Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen kumoaminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kumoaa päätöksellä (PSAVI/4604/2021) tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla annetun määräyksen kieltää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien kuntien alueilla järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Tämä päätös tulee voimaan 1.6.2021 klo 18.00 alkaen.

Huomioitavaa tapahtumanjärjestäjilleTartuntatautilain (19.2.2021/147) 58 c §:ssä säädetään toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi:

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, hallinnasta vastaavan 3 momentissa tarkoitetun toimijan on covid- 19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:

  1. asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
  2. asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja
  3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan 3 momentissa säädetyn toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Lue päätös kokonaisuudessaan alla olevasta liitteestä.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin