Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Mutkia matkaan! -hankkeen maastotilaisuus 25.6.2024

Konttisuon uudella kosteikkoalueella järjestetään kaikille avoin maastotilaisuus tiistaina 25.6.2024 kello 15. Kokoontuminen Huhjantien varressa pieneläinten hautausmaan parkkipaikalla, jonka jälkeen kierretään kohteella.

Aluetta esittelevät hankevetäjä Elina Kajava Ylivieskan kaupungilta ja työnjohtaja Markus Niskanen Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:stä.

Tervetuloa!

Hankkeesta voit lukea hankesivuilta.

Lisätietoja: Elina Kajava, Ylivieskan kaupunki, ympäristöasiantuntija
elina.kajava@ylivieska.fi
Puh. 044 4294 470

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Rakennusvalvonta lomalla 1. – 26.7.2024

Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Etsimme teknistä johtajaa

Ylivieskan kaupunki hakee vahvaa, kasvuamme eteenpäin vievää

TEKNISTÄ JOHTAJAA

Tekninen johtaja vastaa kaupungin teknisten palveluiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja toimii teknisten palveluiden lautakunnan esittelijänä sekä kuuluu kaupungin johtoryhmään. Tekniset palvelut vastaa kaupungin kiinteän omaisuuden hoidosta, rakennuttamisen, kuntatekniikan, vesihuollon, kiinteistöhuollon, maankäytön ja kaavoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on teknisen alan korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnan tekniseltä toimialalta.

Teknisen johtajan viran hakuaikaa on jatkettu 31.7.2024 klo 15.00 saakka!

Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Haku ja tarkemmat tiedot kuntarekryn sivuilta www.kuntarekry.fi

Lisätietoja:

Maria Sorvisto
kaupunginjohtaja
044 4294 210
maria.sorvisto@ylivieska.fi

Terttu Alanen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
050 3624 956
terttu.alanen@valtuusto.ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asemakaava ja asemakaavan muutos: Männistö, Taanilan liikealue

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtävillä (Männistö, Taanilan liikealue)

Männistön 8. kaupunginosan asemakaavatonta aluetta sekä voimassa olevien asemakaavojen mukaisia puisto-, katu- ja tiealueita koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu lännessä asemakaavattomaan alueeseen, etelässä Puuhkalan 12. kaupunginosan asemakaavoitettuun alueeseen, idässä Ouluntiehen ja pohjoisessa Männistön 8. kaupunginosan asemakaavoitettuun alueeseen (Taanila).

Ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 19.6.2024 – 12.8.2024 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa, kaupunginkirjastolla ja kaupungin kotisivulla: https://www.ylivieska.fi/taanilan-liikealue/

Muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava 12.8.2024 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan kaupungin ympäristöpalkinto Ylivieskan 4H-yhdistys ry:lle

Ylivieskan kaupungin ympäristöpalkintoa jakamassa kaupungilta johtava rakennustarkastaja Harri Häivälä, Rakennus ja ympäristölautakunnan pj. Juha Autio, varapuheenjohtaja Maija Huuha ja jäsen Hannu Hietala. Palkinnon vastaanotti 4H:lta toiminnanjohtaja Maarit Rauhala ja toiminnanohjaaja Virpi Muikku.

4H-toiminta

4H-toiminta käynnistyi 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa vastauksena nuorten työttömyyteen, pahoinvointiin ja näihin kytkeytyneisiin muuttoaaltoihin maaseudulta kaupunkeihin. Teemat ovat yhä kovin ajankohtaisia.

Toiminnan tavoitteena oli tarjota nuorille käytännön yrittämisen, työnteon ja arkielämän taitoja, joiden avulla he voisivat selvitä yhteiskunnassa ja erityisesti maaseudulla omalla työllään. Toiminta alkoi maatalouskerhojen ympäriltä, mutta laajeni nopeasti monipuoliseksi toiminnaksi. Apilanlehti patentoitiin kerhotyön tunnukseksi vuonna 1924. 4H-toiminnan perusideologiaksi muodostui tekemällä oppiminen.

Suomeen 4H-aate saapui yksittäisten henkilöiden vierailtua järjestön syntysijoilla ja todettua samankaltaisen toiminnan tarpeellisuuden myös meillä. 4H-työn käynnistämisessä auttoivat monet merkittävät järjestöt, kuten Lastensuojeluliitto, maataloudelliset järjestöt sekä Marttaliitto. Ensimmäiset paikalliset 4H-yhdistykset perustettiin 1920-luvun puolivälissä

Ylivieskan 4H-yhdistys

Ylivieskan 4H-yhdistys on perustettu vuonna 1964, joten yhdistys on toiminut 60 vuotta.
Ympäristöarvot ja kestävä kehitys näkyvät vahvasti yhdistyksen toiminnassa edellä todettujen tavoitteiden rinnalla, osana niitä.

Ylivieskan kaupungin ympäristöpalkinto 2024

Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt antaa Ylivieskan kaupungin vuoden 2024 ympäristöpalkinnon Ylivieskan 4H-yhdistys ry:lle, arvostaen sen pitkäjänteistä, myös hyvää mieltä ylläpitävää työtä monipuolisten ympäristökasvatuksellisten näkemysten siivittämänä.   

Perustelut

Vuonna 1964 perustettu Ylivieskan 4H-yhdistys ry on toiminut ja toimii Suomen 4H-liiton paikallisena osaajana, laajasti ja vastuullisesti. Yhdistyksen toiminta on monipuolista, valmentaen toiminnallaan lapsia ja nuoria parempaan elämään, tasapainossa ympäristön kanssa. Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys näkyvätkin lähes läpileikkaavana yhdistyksen toiminnassa, siinä missä 4H-toiminnan alkuperäiset arvot. Toiminnan arvokkuutta lisää sen kohdistuminen lapsiin ja nuoriin, tätä kautta myös perheiden hyvinvointiin.

Mainiona esimerkkinä yhdistyksen toiminnasta on Luovasti Luonnossa eli tuttavallisemmin LuLu-hanke. Sen tavoitteena ovat olleet lasten, nuorten sekä perheiden luontosuhteen vahvistaminen, lähiympäristön ymmärtäminen ja arvostus sekä suku-polvien välisten kohtaamisten mahdollistaminen. Näin luotiin nuorille mielekästä tekemistä heidän omalla kotiseudullaan, lisättiin yhteisöllisyyttä ja tekemisen kulttuuria, aktivoitiin nuoria järjestämään toimintaa ja tapahtumia kotiseudullaan.

Mutta ympäristökasvatus ja -vastuullisuus ovat yhdistyksen toiminnan arkea: Yhdistyksen aktiivit mm. käyvät ala- ja yläkouluilla vierailuilla, kertoen ja keskustellen lajittelusta, ruokahävikistä, kompostoinnista ja yleensäkin kierrätyksestä. Yhdistyksen eräkerhossakin kestäväkehitys on merkittävässä roolissa. Palkinnon saajan taholta kommentoitiinkin, että ympäristöasiat ovat niin keskeinen osa yhdistyksen toimintaa, että on kovin vaikea eritellä niitä kokonaisuudesta.

Ylivieskan kaupunki haluaa Ylivieskan 4H-yhdistys ry:lle myöntämällään ympäristöpalkinnolla arvostaa ja kunnioittaa yhdistyksen pitkäjänteistä työtä, joka on merkittävää paitsi kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun kannalta, myös lapsi- ja nuorisotyönä. Toiminta todellakin kertoo siitä, ettei ympäristöä, ympäristökasvatusta, ole tarvettakaan yrittää eritellä, kun se on saavuttanut asemansa jokapäiväisessä toiminnassa. Tämä käy mainiosta esimerkistä yksilöille, perheille, kuten myös erilaisilla yhteisöille. Ylivieskan 4H-yhdistys ry on palkintonsa ansainnut!  

Ylivieskan kaupungin jakaman ympäristöpalkinnon historiaa

Ylivieskan kaupungin Teknisten palveluiden lautakunnan lupajaosto päätti vuoden 2006 keväällä ryhtyä vuosittain jakamaan Ylivieskan kaupungin ympäristöpalkinnon.

Lupajaoston päätöksen mukaan palkinto voidaan antaa yhdelle tai useammalle kohteelle.

Palkinto voi­daan ja­kaa erik­seen asuinkiinteistöjen, maatila­kes­kus­ten, lii­ke- ja palvelu­sek­torin sekä teollisuuskiinteistöjen ryh­missä. Lu­pa­jaosto, nykyisin rakennus- ja ympäristölautakunta, voi kuiten­kin jättää palkinnon jakamatta jossakin kohderyhmässä sitä sen enempää perustelematta.

Aikaisemmin jaetut palkinnot

Vuoden 2006 palkinto annettiin Raudaskylän Kristilliselle Opistolle tunnustukseksi rakennusperinteen kunnioittamisesta ja koko opistonmäen miljöön huolellisesta hoidosta. 
Vuoden 2007 palkinto luovutettiin Autokorjaamo H. Erkkilälle. 
Anne ja Veikko Leppälä palkittiin vuonna 2008 heidän työstään Vähäkankaan kylämiljöössä sijaitsevan ns. Otontalon kunnostamiseksi
Vuoden 2009 palkitut olivat Maler Oy ja R & J Kauppi Oy.
Vuoden 2010 palkinto annettiin Ojantakanen –tilalle (Junno), kunnioituksesta tilan viihtyisyyden ja perinteiden kunnioittamisen ja tilahistorian tallentamisen hyväksi tehdystä työstä. 
Vuoden 2011 palkinto myönnettiin kivimies Esa Nygårdille, kivityöläisyyden ”elämäntyöpalkintona”, ekologisesti kestävän materiaalin ja työtavan ylläpitämisestä.
Vuoden 2012 palkinto annettiin Vähä-Pylvään Kylätoimikunnalle erityisesti Vähäkankaan kyläpuiston rakentamisesta sekä sen ja kyläyhteisöllisyyden ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
Vuoden 2013 palkinnon sai Ylivieskan Nuorisoseura Savelan nuorisoseurantalon ansiokkaasta kunnostamisesta ja ylläpidosta
Vuoden 2014 palkittu oli Ylivieskan seurakunta
Vuoden 2015 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy.
Vuoden 2016 palkinnon saivat Mäen talo ja ns. Kivenkulman pihapiiri
Vuoden 2017 Niemelänkylän kyläyhdistys ry
Vuoden 2018 Ängeslevän kylämiljöö
Vuoden 2019 Päivärinnan tila ja Marjamäen kiinteistö.
Vuoden 2020 palkintoa ei jaettu.
Vuoden 2021 palkinnon sai Asemapäällikön talo.
Vuoden 2022 palkittu oli Vestia Oy
Vuoden 2023 palkittu oli Ylivieskan Latu ry.


Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vaikuta Ylivieskan kaupungin ilmastotyöhön ja osallistu arvontaan!

Ylivieskan kaupunki on kehittämässä ilmastotyötään ja osana tätä selvitetään asukkaiden suhtautumista ilmastonmuutokseen. Kyselyssä voit myös kertoa toiveita Ylivieskan kaupungin ilmastotyölle. 

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 5-10 minuuttia ja kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 30 euron lahjakortti Kulttuurikeskus Akustiikkaan.
Kysely on avoinna 26.5.2024 saakka.

Kyselyjä on laadittu 3 kappaletta: asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille. Valitse oma kyselysi ja vastaa.
Kyselyihin voit vastata myös kuvassa olevan QR-koodin kautta. Kiitämme vastauksestasi.

Asukkaille suunnattu ilmastokysely (webropol)

Yrityksille suunnattu ilmastokysely (webropol)

Yhdistyksille suunnattu ilmastokysely (webropol)

Kysely on osa SOPIVA – Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin -hanketta, jonka tavoitteena on tukea Ylivieskan kaupungin ja ylivieskalaisten toimijoiden työtä valmistautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kyselyn vastaukset käsitellään nimettömänä. Henkilötietoja käytetään ainoastaan arvontaan ja tulosten ilmoittamiseen, tiedot poistetaan arvonnan jälkeen.

Tarkemmat tiedot SOPIVA -hankkeesta löydät Ylivieskan kaupungin elinvoimapalveluiden verkkosivuilta (www.ylivieskanelinvoima.fi)

Lisätietoja hankkeesta sekä kyselyistä:

Saara Repo,
projektipäällikkö
SOPIVA-hanke
040 753 3571
saara.repo@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Jokilaaksojen jätelautakunta hakee jätehuoltosihteeriä

Jokilaaksojen jätelautakunta hakee jätehuoltosihteeriä määräaikaiseen kokopäiväiseen toimeen 1.6.2024-30.9.2025.

Jokilaaksojen jätelautakunta on 16 kunnan yhteinen jätelautakunta, jonka vastuukuntana toimii Ylivieska. Jätehuoltosihteerin työpiste sijaitsee Ylivieskan kaupungintalolla.

Jätehuoltosihteerin tehtäviin kuuluu asiakasrekisterien kehittäminen ja ylläpito, kompostointi-ilmoitusten käsittely sekä muut mahdolliset jätehuoltoviranomaisen tukitehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus. Odotamme hakijalta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä tietoteknisiä taitoja, kiinnostusta rekisterinpitoon, jätelainsäädännön tuntemusta ja asiakaspalveluosaamista. Kokemus jäte- ja ympäristöasioiden hoitamisesta sekä viranomaistyöstä katsotaan eduksi.

Tarkemmat tiedot ja hakemukset Kuntarekry.fi -palvelun kautta perjantaihin 24.5.2024 klo 15.00 mennessä. Postitse tai sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. jätelautakunnan esittelijä Anu Linnala sähköpostitse anu.linnala@ylivieska.fi tai puhelimitse 040 5586 330.


Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Männistö, Olmala II

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos nähtävillä (Männistö, Olmala II)

8. kaupunginosan asemakaavatonta aluetta sekä voimassa olevien asemakaavojen mukaisia puistoalueita koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu idässä ja lännessä asemakaavan mukaisiin pientaloalueisiin, koillisessa Kalajokeen ja etelässä Savelantiehen.

Luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 15.5.2024 – 31.5.2024 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet luonnoksesta oli toimitettava 31.5.2024 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Pajukosken II vaiheen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukoski II -tuulivoimaosayleiskaavan luonnosaineisto nähtäville ja yleisötilaisuus

Pajukoski II tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 23.3.2015 § 40. Osayleiskaava laaditaan MRL 77a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

2000 ha suunnittelualue sijoittuu Ylivieskan eteläosaan rajoittuen lounaassa Sievin ja kaakossa Nivalan kunnan rajoihin sekä lännessä Pajukoski I-alueen tuulivoimapuiston osayleiskaavaan. Ylivieskan keskustaan hankealueelta on 6 km, Sievin 6 km ja Nivalan 16 km.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 18 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden sekä sähköaseman rakentaminen. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m.

Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta on 7.5.2024 § 44 hyväksynyt Pajukoski II tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen aineiston ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaista kuulemista varten 15.5.2024 – 17.6.2024 väliseksi ajaksi. Luonnosaineisto käsittää kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta VE1, VE2 ja VE3. Aineisto on nähtävillä Ylivieskan kaupungintalolla (maankäyttöyksikkö) ja kaupunginkirjastossa, Kyöstintie 4 sekä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.ylivieska.fi/pajukoski-2/.

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipide nähtävillä olon aikana sähköisesti osoitteella: kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Hankkeeseen liittyen käynnissä on erillisenä prosessina Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Sekä YVA-selostusta että kaavaluonnosta esittelevä yhteinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 4.6.2024 klo 17.00 Ylivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Paikalle voi saapua jo 16.30, kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Ohjeet ja linkki etäosallistumiseen alempana yhteystietojen jälkeen.

Lisätiedot

Kaavoittaja

Ylivieskan kaupunki:

vs. kaupunginarkkitehti Esa Taka-Eilola, 044 4294 370, esa.taka-eilola@ylivieska.fi

kaavasuunnittelija Antto Lehto, 044 4294 577, antto.lehto@ylivieska.fi

Konsultti

FCG Finnish Consulting Group Oy:

kaavan laatija Tuomo Järvinen, arkkitehti YKS-656, 040 7531 524, tuomo.jarvinen@fcg.fi

YVA-projektipäällikkö Leila Väyrynen, 040 5412 306, leila.vayrynen@fcg.fi

YVA-yhteysviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:

Anu Seppänen, 0295 038 036, anu.t.seppanen@ely-keskus.fi

Hanketoimija

OX2 Finland Oy:

Projektipäällikkö Heli Harjula, 040 6682 304, heli.harjula@ox2.com

— — — — — —

Osallistu Pajukoski II tiedotus ja keskustelutilaisuuteen tästä

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

— — — — — —

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieska mukana Miljoona roskapussia -kampanjassa

Miljoona roskapussia -kampanjassa on mukana 175 kaupunkia ja Ylivieska on yksi niistä. Yhdessä suomalaisten kanssa roskia keräävät Ylen tutut kasvot, toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola sekä Yle Galaxin Saku ja Lumi.

Tarkoituksena on saada kerättyä valtakunnallisesti miljoona roskapussia.

Ylivieskan kaupunki kannustaa kuntalaisia keräämään roskapusseja hyvän asian puolesta.
Myös seurat, yhdistykset, yritykset koulut tai porukat -> perustakaa roskien keräystalkoot ja merkatkaa kerättyjen roskapussien määrä Ylen laskuriin.😀

Laskurissa näkyy kuntakohtainen tilanne reaaliaikaisena.

Pääset Ylen Miljoona roskapussia -laskuriin alla olevasta linkistä:

https://yle.fi/aihe/miljoona-roskapussia

HUOM! Ylivieskan kaupunki on siirtänyt Miljoona roskapussia -kyltillä varustetun roskalavan osoitteeseen Ratakatu 15 (kaarihallin piha). Tähän voit viedä vapaasti kampanjan roskapusseja.

Huom! Lava ei ole tarkoitettu huonekalujen, kodinkoneiden tai muiden isojen roskien keräyspaikaksi.

Kuvassa Miljoona roskapussia -keräyslava, Ratakatu 15, Ylivieska

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin