Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös tilojen käytön edellytyksistä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 7.12.-31.12.2021

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat:

 1. sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;
 2. alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;
 3. tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.

Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa:

 1. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
 2. yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
 3. tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
 4. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
 5. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
 6. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

 1. yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;
 2. yksityiset elinkeinonharjoittajat;
 3. kunnat ja kuntayhtymät;
 4. uskonnolliset yhdyskunnat;
 5. julkisoikeudelliset laitokset.

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa ajalla 7.12.2021-31.12.2021.

Ohjaus kirjallisen suunnitelman laatimiseen tässä päätöksessä asetetun velvoitteen toteuttamisesta

Asiakkaille tai osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa tässä päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset.

Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Suunnitelma on pyynnöstä esitettävä valvovalle viranomaiselle.

Kirjallisen suunnitelman laatimiseen velvoittava lainkohta on tartuntatautilain 58 h §.

Ohjaus vaihtoehtoiseen EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, tässä päätöksessä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset tai osallistujien sijoittumista koskevat velvoitteet eivät koske kyseistä yleisötilaisuutta, tilaa tai
toimintaa.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä saa tartuntatautilain 58 i §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla edellyttää seuraaviin tiloihin pääsyn ehtona:

 1. yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat;
 2. ravitsemisliikkeet;
 3. kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat;
 4. yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat;
 5. tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
 6. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
 7. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
 8. museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.

Toiminnanharjoittajan on kirjattava 58 h §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan tieto siitä, että se edellyttää 1 momentissa tarkoitetun todistuksen esittämistä asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta.

Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on kieltänyt yleisötilaisuuden järjestämisen 58 §:n nojalla kokonaan, todistuksen esittämisedellytyksellä ei kuitenkaan saa poiketa päätöksessä asetetuista rajoituksista.

Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajanjaksosta, jonka aikana tässä viranomaispäätöksessä annettu määräys koskee tiloja, yleisötilaisuuksia ja toimintaa riippumatta siitä, edellyttääkö toiminnanharjoittaja yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä säädetään tartuntatautilain 58 i §:ssä.

Lue päätös kokonaisuudessaan täältä

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle 3.12.-31.12.2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 3.12.2021-31.12.2021.

Ohjaus vaihtoehtoiseen EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, tässä päätöksessä asetettu osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske kyseistä yleisötilaisuutta. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajanjaksosta, jonka aikana tässä viranomaispäätöksessä määrätty osallistujamäärän rajoitus koskee yleisötilaisuuksia riippumatta siitä, edellyttääkö toiminnanharjoittaja yleisötilaisuuteen pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä.

Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädettyjä toimenpiteitä covid-19- epidemian leviämisen estämiseksi (asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään) tulee noudattaa, vaikka toiminnanharjoittaja olisi ottanut EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön.

Lue päätös kokonaisuudessaan täältä

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Maskisuositus palaa kouluihin ja varhaiskasvatukseen Ylivieskassa

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta. Tämän hetken tautitilanne kuormittaa huolestuttavasti sekä erikoissairaanhoitoa, että perusterveydenhuoltoa, minkä vuoksi alueelle on välttämätöntä asettaa uusia rajoituksia ja suosituksia. Tartuntoja todetaan paljon, eikä niiden kaikkien lähteitä saada tartunnanjäljityksen ruuhkautumisen vuoksi luotettavasti selvitettyä. Myös sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvaa.

Tartuntatautiviranomainen suosittelee:  

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 26.11.2021-25.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi.
 • tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Yksityistilaisuudet

 • yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisena.

Lisäksi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio suosittelee, että sisätiloissa ei järjestetä suuria, n. 20–50 henkilön tilaisuuksia. Kokoontumisrajoituksista voi vapautua koronapassilla.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville:

 • maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa.

Suositus koko väestölle riippumatta rokotussuojasta:

 • matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • julkisissa sisätiloissa, joissa on pidemmän aikaa paljon ihmisiä lähellä toisiaan (esim. yleisötilaisuudet ja muut ruuhkatilanteet).
 • joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.

Suositus kouluihin (peruskoulu ja toinen aste) sekä varhaiskasvatukseen

 • koulujen työntekijöille ja kuudennen ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille koulujen sisätiloissa.
 • Maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita oppilaita eli 6. luokasta alkaen sekä koulujen henkilökuntaa. Yhdysluokkamuotoisissa 5.–6. luokissa maskisuositus koskee myös viidennen luokan oppilaita.
 • Maskisuositus koskee myös Ylivieskan päiväkotien sekä ryhmäperhepäivähoitokotien henkilökuntaa sisätiloissa työskenneltäessä. Suosittelemme kaikkia varhaiskasvatuksen vanhempia käyttämään maskia tuonti- ja hakutilanteissa.

Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sisätiloissa koko henkilökunnalle. Suositus koskee myös omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 • Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Etätyö- ja etäkokoussuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti
 • Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.
 • Kaupungin etätyösuositus jatkuu 31.12.2021 saakka.

Kotitestit

 • Koordinaatioryhmä suosittelee antigeeni-kotitestejä hyvänä lisänä terveydenhuollossa tehtävien koronatestien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille henkilöille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Negatiivisella kotitestillä ei voi vapautua virallisesta eristyksestä tai karanteenista. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että käyttää nimenomaan antigeeni-testiä, eikä esimerkiksi vasta-ainetestiä.

Muistutamme yhä, että lievissäkin hengitysoireissa on syytä hakeutua koronatesteihin. Kouluun ja päiväkotiin tullaan vain terveenä, joten sairaana pitää ehdottomasti jäädä kotiin. Jos koronarokote on vielä saamatta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sivuilta voit tarkistaa tässä kuussa järjestettävien walk-in koronarokotustilaisuuksien ajankohdat. Lue lisää: www.kalliopp.fi/koronarokotukset

Jos tautitilanne heikkenee entisestään, voidaan kuntakohtaisesti tehdä päätöksiä ja tiukennuksia nopeallakin aikataululla.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Kulttuurikeskus Akustiikka Kulttuuripalvelut Yleinen

Koronapassi käyttöön Akustiikassa ja kaupungintalolla kaupungin järjestämissä yleisötapahtumissa

Ylivieskan kaupunginhallitus päätti tänään ylimääräisessä kokouksessaan edellyttää koronapassin käyttöä Kulttuurikeskus Akustiikassa sekä kaupungintalolla kaupungin järjestämissä yleisötapahtumissa sisätiloissa 26.11.-25.12.2021 välisenä aikana.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitusten tullessa voimaan perjantaina 26.11.2021 Ylivieskan kaupungin toiminnassa on varattu ja suunniteltu erilaisia yleisötilaisuuksia mm. kulttuurikeskus Akustiikassa. Toiminta Akustiikassa on ollut pitkään lähestulkoon pysähdyksissä koronan vuoksi ja toiminta on syksyn mittaan alkanut pikkuhiljaa käynnistyä. Esimerkiksi joulukuulle on varattu monia tilaisuuksia. Tästä syystä on perusteltua, että Ylivieskan kaupungin toiminnassa päätetään koronapassin käyttöönotosta.

Koska aluehallintovirasto on määrännyt yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoituksen, ei koronapassin käyttöä voida edellyttää liikunta- ja kulttuuritilojen ns. normaalikäytössä (esim. uimahalli tai kuntosali). Koronapassia voidaan edellyttää, jos tiloissa järjestetään tapahtuma, esitys tai ohjattua toimintaa.

Koronapassi voidaan vaatia vain kaupungin itsensä järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jos tila on annettu urheiluseuran tai muun ulkopuolisen käyttöön, passin käyttämisestä päättää kyseinen toiminnanharjoittaja.

Viime viikolla Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä päätti mm. ottaa laajan etätyösuosituksen uudelleen käyttöön. (https://www.ylivieska.fi/kaupunki-palauttaa-laajan-etatyosuosituksen/ )

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vestia tiedottaa: Taloyhtiöiden muovipakkausten ja biojätteen erilliskeräykset laajenevat

Vestia Oy:n taloyhtiöitä koskeva muovipakkausten erilliskeräys laajenee tammikuussa Kärsämäelle, Pyhäjärvelle, Pyhännälle ja Siikalatvalle. Lisäksi biojätteen erilliskeräys laajenee uuden jätelain myötä koskemaan pienempiä (väh. 5 huoneiston) taloyhtiöitä. Ilmoittautuminen molempiin erilliskeräyksiin on käynnissä.

Ilmoita taloyhtiö mukaan muovipakkausten erilliskeräykseen viimeistään 30.11.

Vestia Oy laajentaa muovipakkausten erilliskeräyksen Kärsämäen, Pyhäjärven, Pyhännän ja Siikalatvan alueelle. Näiden paikkakuntien taloyhtiöitä voi ilmoittaa mukaan tammikuussa 2022 alkavaan muovipakkausten keräykseen osoitteessa webropol.com/s/vestia-muovinkerays tai ottamalla yhteyttä Vestian asiakaspalveluun p. (08) 410 8700 / asiakaspalvelu@vestia.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.11.2021.

Taloyhtiöiden muovipakkausten erilliskeräys on käynnissä jo Haapajärvellä, Haapavedellä, Kannuksessa, Kalajoella (pl. Himanka), Nivalassa, Oulaisissa ja Ylivieskassa. Myös näillä paikkakunnilla sijaitsevia taloyhtiöitä voi yhä ilmoittaa mukaan keräykseen.

Vestia toimittaa muovipakkausten keruuastiat veloituksetta taloyhtiöihin. Astiat toimitetaan 1.12.2021-15.1.2022 välisenä aikana. Keräys alkaa tammikuussa 2022.

Biojätteen erilliskeräys pakolliseksi vähintään 5 huoneiston taloyhtiöihin

Uuden jätelain myötä biojätteen erilliskeräys on aloitettava vähintään 5 huoneiston taloyhtiöissä viimeistään heinäkuussa 2022. Vestia laajentaa biojätereittiään kaikissa toimialueensa kunnissa jo maaliskuussa 2022. Tälle reitille voi ilmoittaa taloyhtiöitä mukaan 30.11.2021 mennessä osoitteessa: webropol.com/s/biojatteenkerays tai ottamalla yhteyttä Vestian asiakaspalveluun p. (08) 410 8700 / asiakaspalvelu@vestia.fi.

Keräykseen ilmoittautuneiden taloyhtiöiden tilaamat biojäteastiat toimitetaan helmikuun 2022 aikana ja keräys aloitetaan maaliskuussa 2022.

Lisätietoja:

asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus

Kaupunki palauttaa laajan etätyösuosituksen

Koronatilanne on heikentynyt niin koko Pohjois-Pohjanmaan alueella kuin Ylivieskassa. Alueellinen koronakoordinaatiotyöryhmä kokoontui tiistaina ja on antanut omat suosituksensa. Laajennettu johtoryhmä kokoontui tänään päättämään Ylivieskan kaupungin osalta tehtävistä toimenpiteistä.

Alueellisen koronakoordinaatiotyöryhmän suosituksesta Ylivieskan kaupungilla on voimassa seuraavat suositukset 31.12. saakka:

Tapahtumat

Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville:

Maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa.

 • Suositus koko väestölle riippumatta rokotussuojasta:
  • matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • oman harkinnan mukaan julkisissa sisätiloissa, joissa on pidemmän aikaa paljon ihmisiä lähellä toisiaan (esim. yleisötilaisuudet).
  • joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.

Etätyö

Kaupunki ottaa käyttöön laajan etätyösuosituksen. Suositus on voimassa 31.12. saakka.

Lievissäkin hengitystieoireissa on syytä hakeutua koronatesteihin. Sairaana pitää jäädä kotiin. Jos koronarokote on vielä saamatta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sivuilta voit tarkistaa ja varata sähköisesti oman rokotusaikasi. Lue lisää: www.kalliopp.fi/koronarokotukset

Jos tautitilanne heikkenee entisestään, voidaan kuntakohtaisesti tehdä päätöksiä ja tiukennuksia nopeallakin aikataululla.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Työ ja yrittäminen Yleinen

Ylivieskan Teknologiakylä Ytekin toimitusjohtaja vaihtuu

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja Sampo Siik ovat yhteistyössä sopineet kokouksessaan 13.10.2021 toimitusjohtajan palvelussuhteen päättyvän välittömästi. Tehtävää hoitaa jatkossa Ylivieskan kaupungin talousjohtaja Joonas Yliluoma

Taustaa

YTEK Ylivieskan Kehityspalvelut sulautui osaksi Ylivieskan kaupunkia 1.6.2021, jolloin Ytekin työsuhteinen henkilöstö siirtyi kaupungin palvelukseen. Ytekin toimitusjohtaja jäi tuolloin Teknologiakylä YTEK Oy:n palvelukseen. Teknologiakylä YTEK Oy:n liiketoiminta jatkuu aikaisempaa huomattavasti suppeampana liiketilojen vuokraajana omistamistaan Smarthouse- ja Origo kiinteistöistä eikä näin ollen kokoaikaiselle toimitusjohtajalle ole tarvetta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Työ ja yrittäminen Yleinen

Ylivieskan Akkupuiston verkkosivut on avattu

Battery Recycling Akkupuisto on Ylivieskan kaupungin elinkeinopalveluiden toteuttama kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda Ylivieskaan litium-ioni akkujen kierrätysinnovaatioihin ja kiertotalouteen keskittyvä akkuteollisuuden innovaatiopuisto. Keskeisiä tutkimus- ja kehittämisalueita ovat akkujen testaus ja kunnon arviointi, second life -ratkaisut, käytettyjen akkujen käsittelyprosessin automatisointi, robotiikka, Industry4.0 ratkaisujen soveltaminen, erilaisten simulaatioiden ja virtuaalisen testausympäristön kehittäminen (koetehdas), turvallisuus ja logistiikkaratkaisut, ICT sovellukset jne.

Akkupuiston kumppaniverkostossa on tällä hetkellä yli 50 yritystä, joista noin puolet on ulkomailta ja puolet Suomesta. Hankkeen tarjoamat resurssit ja palvelut yhdessä yritys- ja kumppaniverkoston kanssa mahdollistavat uusien liiketoimintamallien kehittämisen, yritysten ja T&K-toimijoiden yhteiset tutkimus- ja tuotekehityshankkeet sekä kotimaiset ja kansainväliset kontaktit ja yhteistyön. Akkupuisto tarjoaa kiinnostuneille yrityksille laboratorio-, testaus ja toimitiloja, virtualisointiympäristön sekä laitteita tuote- ja palvelukehityksen tarpeisiin helpottaen yritysten mahdollisuuksia kehittää uusia ratkaisuja akkuteollisuuteen, akkujen kierrätykseen ja esimerkiksi niihin liittyviin energiaratkaisuihin.

Hanke on käynnistynyt 2020 ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto EAKR- rahoituksella.

https://batterypark.fi/fi/

Battery Recycling Innovation Park website is now open

Battery Recycling Innovation Park is a development project led by the city of Ylivieska Business Services. The aim of the project is to create a battery industry innovation park in Ylivieska, focusing on lithium-ion battery recycling innovations and circular economy.  Important research themes include battery testing and state of health evaluation, second life -solutions, automated battery handling processes, robotics, Industry4.0 applications and the development of various simulations and a virtual testing environment (demo plant), safety and logistics solutions, ICT applications etc.

Battery Recycling Innovation Park partner network currently consist of around 50 companies, half of which are from abroad and half from Finland. The resources and services provided by the project together with the network of companies and partners enable the development of new business models, joint research and product development projects between companies and R&D actors, and domestic and international contacts and cooperation. Battery Recycling Innovation Park offers interested companies laboratory, testing and business premises, a virtualization environment and equipment for product and service development needs, facilitating companies’ opportunities to develop new solutions for the battery industry, battery recycling and related energy solutions, for example.

The project was launched in 2020 and is funded by the Council of Oulu Region with ERDF funding.

https://batterypark.fi/

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vestia tiedottaa: Vestian ilmainen biojäteaiheinen webinaari ti 28.9. klo 18

Vestia järjestää toimialueensa asukkaille suunnatun Biojäte – Banaaninkuorista polttoaineeksi -webinaarin tiistaina 28.9.2021 klo 18:00. Webinaari on ilmainen ja kaikille avoin. Webinaarissa käsitellään ruokahävikin minimoimista arjessa, biojätteen oikeaoppista lajittelua sekä biojätteen matkaa keräysastiasta mädättämöön, eli banaaninkuorista polttoaineeksi. Lisäksi käsittelyssä on jätelakiuudistuksen tuomat muutokset biojätteen keräilyyn.

Webinaarin kouluttajana toimii Vestian kierrätysneuvoja Satu Hautakoski. Webinaari järjestetään verkossa Google Meet -alustalla, joka toimii internetselaimessa. Webinaariin voi siis osallistua ilmaiseksi kuka vain älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen välityksellä.

Vestia kerää etukäteen ilmoittautumiset webinaariin osoitteessa: https://www.vestia.fi/biojate-banaaninkuorista-polttoaineeksi-webinaari/ . Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.9.2021. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkit webinaaripäivän aamuna. Vestia toivottaa kaikki halukkaat tervetulleiksi osallistumaan webinaariin.

Lisätietoja:

Vestia Oy:n asiakaspalvelu, p. (08) 410 8700, asiakaspalvelu@vestia.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Yleinen

Kaupunki jatkaa etätyö- ja maskisuositustaan syyskuulle

Ylivieskan koronatilanne on hieman rauhoittunut parin viikon takaisesta tilanteesta. Katajan koulun 1. luokan karanteeni päättyi eilen ja oppilaat saavat palata takaisin lähiopetukseen tänään tiistaina. Viikonloppuna Simonpuiston päiväkodin alle 3-vuotiaiden Nuppu-ryhmästä osa on määrätty Kallion toimesta karanteeniin. Laajennettu johtoryhmä päätti kokouksessaan jatkaa tällä hetkellä voimassa olevia suosituksiaan aina syyskuun loppuun saakka. Viime viikolla kokoontunut alueellinen koronakoordinaatiotyöryhmä piti myös alueelliset suositukset ennallaan.

Ylivieskan kaupungilla on voimassa seuraavat suositukset 30.9. saakka:  

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • Maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita oppilaita eli 6. luokasta alkaen sekä koulujen henkilökuntaa. Yhdysluokkamuotoisissa 5.-6. luokissa maskisuositus koskee myös viidennen luokan oppilaita.
 • Maskisuositus on voimassa isompien koululaisten julkisessa koulumatkaliikenteessä.
 • Maskisuositus koskee myös Ylivieskan päiväkotien sekä ryhmäperhepäivähoitokotien henkilökuntaa sisätiloissa työskenneltäessä. Suosittelemme kaikkia varhaiskasvatuksen vanhempia käyttämään maskia tuonti- ja hakutilanteissa.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Etätyö- ja etäkokoussuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti
 • Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Vaikka rauhoittumisen merkkejä Ylivieskan koronatilanteessa on nähtävillä, on meidän huomioitava myös lähialueen koronatilanne. Lievissäkin hengitystieoireissa on syytä hakeutua koronatesteihin. Sairaana pitää jäädä kotiin. Jos koronarokote on vielä saamatta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sivuilta voit tarkistaa ja varata sähköisesti oman rokotusaikasi. Rokotusaikoja annetaan myös 12–16-vuotiaille.  Lue lisää: www.kalliopp.fi/koronarokotukset

Jos tautitilanne heikkenee entisestään, voidaan kuntakohtaisesti tehdä päätöksiä ja tiukennuksia nopeallakin aikataululla.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare