Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Rahkoranta

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Hakalahden kaupunginosan asuinalueen asemakaava ns. Rahkorannan alue sekä asemakaavan muutos koskien korttelia 4 sekä puisto- ja liikennealuetta ns. Kassisen alue on vireillä.

Aluetta rajaa Kalajoki, Ouluntie, Hakalahdenkatu ja Valtakatu.

Kalajoen rannassa on Ylivieskan kylän yhteinen maa-alue 977-406-878-16.

Asemakaavan muutos vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 20.11.2006 § 232.

Valmisteluaineisto oli mielipiteitä varten nähtävillä 1.12. – 15.12.2006 välisen ajan teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä.

Teknisten palveluiden lautakunta 21.5.2013 § 60.

Kaavoituksen eteneminen jakaantuu kahteen vaiheeseen:

  1. Pääosin kaupungin omistuksessa olevan Kassisen alueen asemakaavan muutos etenee tontinluovutuskilpailun pohjalta. Suunnittelualueeseen sisältyy noin 17 m2 yksityisessä omistuksessa olevaa kaavatonta aluetta.
  2. Asemakaavattoman, pääosin yksityisessä omistuksessa olevan, Rahkorannan asuntoalueen kaavoitus etenee myöhemmin.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare