Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kasvatus ja opetus Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Osallistu kotikaupunkisi vetovoimatutkimukseen!

Onko kotikaupunkisi vetovoimainen? Entä onko se imagoltaan vireä, turvallinen tai omaleimainen?

Ylivieska on yksi 57:stä suomalaisesta seutukaupungista. Seutukaupunki on oman seutunsa tai alueensa keskus. Seutukaupungit toteuttavat tammi-helmikuussa yhdessä asukkailleen
vetovoimatutkimuksen, jonka avulla selvitetään seutukaupunkeihin liittyviä mielikuvia.

Oheisen linkin kautta voit arvioida oman kotikaupunkisi vetovoimaisuutta ja imagoa sekä myös naapuriseutukaupunkeja. Lomakkeen täyttämiseen kuluu noin 5 minuuttia.

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cUeC8iULdvWkyb4

Tutkimuksen avulla autetaan kaupunkeja kehittämään niiden tunnettuutta ja vetovoimaa – ja sitä kautta elinvoimaa!
Tutkimuksen toteuttaa Innolink.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:

Tutkimuslomakkeen täyttämiseen liittyen tutkimusoperaattori Ville Ottela, Innolink, puh. 010 633 0200
Tutkimukseen liittyen Essi Ratia, seutukaupunkiverkoston koordinaatio, Kuntaliitto, essi.ratia@kuntaliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Vestia Oy:n kuntatiedote 11.1.2022 – Asiointikokemus Vestia Oy:n lajittelupihoilla hyötyjäteasemia parempi

KUNTATIEDOTE 11.1.2022

Vestia Oy:n lajittelupiha-asiakkaat arvoivat lajittelupihojen aukioloajat, ajojärjestelyiden
selkeyden, jätteiden lajitteluopasteiden ja kylttien ymmärrettävyyden hyötyjäteasemia
paremmiksi. Suurin osa asioivista asiakkaista asuu omakotitalossa ja jätelajeista eniten
tuotiin sähkö- ja elektroniikkaromua, Tiedot käyvät ilmi Vestia Oy:n kesällä 2021
hyötyjäteasemilla ja lajittelupihoilla tekemistä asiakaskyselyistä.

Lajittelupihojen pidemmät aukioloajat lisäsivät asiakastyytyväisyyttä

Vestia Oy:n hyötyjäteasemilla ja lajittelupihoilla tehdystä asiakaskyselystä käy ilmi, että
lajittelupihojen aukioloaikojen pidennys on isoin parannus palveluissa verrattuna
hyötyjäteasemiin. Lajittelupihakyselyyn vastanneista aukioloaikoja piti riittävänä noin 90
%, kun vastaava luku hyötyjäteasemakyselyyn vastanneilla oli noin 60 %..
Lajittelupihoilla vastanneet kokivat myös jätteiden lajitteluun tarkoitettujen opasteiden
ja kylttien ymmärrettävyyden (yli 90 %) sekä ajojärjestelyt ja asioinnin helppouden (yli 90
%) paremmaksi kuin hyötyjäteasemilla. Hyötyjäteasemilla vastanneista noin 85 % koki
sekä jätteiden lajittelun opasteet ja kyltit että ajojärjestelyt ymmärrettäväksi ja asioinnin
helpoksi.

Sekä hyötyjäteasemia että lajittelupihoja pidettiin siisteinä paikkoina (reilut 90 %), Lisäksi
molempien kyselyiden asiakkaista noin 80 % piti hintoja kohtuullisina.

Eniten jätettä omakotitaloista – SER:ä, metallia ja poltettavaa jätettä

Asiakaskyselyiden vastauksista kävi aiempien vuosien tavoin ilmi, että eniten jätteitä
tuodaan omakotitaloista (70 %) ja tuotava jäte on yleensä sähkö- ja elektroniikkaromua
eli SERiä (17 %), metallia (14 %) tai poltettavaa jätettä (13 %). Kyselyyn vastanneet asiakkaat
tuovat jätteitä enimmäkseen ympäri vuoden (53 %). Kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja
syksyisin asioivia oli 28 % ja pelkästään keväisin asioivia vastaajissa oli 16 %.

Ammattitaitoinen henkilöstö auttaa asiakkaita

Hyötyjäteasemien ja lajittelupihojen asiakaspalvelu sai erityisen hyvät arviot mm.
asiantuntevuudesta ja ystävällisyydestä.

 • Urakoitsijamme tekevät erinomaista työtä ja tämä näkyy erityisesti kyselyn
  vastauksissa, toteaa Vestian toimitusjohtaja Olavi Soinio.
  Vestian toimintaan oltiin myös kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä. Alhaisin keskiarvo oli
  8,8 ja korkein 9,8 (arviointiasteikko 1–10). Korkeimmat keskiarvot annettiin Pyhännällä
  (9,8), Oulaisissa (9,5) ja Pyhäjärvellä (9,4).
  Vestia Oy:n asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin paperi- ja nettikyselynä kaikilla 11
  hyötyjäteasemalla ja kaikilla viidellä lajittelupihalla heinäkuussa 2021. Vastauksia
  kyselyyn saatiin kaikkiaan 485 asiakkaalta. Kävijämäärään suhteutettuna eniten vastaajia
  oli Kannuksen, Sievin ja Pyhäjoen hyötyjäteasemilla ja Pyhäjärven, Haapaveden ja
  Pyhännän lajittelupihoilla. Osa kyselyn aikaan olleista hyötyjäteasemista on jo muuttunut
  lajittelupihoiksi (Sievi ja Pyhäjoki).
  Viimeksi asiakastyytyväisyyskysely tehtiin Vestian hyötyjäteasemilla vuonna 2018.
  Vestia Oy toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä toiminnan arvioimiseksi ja
  kehittämiseksi säännöllisin väliajoin.

Lisätietoja:

Mervi Väisänen, viestintä- ja henkilöstöpäällikkö mervi.vaisanen@vestia.fi 044 749 3948

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan kaupungin vanhusneuvosto on laatinut Senioritalo asiasta mielipidekyselyn, jossa kysytään kiinnostusta Osuuskunta tai vuokra-asunto asumiseen

Senioritalo – ikääntyneen asumisvaihtoehtona. Kysely on avoinna 28.2.2022 saakka. Kyselyn voi täyttää oheisesta linkistä KYSELY

Paperisia kyselykaavakkeita löytyy myös kirjastosta, johon sen voi myös palauttaa.

Lisätietoja vanhusneuvoston sihteeriltä, puh. 040 1882 459

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Vestian kuntatiedote: Uusi jätetaksa astuu voimaan 1.1.2022

KUNTATIEDOTE                  22.12.2021

Jokilaaksojen jätelautakunta on hyväksynyt Vestia Oy:n esittämän uuden jätetaksan 25.11.2021 ja se astuu voimaan 1.1.2022. Uuden taksan myötä jätehuollon perusmaksu, jäteastioiden tyhjennysmaksut ja jätteen vastaanottomaksut nousevat. Laskuilla muutos näkyy Vestian asiakkaille ensimmäisen kerran helmikuussa 2022.

Muutoksia perusmaksuun, vastaanotto- ja astiatyhjennyshintoihin

Omakotitalojen ja hyötyjätehuoltoa järjestämättömien taloyhtiöiden perusmaksua korotetaan 1,00 eurolla kuukaudessa. Vuositasolla tämä tarkoittaa 12,00 euron korotusta. Hyötyjäteastiat omaavien taloyhtiöiden perusmaksua korotetaan puolestaan 3,00 € / vuosi ja vapaa-ajan kiinteistöjen perusmaksua 4,00 € / vuosi. Hintoihin ei ole laskettu arvolisäveroa.

Astiatyhjennysten kokonaishintoja korotetaan biojätteen osalta 4 % ja poltettavan jätteen sekä erilliskerättävien jätejakeiden osalta 7 %. Jätekeskuksen tonniperusteisia vastaanottohintoja korotetaan puolestaan 3,4 %. Korotusprosentit on laskettu arvonlisäverottomilla hinnoilla.

Jätetaksa nähtävillä

Jätetaksaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä lausuntoja varten 11.10.-10.11.2021. Jätetaksa on annettu yleisesti tiedoksi pitämällä se nähtävillä 29.11.-28.12.2021 välisenä aikana Ylivieskan kaupungin verkkosivuilla: https://poytakirjat.ylivieska.fi/kuulutus/202112706.12708.PDF Uusi jätetaksa päivitetään 1.1.2022 Vestian sivuille osoitteeseen: https://www.vestia.fi/hinnasto/

Lisätietoja:

asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kasvatus ja opetus Koronavirus Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Koronapassin käyttö laajenee Pohjois-Suomen Aluehallintoviranomaisen määräyksestä 7.12.2021 alkaen

Ylivieskan kaupunginhallitus päätti tänään kokouksessaan edellyttää koronapassin käyttöä toiminnassaan ja tiloissaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 3.12.2021 antamien päätösten mukaisesti.

Ylivieskan kaupunki edellyttää koronapassin käyttöä omissa tiloissaan ja toiminnoissaan. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Koronapassia ei vaadita alle 16-vuotiailta, eikä määräys koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Taustaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) on antanut 3.12.2021 tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle ajalle 3.12.-31.12.2021. PSAVI on antanut uuden päätöksen 3.12.2021, joka koskee ajanjaksoa 7.12.-31.12.2021. Aiemmalla päätöksellä on kielletty kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Jälkimmäisellä päätöksellä kokoontumisrajoitusta on 7.12.2021 alkaen laskettu sisätiloissa 10 henkilöön, alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöön ja ulotettu kokoontumisrajoitukset koskemaan tartuntatautilain (1127/2016) 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuja sisätiloja, joita ovat:

 1. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
 2. yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
 3. tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
 4. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
 5. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
 6. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

 1. yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;
 2. yksityiset elinkeinonharjoittajat;
 3. kunnat ja kuntayhtymät;
 4. uskonnolliset yhdyskunnat;
 5. julkisoikeudelliset laitokset.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske kyseistä yleisötilaisuutta. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vestia tiedottaa: Taloyhtiöiden muovipakkausten ja biojätteen erilliskeräykset laajenevat

Vestia Oy:n taloyhtiöitä koskeva muovipakkausten erilliskeräys laajenee tammikuussa Kärsämäelle, Pyhäjärvelle, Pyhännälle ja Siikalatvalle. Lisäksi biojätteen erilliskeräys laajenee uuden jätelain myötä koskemaan pienempiä (väh. 5 huoneiston) taloyhtiöitä. Ilmoittautuminen molempiin erilliskeräyksiin on käynnissä.

Ilmoita taloyhtiö mukaan muovipakkausten erilliskeräykseen viimeistään 30.11.

Vestia Oy laajentaa muovipakkausten erilliskeräyksen Kärsämäen, Pyhäjärven, Pyhännän ja Siikalatvan alueelle. Näiden paikkakuntien taloyhtiöitä voi ilmoittaa mukaan tammikuussa 2022 alkavaan muovipakkausten keräykseen osoitteessa webropol.com/s/vestia-muovinkerays tai ottamalla yhteyttä Vestian asiakaspalveluun p. (08) 410 8700 / asiakaspalvelu@vestia.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.11.2021.

Taloyhtiöiden muovipakkausten erilliskeräys on käynnissä jo Haapajärvellä, Haapavedellä, Kannuksessa, Kalajoella (pl. Himanka), Nivalassa, Oulaisissa ja Ylivieskassa. Myös näillä paikkakunnilla sijaitsevia taloyhtiöitä voi yhä ilmoittaa mukaan keräykseen.

Vestia toimittaa muovipakkausten keruuastiat veloituksetta taloyhtiöihin. Astiat toimitetaan 1.12.2021-15.1.2022 välisenä aikana. Keräys alkaa tammikuussa 2022.

Biojätteen erilliskeräys pakolliseksi vähintään 5 huoneiston taloyhtiöihin

Uuden jätelain myötä biojätteen erilliskeräys on aloitettava vähintään 5 huoneiston taloyhtiöissä viimeistään heinäkuussa 2022. Vestia laajentaa biojätereittiään kaikissa toimialueensa kunnissa jo maaliskuussa 2022. Tälle reitille voi ilmoittaa taloyhtiöitä mukaan 30.11.2021 mennessä osoitteessa: webropol.com/s/biojatteenkerays tai ottamalla yhteyttä Vestian asiakaspalveluun p. (08) 410 8700 / asiakaspalvelu@vestia.fi.

Keräykseen ilmoittautuneiden taloyhtiöiden tilaamat biojäteastiat toimitetaan helmikuun 2022 aikana ja keräys aloitetaan maaliskuussa 2022.

Lisätietoja:

asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Ensilumenlatu

Ensilumenlatu on avattu 19.11.2021 Huhmarissa.

Ensilumen ladun käyttäminen Huhmarissa on maksullista luonnonlumilatujen avaamiseen saakka

Maksu suoritetaan Ylivieskan kuulan hiihtojaoston tilille FI62 5534 0510 0030 19.

Tulosta maksusta kuitti ja pidä sitä hiihtäessäsi mukana, jotta voit sitä pyydettäessä esittää.

Päivähinta on 10€/henkilö, kausimaksu on 50€/henkilö ja perhekausimaksu on (2+2) 120€.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Koskipuhto, Rantavainio, kaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen, valmisteluaineisto nähtävillä ja kaavan esittelytilaisuus

Asemakaavoitus osalle asemakaavatonta aluetta Koskipuhdon kaupunginosassa ja asemakaavan muutos koskien 3.  kaupunginosan (Koskipuhto) korttelia 139 sekä katu-, puisto– ja erityisaluetta.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 19.10.2021 § 3.

Aluetta rajaa Kalajoki, Koskipuhdontie, Lepolantie ja Suikkulantie.

Valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 27.10. – 26.11.2021 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet valmisteluaineistosta oli toimitettava 26.11.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi

Kaavaluonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 9.11.2021 klo 17.00 alkaen kaupungintalolla valtuustosalissa. Tervetuloa!

Tilaisuuteen oli mahdollisuus osallistua myös internetin välityksellä.

Osallistu kaavaluonnoksen esittelytilaisuuteen internetin välityksellä tästä linkistä

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.

– Suositellaan käytettävän Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.

– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.

– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.

– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.

– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Urakkanevan tuulipuiston tuulivoimaloiden WTG1 – WTG9 rakennuslupa asiakirjat

Ylivieskan Urakkanevan Tuulivoima Oy on hakenut maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa rakentaakseen alueelle tuulivoimaloita 9 kpl WTG1 – WTG9. Alla on hankkeen rakennuslupakuvat sekä kaavaote ja selvitykset.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vestia tiedottaa: Vestian ilmainen biojäteaiheinen webinaari ti 28.9. klo 18

Vestia järjestää toimialueensa asukkaille suunnatun Biojäte – Banaaninkuorista polttoaineeksi -webinaarin tiistaina 28.9.2021 klo 18:00. Webinaari on ilmainen ja kaikille avoin. Webinaarissa käsitellään ruokahävikin minimoimista arjessa, biojätteen oikeaoppista lajittelua sekä biojätteen matkaa keräysastiasta mädättämöön, eli banaaninkuorista polttoaineeksi. Lisäksi käsittelyssä on jätelakiuudistuksen tuomat muutokset biojätteen keräilyyn.

Webinaarin kouluttajana toimii Vestian kierrätysneuvoja Satu Hautakoski. Webinaari järjestetään verkossa Google Meet -alustalla, joka toimii internetselaimessa. Webinaariin voi siis osallistua ilmaiseksi kuka vain älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen välityksellä.

Vestia kerää etukäteen ilmoittautumiset webinaariin osoitteessa: https://www.vestia.fi/biojate-banaaninkuorista-polttoaineeksi-webinaari/ . Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.9.2021. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkit webinaaripäivän aamuna. Vestia toivottaa kaikki halukkaat tervetulleiksi osallistumaan webinaariin.

Lisätietoja:

Vestia Oy:n asiakaspalvelu, p. (08) 410 8700, asiakaspalvelu@vestia.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare