Kaupunki tutuksi jokaiselle – Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut esiintyy

Kasvua ja hyvinvointia vauvasta vaariin

Sivistyspalvelut ovat kunnissa paljon vartijoina: niissä luodaan perustaa tulevaisuudelle. Ylivieskassa sivistyspalvelujen alle kuuluvat opetus, varhaiskasvatus ja nuorisopalvelut sekä seudullisesti toimivat kansalaisopisto ja musiikkiopisto.

”Kaikille tulosalueille yhteistä on, että ne tukevat ihmisen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia vauvasta vaariin. Siinä on meidän työmme punainen lanka”, sivistysjohtaja Kai Perttu toteaa.

Ylivieskassa viime vuosien iso ponnistus on ollut Taanilan ja Kaisaniemen koulujen rakentaminen. Kun ensimmäinen lukukausi uusissa kouluissa on takana, kokonaisuus on Pertun mukaan reippaasti plussan puolella. Tilat ovat olleet toimivia, pedagogiset uudistukset ovat ottaneet tuulta alleen, ja myös koulujen välistä yhteistyötä on lisätty.

”Isojen hankkeiden jälkeen huomiota kiinnitetään nyt toiminnalliseen kehittämiseen. Toki pienempiä investointeja riittää edelleen”, Perttu sanoo.

Kai Perttu Sivistysjohtaja
Sivistysjohtaja Kai Perttu

Ajankohtaisia haasteita sivistyspalveluissa riittää kaikilla tulosalueilla. Esimerkiksi opistojen ja nuorisopalvelujen pitää poikkeusaikanakin ylläpitää laadukasta tarjontaa ja houkutella ihmisiä pysymään harrastusten parissa.

Uudistuksiakin on luvassa. Yksi sellainen on osaamisperustaisuuden tuominen kansalaisopisto-opiskeluun. Käytännössä se tarkoittaa, että entistä paremmin tunnistetaan ja tuodaan näkyväksi, millaisia tietoja ja taitoja opinnot kerryttävät.

Nuorisopalveluissa iso muutos on toiminnan kokoaminen yhden katon alle. Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä vapautuviin tiloihin Rautatiekadulle muuttavat niin nuorisopalveluiden hallinto kuin nykyisen Nuorisotalo Sputnikin toimintakin.

”Lisäksi tullaan vakinaistamaan koulujen nuorisotyön hankkeen toiminta, joka on matalan kynnyksen palvelua nuorille. Siitä on tähän saakka saatu hyviä tuloksia”, Perttu kertoo.

Ylivieskassa sivistyspalvelujen eri tulosalueet työllistävät päätoimisesti yli 350 ja osa-aikaisesti kymmeniä työntekijöitä. Sivistysjohtajan vastuulla on johtaa koko toimialaa sekä toimia tulosalueiden johtajien esimiehenä ja sivistyslautakunnan esittelijänä. Hän on myös koulutuspalvelujen tulosalueen johtaja sekä rehtoreiden ja koulujen henkilökunnan esimies.

Kai Perttu tuli Ylivieskan sivistysjohtajaksi kymmenen vuotta sitten. Sitä ennen hän työskenteli rehtorina ja luokanopettajana Sievissä.

”Itse koen tärkeäksi, etten ole johtamassa pelkästään asioita vaan nimenomaan ihmisten asioita. Paras palaute tulee silloin, kun on yhdessä löydetty ratkaisu ja päästy eteenpäin, esimerkiksi jos jollain perheellä on ollut vaikea tilanne koulunkäynnin suhteen. Nämä ovat valonpilkahduksia työarjessa”, Perttu sanoo.

Sivistysjohtajan työn tähtihetkiä ovat myös ne, kun porukka syttyy yhteisen asian äärellä ja kun yhdessä sorvatut ideat ja toimintatavat alkavat tuottaa tulosta.

”Tämä pätee kaikessa kehittämisessä. Kun on yhteistä ajatusta ja innostusta, saadaan hyvää aikaan.”

Toimittaja: Hanna Perkkiö

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare