Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Pyörreperä, kortteli 24

Asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä (Pyörreperä, kortteli 24)

10. kaupunginosan korttelia 24 koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 21.3.2023 § 30.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Savontiehen (valtatie 27), idässä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen, etelässä Kettukallionkatuun sekä lännessä Ollilanojankatuun.

Valmisteluaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos) pidetään nähtävillä 29.3.2023 – 14.4.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet aineistosta on toimitettava 14.4.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Antto Lehto, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan kaupunki myy pientalotontin (AO) omakoti- tai paritalorakentamiseen

Lisätietoa tontista löydät täältä. Huutokaupat.com

Kiinteistötunnus: 977-8-41-2
Osoite: Olmalanrannankatu 8, 84100 Ylivieska
Pinta-ala: 1 530 m2
Rakennusoikeus: 306 k-m2
Kaavatiedot: asemakaava

Tarjouskilpailu käydään sähköisenä huutokauppana verkkopalvelussa Huutokaupat.com (www.huutokaupat.com). Huutokauppa-aika on noin kaksi viikkoa alkaen maanantaina 6.3.2023 ja päättyen maanantaina 20.3.2023 klo 18.00 tai 3 minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen. Tontin pohjahinta on 2000,00 euroa, tarjousten minimikorotus on 100 euroa.

Kohdenumero 4028781

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Maantien 18189 (Savelantie) jkpp välillä Niemelänkyläntie – Timoteikatu rakentaminen

TIEDOTE
23.2.2023

Jalankulku- ja pyörätien toteutus alkaa tulevan kevään aikana

Ylivieskan kaupungin tekniset palvelut käynnistävät maantien 18189 (Savelantie) Niemelänkyläntie – Timoteikadun välin kevyen liikenteen väylän toteutuksen. Kohde rakennetaan kaupungin projektinjohtourakkana puitesopimusurakoitsijoilla.

Rakentamisen tavoite on alkaa kesäkuussa 2023 ja saada työt valmiiksi elokuussa. Rakentamisen suunnitteluun liittyvät maastotyöt ovat jo käynnissä.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lisätietoja asiassa antaa:

Mauri Haikola, tavoitettavissa ti – to
vs. kunnallistekniikan päällikkö
puh. 040 705 6885 sähköpostiosoite: mauri.haikola@ylivieska.fi

Jukka Sipola, ma, pe
paikkatietoinsinööri
puh.044 429 4422 sähköpostiosoite: jukka.sipola@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Kt 86 Ouluntien ja Kaisaniemenkadun liikennejärjestelyiden asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Ouluntien ja Kaisaniemenkadun risteysalue)

Asemakaavan muutos koskien 2. kaupunginosan (Hakalahti) kortteleita 42 ja 45 sekä katu-, liikenne-, puisto- ja erityisaluetta, 5. kaupunginosan (Hollihaka) katu-, liikenne- ja puistoaluetta sekä 6. kaupunginosan (Kaisaniemi) katu-, liikenne- ja puistoaluetta.

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Mäntytien katualueeseen ja etelässä Pekkalanpuistoon sekä Puusepäntien katualueeseen. Lännessä suunnittelualue rajautuu Nokitien/Ouluntien risteysalueeseen ja idässä Leijonapuistoon sekä tavaraliikenneterminaalin korttelialueeseen. 

Ehdotusaineisto pidetään nähtävillä 1.3.2023 – 12.4.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet ehdotuksesta on toimitettava 12.4.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Antto Lehto, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Koskipuhto, kortteli 86

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Koskipuhto)

3. kaupunginosan (Koskipuhto) korttelia 86 ja viereistä puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

Aluetta rajaa Suvannonpuisto, Siirtolantie ja Einontie.

Ehdotusaineisto pidetään nähtävillä 1.3.2023 – 12.4.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet ehdotuksesta on toimitettava 12.4.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Antto Lehto, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Hollihaka, kortteli 60, tontti 4

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä (Hollihaka)

5. kaupunginosan (Hollihaka) korttelin 60 tonttia 4 koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisosastaan Pellervonkatuun ja Kurulankatuun. Eteläosastaan alue rajoittuu muihin korttelin 60 pientalotontteihin.

Luonnosaineisto pidetään nähtävillä 29.3.2023 – 14.4.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet luonnoksesta on toimitettava 14.4.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Antto Lehto, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Kivioja, rautatiealue

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä (Kivioja)

4. kaupunginosan erityis- ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa rautatiehen, lännessä Kiviojanpuistoon, etelässä Särkitien varren pientaloalueeseen ja Huhtavainionpuistoon sekä idässä radan varren erityisalueeseen.

Luonnosaineisto pidetään nähtävillä 29.3.2023 – 14.4.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet luonnoksesta on toimitettava 14.4.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Antto Lehto, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan Keskustan kaupunginosan asemanseudun korttelin 29 tontinluovutus rakentamiseen avoimella haulla

Omistaja: Ylivieskan kaupunki

Kiinteistötunnus: 977-1-29-1

Käyttötarkoitus: AL-5 -asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue

Tontin pinta-ala: 3 832 m2 (vuokrattavan alueen pinta-ala noin 2078 m2)

Luovutettava rakennusoikeus: 1 190/2600 k-m2

Pohjahinta on vuotuinen vuokra: 3570 €/vuosi

Osoite: Rautatiekatu 24 -26, 84100 Ylivieska

Tontille haetaan toteuttajaa avoimella haulla tontin lisärakentamiseen asumista varten. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa rakentamisen enintään kolmeen (3) kerrokseen.  Uudisrakentamisen tulee soveltua olevaan ympäristöön. Alueen erikoislaatuisuuden takia kohteeseen on laadittu hanketta ohjaavia suunnitelmia ja lisäksi huomioitavaa on asemakaavassa edellytetty melusuojaus tontilla.

Tontista luovutettava rakennusoikeus on 1 190 k-m2. Rakennusoikeudesta jää kaupungin omistukseen 1410/2600 suuruinen osuus. Tontin alueen käytöstä laaditaan osapuolten kesken hallinnanjakosopimus, jossa alueen käyttö ja vastuualueet määritellään tarkemmin.

Tontti varataan vuodeksi, varausmaksu on 300 €. Tontin osalla on rakentamisvelvoite, joka on yksi (1) vuosi vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Tarjouksen jättäminen ja vähimmäisvaatimukset:

Tontti luovutetaan vuokraamalla. Vuokrahinta on 5 % tontin luovutettavan rakennusoikeuden (1 190 k-m2) arvosta. Tarjoukset tontista tulee jättää vuotuisen vuokran perusteella. Vuotuisen vuokran pohjahinta on 3 570 €/vuosi, vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Tarjottavan hinnan lisäksi arvioidaan, että tarjoajalla on riittävät taloudelliset resurssit ja referenssit aiemmista vastaavista kohteista. Mikäli tarjoaja merkittävästi poikkeaa tontin käyttöä ohjaavista suunnitelmista ja rakennusten massoittelusta, niin tarjouksen yhteydessä tulee toimittaa suunnitelma tontin käytöstä ja rakennusten massoittelusta.

Kaupunki pyytää tarjouksia tontin hinnasta (euroa/vuosivuokra) ja rakentamisesta perjantaihin 2.3.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi.

Kaupunki pidättää oikeudet hyväksyä tai hylätä jätetty tarjous.

Yhteystiedot ja ladattavan materiaalin löydät tästä linkistä

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Asuinkerrostalojen tontti 977-51-5 seniorirakentamiseen ARA-toimijalle

Omistaja: Ylivieskan kaupunki
Kiinteistötunnus: 977-1-51-5
Käyttötarkoitus: AK-asuinkerrostalojen korttelialueen tontti
Pinta-ala: 4 505 m2
Rakennusoikeus: e=0.50 (2253 k-m2)
Myyntihinta: 135 180,00 €, vuosivuokra 5 % myyntihinnasta
Osoite: Kyöstintie 9, 84100 Ylivieska

Tontille haetaan toteuttajaa ARA-vuokratalolle, joka toteuttaa ikääntyneiden asumiseen suunniteltuja esteettömiä vuokra-asuntoja. Lisäksi rakennuksessa on oltava ikääntyvien palveluihin tai toimintaan liittyviä osia, esimerkiksi yhteinen kokoontumistila. Yleishyödyllisen rakennuttajan tulee kilpailuttaa ARA-tuotannon rakentaminen urakkakilpailuna. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti korkotukilainan vakuudeksi ei ole käytettävissä Ylivieskan kaupungin takausta.

Vähimmäisvaatimukset tarjouksille:

  • tarjoajalla arvioidaan olevan riittävät taloudelliset resurssit
  • suunnitelman tulee sisältää ikääntyneiden asumista.

Lisäksi arvioidaan alla olevia seikkoja:     

  • tontin käyttösuunnitelma, hankkeen aikataulu ja mahdollinen vaiheistus
  • tilojen toiminnallisuus ja rakennuksen soveltuvuus kaupunkiympäristöön.
  • referenssit aiemmista vastaavista rakennushankkeista.

Tarjoajia pyydetään esittämään vapaamuotoisesti vastauksia yllä oleviin vähimmäisvaatimuksiin ja arviointikriteereihin sekä halutessaan muita hanketta tukevia seikkoja.

Kaupunki pyytää tarjouksia tontin rakentamisesta keskiviikkoon 15.2.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi. Vapaamuotoisten tarjouksien antajien kesken käynnistetään jatkoneuvottelut.

Yhteystiedot ja ladattavan materiaalin löydät tästä linkistä

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Salmiperän asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

Seuraava asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.12.2022–20.1.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa, kaupunginkirjastolla sekä kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset.

Toivonpuiston 9. kaupunginosan asemakaavaton alue Salmiperällä, josta muodostuu asuinpientalojen korttelialuetta sekä katu-, puisto-, erityis- ja pysäköintialuetta sekä asemakaavan muutos koskien Toivonpuiston 9. kaupunginosan katu- ja puistoaluetta.

Alue rajautuu idässä Salmiperäntiehen ja asemakaava-alueeseen, pohjoisessa Kiviharjunkatuun sekä etelässä ja lännessä asemakaavattomaan alueeseen.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta oli toimitettava 20.1.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Antto Lehto, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare