Kaupunki tutuksi jokaiselle – Tekniset palvelut

Tekniset palvelut esittäytyy

Hyvää elinympäristöä rakentamassa

Kouluruokailusta katurakentamiseen, leikkipuistoista teollisuustontteihin – teknisten palvelujen työkenttä on laaja, ja niin on tehtäväkin: huolehtia siitä, että kaupungilla on tilaa kehittyä ja kaupunkilaisilla hyvä ja viihtyisä elinympäristö.

Tekninen johtaja Löytynoja Leena

”Ylivieskassa parasta on monipuolisuus. Täällä voi asua kaupunkimaisesti tai maaseutuympäristössä. Valitsipa asuinpaikan mistä vain, etäisyydet ovat lyhyet ja palvelut ovat helposti saatavilla”, tekninen johtaja Leena Löytynoja toteaa.

Tekninen palvelukeskus vastaa kaupungin liikennealueista, katujen rakentamisesta ja kunnossapidosta, kaupungin kiinteistöistä sekä puhdistus- ja ruokapalveluista. Tehtäviin kuuluvat myös kaavoitus, rakennusvalvonta, tonttiasiat ja mittauspalvelut sekä ympäristönsuojelu.

Viime vuosien näkyvimpiä hankkeita Ylivieskassa on ollut uusien koulujen rakentaminen. Taanilan alueella liikennejärjestelyt jatkuvat vielä ensi vuoden puolelle. Keskustan katuja on viime vuosina korjattu, ja edessä on vielä Juurikoskenkadun saneeraus kävelypainotteiseksi kaduksi.

”Iso asia on myös aseman seudun kehittäminen nyt, kun kaava on vahvistettu”, Löytynoja toteaa.

Löytynojan työnä on johtaa teknisen palvelukeskuksen toimintaa ja toimia lautakunnan esittelijänä. Kaupungintalolla teknisissä palveluissa työskentelee parinkymmenen hengen joukko, ja kaikkiaan toimiala työllistää toistasataa kaupungin työntekijää.

Ylivieskan kaupungilla Löytynoja on työskennellyt vuodesta 2012 saakka, aluksi projekti-insinöörinä, sitten johtavana rakennustarkastajana, rakennuspäällikkönä ja vuoden 2019 keväästä alkaen teknisenä johtajana.

”Työni on hyvin mielenkiintoista, monipuolista ja haastavaakin. Kehittyvässä kaupungissa siihen liittyy paljon toiveita ja tavoitteita, ja talouskin asettaa omat raaminsa”, Löytynoja kuvailee.

Kaupunkilaisten suora asiointi teknisten palvelujen kanssa koskee usein rakennusvalvontaa. Yhteydenottoja poikivat myös liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat. Ne viedään tarvittaessa lautakunnan käsittelyyn, ja osa ohjataan Ely-keskukselle.

”Asiat voi tuoda viranhaltijoiden tietoon vaikkapa sähköpostitse tai kirjaamon kautta. Mitään yhtä ainoaa tapaa ei ole, vaan matalalla kynnyksellä kannattaa ottaa yhteyttä”, Löytynoja kehottaa.

Toimittaja: Hanna Perkkiö

 

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare