Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös tilojen käytön edellytyksistä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 7.12.-31.12.2021

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat:

 1. sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;
 2. alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;
 3. tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.

Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa:

 1. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
 2. yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
 3. tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
 4. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
 5. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
 6. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

 1. yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;
 2. yksityiset elinkeinonharjoittajat;
 3. kunnat ja kuntayhtymät;
 4. uskonnolliset yhdyskunnat;
 5. julkisoikeudelliset laitokset.

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa ajalla 7.12.2021-31.12.2021.

Ohjaus kirjallisen suunnitelman laatimiseen tässä päätöksessä asetetun velvoitteen toteuttamisesta

Asiakkaille tai osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa tässä päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset.

Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Suunnitelma on pyynnöstä esitettävä valvovalle viranomaiselle.

Kirjallisen suunnitelman laatimiseen velvoittava lainkohta on tartuntatautilain 58 h §.

Ohjaus vaihtoehtoiseen EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, tässä päätöksessä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset tai osallistujien sijoittumista koskevat velvoitteet eivät koske kyseistä yleisötilaisuutta, tilaa tai
toimintaa.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä saa tartuntatautilain 58 i §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla edellyttää seuraaviin tiloihin pääsyn ehtona:

 1. yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat;
 2. ravitsemisliikkeet;
 3. kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat;
 4. yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat;
 5. tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
 6. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
 7. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
 8. museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.

Toiminnanharjoittajan on kirjattava 58 h §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan tieto siitä, että se edellyttää 1 momentissa tarkoitetun todistuksen esittämistä asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta.

Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on kieltänyt yleisötilaisuuden järjestämisen 58 §:n nojalla kokonaan, todistuksen esittämisedellytyksellä ei kuitenkaan saa poiketa päätöksessä asetetuista rajoituksista.

Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajanjaksosta, jonka aikana tässä viranomaispäätöksessä annettu määräys koskee tiloja, yleisötilaisuuksia ja toimintaa riippumatta siitä, edellyttääkö toiminnanharjoittaja yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä säädetään tartuntatautilain 58 i §:ssä.

Lue päätös kokonaisuudessaan täältä

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Kirjasto Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Perjantain kirjavinkki!

Ylivieskan kirjaston vinkissä tällä kertaa lautapelejä. Katso video ja käy tutkimassa valikoimaa osoitteessa joki.finna.fi ja lainaa peli kirjastosta viikonlopuksi tai joulunpyhiksi. Vinkit ovat katsottavissa kaupunginkirjaston Facebookissa, Instagramissa ja kirjaston YouTube-kanavalla. Käy katsomassa!

Ylivieskan kaupunginkirjaston kirjavinkkarit jakavat lukuvinkkejä videoina kirjaston somekanavilla. Uusi vinkki julkaistaan joka toinen perjantai.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle 3.12.-31.12.2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 3.12.2021-31.12.2021.

Ohjaus vaihtoehtoiseen EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, tässä päätöksessä asetettu osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske kyseistä yleisötilaisuutta. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajanjaksosta, jonka aikana tässä viranomaispäätöksessä määrätty osallistujamäärän rajoitus koskee yleisötilaisuuksia riippumatta siitä, edellyttääkö toiminnanharjoittaja yleisötilaisuuteen pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä.

Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädettyjä toimenpiteitä covid-19- epidemian leviämisen estämiseksi (asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään) tulee noudattaa, vaikka toiminnanharjoittaja olisi ottanut EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön.

Lue päätös kokonaisuudessaan täältä

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Maskisuositus palaa kouluihin ja varhaiskasvatukseen Ylivieskassa

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta. Tämän hetken tautitilanne kuormittaa huolestuttavasti sekä erikoissairaanhoitoa, että perusterveydenhuoltoa, minkä vuoksi alueelle on välttämätöntä asettaa uusia rajoituksia ja suosituksia. Tartuntoja todetaan paljon, eikä niiden kaikkien lähteitä saada tartunnanjäljityksen ruuhkautumisen vuoksi luotettavasti selvitettyä. Myös sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvaa.

Tartuntatautiviranomainen suosittelee:  

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 26.11.2021-25.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi.
 • tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Yksityistilaisuudet

 • yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisena.

Lisäksi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio suosittelee, että sisätiloissa ei järjestetä suuria, n. 20–50 henkilön tilaisuuksia. Kokoontumisrajoituksista voi vapautua koronapassilla.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville:

 • maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa.

Suositus koko väestölle riippumatta rokotussuojasta:

 • matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • julkisissa sisätiloissa, joissa on pidemmän aikaa paljon ihmisiä lähellä toisiaan (esim. yleisötilaisuudet ja muut ruuhkatilanteet).
 • joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.

Suositus kouluihin (peruskoulu ja toinen aste) sekä varhaiskasvatukseen

 • koulujen työntekijöille ja kuudennen ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille koulujen sisätiloissa.
 • Maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita oppilaita eli 6. luokasta alkaen sekä koulujen henkilökuntaa. Yhdysluokkamuotoisissa 5.–6. luokissa maskisuositus koskee myös viidennen luokan oppilaita.
 • Maskisuositus koskee myös Ylivieskan päiväkotien sekä ryhmäperhepäivähoitokotien henkilökuntaa sisätiloissa työskenneltäessä. Suosittelemme kaikkia varhaiskasvatuksen vanhempia käyttämään maskia tuonti- ja hakutilanteissa.

Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sisätiloissa koko henkilökunnalle. Suositus koskee myös omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 • Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Etätyö- ja etäkokoussuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti
 • Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.
 • Kaupungin etätyösuositus jatkuu 31.12.2021 saakka.

Kotitestit

 • Koordinaatioryhmä suosittelee antigeeni-kotitestejä hyvänä lisänä terveydenhuollossa tehtävien koronatestien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille henkilöille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Negatiivisella kotitestillä ei voi vapautua virallisesta eristyksestä tai karanteenista. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että käyttää nimenomaan antigeeni-testiä, eikä esimerkiksi vasta-ainetestiä.

Muistutamme yhä, että lievissäkin hengitysoireissa on syytä hakeutua koronatesteihin. Kouluun ja päiväkotiin tullaan vain terveenä, joten sairaana pitää ehdottomasti jäädä kotiin. Jos koronarokote on vielä saamatta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sivuilta voit tarkistaa tässä kuussa järjestettävien walk-in koronarokotustilaisuuksien ajankohdat. Lue lisää: www.kalliopp.fi/koronarokotukset

Jos tautitilanne heikkenee entisestään, voidaan kuntakohtaisesti tehdä päätöksiä ja tiukennuksia nopeallakin aikataululla.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Kirjasto Yleinen

Joulun aukioloajat kirjastossa

Joulun aukioloajat Ylivieskan kirjastossa

PÄÄKIRJASTO
6.12. suljettu
23.12. 10-15
24.-25.12. suljettu
31.12.-1.1. suljettu
5.1.10-15
6.1. suljettu

OMATOIMILEHTISALI
joka päivä 7-20

Varatun aineiston nouto pyhäpäivinä

Omatoimilehtisalista voi noutaa varatun aineiston viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä kun pääkirjasto on suljettu. Omatoimiaikoina lehtisaliin kuljetaan kirjaston takapihan kautta kirjautumalla sisälle Joki-kirjastokortilla sekä pin-koodilla (joka on sama kuin verkkokirjastoa ja e-aineistoa käytettäessä). Mikäli sinulla ei vielä ole pin-koodia, voit noutaa sen pääkirjaston asiakaspalvelusta pääkirjaston aukioloaikoina.

Omatoimilehtisalista löydät lehtikokoelman lisäksi myös pokkarihyllyn sekä pienen kokoelman lastenkirjoja.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus Kulttuurikeskus Akustiikka Kulttuuripalvelut Yleinen

Koronapassi käyttöön Akustiikassa ja kaupungintalolla kaupungin järjestämissä yleisötapahtumissa

Ylivieskan kaupunginhallitus päätti tänään ylimääräisessä kokouksessaan edellyttää koronapassin käyttöä Kulttuurikeskus Akustiikassa sekä kaupungintalolla kaupungin järjestämissä yleisötapahtumissa sisätiloissa 26.11.-25.12.2021 välisenä aikana.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitusten tullessa voimaan perjantaina 26.11.2021 Ylivieskan kaupungin toiminnassa on varattu ja suunniteltu erilaisia yleisötilaisuuksia mm. kulttuurikeskus Akustiikassa. Toiminta Akustiikassa on ollut pitkään lähestulkoon pysähdyksissä koronan vuoksi ja toiminta on syksyn mittaan alkanut pikkuhiljaa käynnistyä. Esimerkiksi joulukuulle on varattu monia tilaisuuksia. Tästä syystä on perusteltua, että Ylivieskan kaupungin toiminnassa päätetään koronapassin käyttöönotosta.

Koska aluehallintovirasto on määrännyt yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoituksen, ei koronapassin käyttöä voida edellyttää liikunta- ja kulttuuritilojen ns. normaalikäytössä (esim. uimahalli tai kuntosali). Koronapassia voidaan edellyttää, jos tiloissa järjestetään tapahtuma, esitys tai ohjattua toimintaa.

Koronapassi voidaan vaatia vain kaupungin itsensä järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jos tila on annettu urheiluseuran tai muun ulkopuolisen käyttöön, passin käyttämisestä päättää kyseinen toiminnanharjoittaja.

Viime viikolla Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä päätti mm. ottaa laajan etätyösuosituksen uudelleen käyttöön. (https://www.ylivieska.fi/kaupunki-palauttaa-laajan-etatyosuosituksen/ )

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Kirjasto Yleinen

Ylivieskan kirjasto lisää omatoimilehtisalin aukioloaikaa

Ylivieskan kirjasto laajentaa omatoimilehtisalin aukioloaikoja joulukuun alusta yli kymmenellä viikkotunnilla. Jatkossa lehtiä pääsee lukemaan ja lainaamaan joka päivä klo 7–20. Kirjaston normaalien aukioloaikojen ulkopuolella lehtilukusaliin kirjaudutaan takapihan puoleisesta ovesta Joki-kirjastokortilla ja pin-koodilla.

Asiakkaat voivat hyödyntää lisääntyvää itsepalveluaikaa myös juhlapyhinä, kunhan pin-koodi on liitetty asiakastietoihin kirjastossa etukäteen. Omatoimilehtisaliin pääsee samalla pin-koodilla, jolla kirjaudutaan Joki-verkkokirjastoon ja lainataan e-aineistoa.

Ylivieskan lehtilukusali avattiin omatoimikäytölle lokakuussa 2019. Se on parissa vuodessa löytänyt vakikäyttäjänsä, vaikka korona-aikana omatoimikäyttö on jouduttu välillä sulkemaankin. Keskimäärin omatoimilehtisaliin kirjautuu kuukausittain 140 kävijää. Suosituimmat ajat ovat olleet aamuisin klo 8–12.

Omatoimikäyttö sujuu hyvin

Omatoimikäyttö on Ylivieskassa sujunut ongelmitta, eikä väärinkäytöksiä ole ilmaantunut. Asiakkaille halutaankin kiitokseksi tarjota entistä enemmän aukioloaikaa.

Lehtilukusalissa on tarjolla päivän lehtien ja lainattavien aikakauslehtien lisäksi pokkareita sekä pieni valikoima uutuuksia ja lastenkirjoja. Tilasta löytyvät myös tietokone e-lehtien lukemista varten, wifi sekä työskentelypisteet.

Keväällä Joki-kirjastot ottivat käyttöön yhteiset omatoimikirjaston säännöt. Alle 15-vuotiaat tarvitsevat kaikissa Joki-kirjastoissa huoltajan suostumuksen omatoimikirjastojen käyttöön. Suostumus on annettava kirjaston asiakaspalvelussa henkilökohtaisesti. Lupa on kirjastokohtainen.

Jokaisen on kirjauduttava sisään omalla kirjastokortilla ja huolehdittava, ettei samalla ovenavauksella tule sisään muita. Lehtilukusalissa on tallentava kameravalvonta.

Nouda varauksesi vaikka joulunpyhinä

Viikonloppuisin (talvisin lauantaista klo 15 sunnuntaihin klo 20) ja juhlapyhinä pääkirjaston ollessa suljettuna omatoimilehtisalista voi noutaa varatun aineiston. Lehtisalin lainausautomaatti vaatii pin-koodin. Lainausautomaatilla voi myös uusia lainat ja tarvittaessa tarkistaa varaustensa noutonumeron. Jokaisella asiakkaalla on henkilökohtainen numero, jonka avulla varaukset löytyvät hyllystä. Numero kerrotaan aina noutoilmoituksessa, jonka kirjasto lähettää saapuneista varauksista.

Joulu ja vuodenvaihde kirjastossa

Ylivieskan pääkirjasto on avoinna ma, ti, to ja pe klo 12–20, ke klo 10–18 ja la klo 10–15. Itsenäisyyspäivänä 6.12. kirjasto on omatoimilehtisalia lukuun ottamatta suljettu, samoin jouluna 24.–26.12., uutenavuotena 31.12.–1.1. ja loppiaisena 6.1. Jouluaatonaattona 23.12. ja loppiaisaattona 5.1. kirjasto palvelee klo 10–15. Kirjastoauto Tarinatoukka ei liikennöi koulujen joululoman aikana 20.12.-7.1.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Yleinen

Nimikilpailu! Ehdota nimeä matalan kynnyksen palveluneuvonnalle

Ylivieskaan ollaan perustamassa matalan kynnyksen palveluneuvontapistettä. Palveluneuvonnasta voisi kysyä mitä tahansa kaupunkiin liittyvää. Sen palveluna olisivat viranomaisten lomakkeiden saatavuus yhdestä paikasta ja avustaminen lomakkeiden täyttämisessä. Samoin tiedonhankinta ja neuvonta eri viranomaispalveluista kuuluisi sen tehtäviin. Palveluneuvonta on tarkoitettu kaikkien ylivieskalaisten sekä myös vierailijoiden avuksi. Palveluneuvonnalle tulee oma puhelinnumero ja asiakkaita palvellaan puhelimitse sekä ajanvarauksella. Palveluneuvonta sijaitsee liikuntakeskuksen tiloissa.

Ehdota nimeä oheisen linkin kautta: Matalan kynnyksen palveluneuvonta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vestia tiedottaa: Taloyhtiöiden muovipakkausten ja biojätteen erilliskeräykset laajenevat

Vestia Oy:n taloyhtiöitä koskeva muovipakkausten erilliskeräys laajenee tammikuussa Kärsämäelle, Pyhäjärvelle, Pyhännälle ja Siikalatvalle. Lisäksi biojätteen erilliskeräys laajenee uuden jätelain myötä koskemaan pienempiä (väh. 5 huoneiston) taloyhtiöitä. Ilmoittautuminen molempiin erilliskeräyksiin on käynnissä.

Ilmoita taloyhtiö mukaan muovipakkausten erilliskeräykseen viimeistään 30.11.

Vestia Oy laajentaa muovipakkausten erilliskeräyksen Kärsämäen, Pyhäjärven, Pyhännän ja Siikalatvan alueelle. Näiden paikkakuntien taloyhtiöitä voi ilmoittaa mukaan tammikuussa 2022 alkavaan muovipakkausten keräykseen osoitteessa webropol.com/s/vestia-muovinkerays tai ottamalla yhteyttä Vestian asiakaspalveluun p. (08) 410 8700 / asiakaspalvelu@vestia.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.11.2021.

Taloyhtiöiden muovipakkausten erilliskeräys on käynnissä jo Haapajärvellä, Haapavedellä, Kannuksessa, Kalajoella (pl. Himanka), Nivalassa, Oulaisissa ja Ylivieskassa. Myös näillä paikkakunnilla sijaitsevia taloyhtiöitä voi yhä ilmoittaa mukaan keräykseen.

Vestia toimittaa muovipakkausten keruuastiat veloituksetta taloyhtiöihin. Astiat toimitetaan 1.12.2021-15.1.2022 välisenä aikana. Keräys alkaa tammikuussa 2022.

Biojätteen erilliskeräys pakolliseksi vähintään 5 huoneiston taloyhtiöihin

Uuden jätelain myötä biojätteen erilliskeräys on aloitettava vähintään 5 huoneiston taloyhtiöissä viimeistään heinäkuussa 2022. Vestia laajentaa biojätereittiään kaikissa toimialueensa kunnissa jo maaliskuussa 2022. Tälle reitille voi ilmoittaa taloyhtiöitä mukaan 30.11.2021 mennessä osoitteessa: webropol.com/s/biojatteenkerays tai ottamalla yhteyttä Vestian asiakaspalveluun p. (08) 410 8700 / asiakaspalvelu@vestia.fi.

Keräykseen ilmoittautuneiden taloyhtiöiden tilaamat biojäteastiat toimitetaan helmikuun 2022 aikana ja keräys aloitetaan maaliskuussa 2022.

Lisätietoja:

asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Kansalaisopisto Kasvatus ja opetus Koronavirus Yleinen

Toimisto etänä

Siirrymme etätöihin ma 22.11.2021 ja mikäli Sinulla on asioitavaa opiston toimistolle, sovithan tapaamisajan etukäteen.

0pistosihteeri Jaana Sadinmäki
puh. 044 4294 319 tai
jaana.sadinmaki@ylivieska.fi

Kurssisihteeri Päivi Katajala
puh. 044 4294 321
paivi.katajala@ylivieska.fi

Apulaisrehtori Seija Pulli-Marjakangas
puh. 044 4294 326
seija.pulli-marjakangas@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare