me kaikki voimme tehdä jotain, on hienoa, että Ylivieskassa koetaan ystävällisyyttä, yhteisöllisyyttä ja kodikkuutta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare