Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asemakaava ja asemakaavan muutos: Männistö, Taanilan liikealue

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen sekä valmisteluaineisto nähtävillä (Männistö, Taanilan liikealue)

Männistön 8. kaupunginosan asemakaavatonta aluetta sekä voimassa olevien asemakaavojen mukaisia puisto-, katu- ja tiealueita koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 20.2.2024 § 20.

Suunnittelualue rajoittuu lännessä asemakaavattomaan alueeseen, etelässä Puuhkalan 12. kaupunginosan asemakaavoitettuun alueeseen, idässä Ouluntiehen ja pohjoisessa Männistön 8. kaupunginosan asemakaavoitettuun alueeseen (Taanila).

Valmisteluaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos) pidetään nähtävillä 28.2.2024 – 20.3.2024 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla: www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet valmisteluaineistosta on toimitettava 20.3.2024 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Valmisteluaineisto esitellään keskiviikkona 13.3.2024 klo 17:00 alkaen kaupungintalolla valtuustosalissa, Kyöstintie 4. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16:30. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etänä.

— — — — — — — — —

Osallistu Taanilan kaavahankkeen esittelytilaisuuteen tästä

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

— — — — — — — — —

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asemakaavan muutos: Männistö, Saimankatu

Asemakaavan muutos hyväksytty (Männistö, Saimankatu)

Männistön 8. kaupunginosan korttelin 50 tontteja 3 ja 4 koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu koillisessa Saimankatuun, kaakossa Vienonkatuun, lounaassa yleisten rakennusten korttelialueeseen (Taanilan yhtenäiskoulun alue) sekä luoteessa korttelin 50 erillispientalotontteihin 1 ja 2. 

Teknisten palveluiden lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 30.1.2024 § 3.

Hyväksytty aineisto:

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Talviuintipaikkojen uimavesinäytetulokset

Talviuintipaikkojen uimavesinäytetulokset (Ylivieska, Alavieska ja Nivala) löytyvät sivulta Uima- ja allasveden valvonta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava (kaavaluonnos)

Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) nähtävillä

Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Verkasalon tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineiston kokouksessaan 19.12.2023 § 180. Hanke sijoittuu kolmen kunnan (Kalajoki, Alavieska ja Ylivieska) alueelle, Kalajoen Rautiosta noin 3 kilometriä itään, Ylivieskan keskustasta noin 7 kilometriä länteen ja Alavieskan keskustasta noin 7 kilometriä etelään. Kaava-alueen koko on noin 700 hehtaaria. Valmisteluaineisto käsittää kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta VE1 ja VE2.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Ylivieskan kaupunkiin 8–9 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ylivieskan Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 3.1.2024 – 28.2.2024 välisen ajan kaavoitushankkeen verkkosivuilla osoitteessa: www.ylivieska.fi/verkasalo/ (Valmisteluaineisto nähtävillä alla yhteystietojen ja yleisötilaisuuden osallistumisohjeiden jälkeen). Aineisto on nähtävillä myös Ylivieskan kaupungintalolla osoitteessa Kyöstintie 4 ja Ylivieskan kaupunginkirjastolla osoitteessa Kyöstintie 4.

Osayleiskaavan valmisteluaineistoa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 28.2.2024 klo 15:00 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä valmisteluaineiston kohtaa tai kumpaa kaavaluonnosta kommentti koskee.

Hankkeesta järjestetään keskiviikkona 10.1.2024 klo 17:00–19:00 Ylivieskan kaupungintalon (Kyöstintie 4) valtuustosalissa yleisötilaisuus, jossa esitellään osayleiskaavan valmisteluaineisto. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16:30. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivulle: https://www.winda.fi/verkasalo-alavieska-kalajoki-ylivieska. Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.ylivieska.fi/verkasalo/ (Osallistumislinkki ja ohjeet alla yhteystietojen jälkeen).

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Ylivieskan kaupunki:

kaupunginarkkitehti Risto Suikkari p. 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi

kaavoitusinsinööri Esa Taka-Eilola, p. 044 4294 370, esa.taka-eilola@ylivieska.fi

kaavasuunnittelija Antto Lehto, p. 044 4294 577, antto.lehto@ylivieska.fi

Kaavakonsultti FCG Oy:

Arja Sippola, p. 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi

Risto Ala-aho, p. 044 704 6204, risto.ala-aho@fcg.fi

Hankkeesta vastaava Winda Energy Oy:

Edgar Kekkonen, p. 040 168 6937, edgar.kekkonen@winda.fi

— — — — — — — — —

Osallistu Verkasalon tiedotus ja keskustelutilaisuuteen linkistä: Click here to join the meeting

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

— — — — — — — — —

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asemakaavan muutos: Keskusta, virastokortteli

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Keskusta, virastokortteli)

Keskustan (1. kaupunginosa) korttelia 40 sekä pysäköinti- ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Vieskankatuun, idässä Valtakatuun, etelässä Päivärinnankatuun ja lännessä kortteliin 41.

Ehdotusaineisto pidettiin nähtävillä 22.11.2023 – 2.1.2024 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa, kaupunginkirjastolla sekä kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Muistutukset ehdotuksesta oli toimitettava 2.1.2024 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Auraus Yleinen

Vastausnauhoite otettu käyttöön kuntatekniikan aurauspuhelimeen

Ylivieskan kaupungin kuntatekniikassa on otettu käyttöön vastausnauhoite liittyen aurauspuheluihin. Aurauspuhelin on ajoittain ruuhkautunut, joten tällä muutoksella varmistetaan, että kaikkiin puheluihin pystytään reagoimaan riittävällä henkilöstöresurssilla.

Aurauspalautteen numero on säilynyt ennallaan p. 040 486 0574 (arkisin klo 9-15). Tämän lisäksi palautetta aurauksesta voi edelleen jättää kotisivuilla olevan lomakkeen kautta Pihateiden ja katujen aurauspalautekanava – Ylivieskan kaupunki.

Aurauspuhelimen nauhoite ohjaa soittajaa valitsemaan vaihtoehdoista mitä asia koskee.

  1. Aurausta
  2. Liukkauden torjuntaa

Aurauspuhelimen nauhoitteeseen tallentuneet viestit puretaan päivittäin ja käsitellään asianmukaisesti.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asemakaavan muutos: Koskipuhto, Pappilanranta

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä (Koskipuhto, Pappilanranta)

Koskipuhdon 3. kaupunginosan korttelia 50 sekä viereistä katu- ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Kalajoen rantaan ja lännessä Suvannonpuistoon, omakotirakennusten korttelialueisiin 33-34 sekä Johtotien katualueeseen. Etelässä alue rajoittuu Koskipuhdontiehen ja idässä omakotirakennusten korttelialueeseen 51, Suvannontien/Virtatien katualueisiin sekä Suvannonpuistoon.

Luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 15.11.2023 – 29.11.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi> Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet luonnoksesta oli toimitettava 29.11.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Auraus Yleinen

Aurauspalautekanava

Aurausta koskevien kyselyjen tai palautteen voit jättää auraus@ylivieska.fi
tai täyttää sähköisen aurauspalaute-lomakkeen sivulla www.ylivieska.fi/aurauspalautekanava

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Hakalahdenkatu

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (Hakalahdenkatu)

Hakalahdenkadun asemakaavatonta aluetta koskeva asemakaavan laajennus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 26.9.2023 § 127.

Suunnittelualue rajoittuu koillisessa asemakaavan mukaisiin Hakalahden 2. kaupunginosan pientalo-, katu- ja yleisten rakennusten alueisiin (Rahkolan koulun alue), kaakossa Hakalahdenkadun katualueeseen, lounaassa Rahkorannan asemakaavattomaan alueeseen sekä luoteessa Ouluntien liikennealueeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 4.10.2023 – 18.10.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi> Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta oli toimitettava 18.10.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kasvatus ja opetus Työ ja yrittäminen Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Lyhytelokuva kaupungilta

Odotus on viimein ohi!

Ylivieska growing wonders – kasvun ihmeitä -lyhytelokuva on nyt julkaistu.

Katsottavissa: www.ylivieska.fi/lyhytelokuva

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin