Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Hakalahdenkatu

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (Hakalahdenkatu)

Hakalahdenkadun asemakaavatonta aluetta koskeva asemakaavan laajennus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 26.9.2023 § 127.

Suunnittelualue rajoittuu koillisessa asemakaavan mukaisiin Hakalahden 2. kaupunginosan pientalo-, katu- ja yleisten rakennusten alueisiin (Rahkolan koulun alue), kaakossa Hakalahdenkadun katualueeseen, lounaassa Rahkorannan asemakaavattomaan alueeseen sekä luoteessa Ouluntien liikennealueeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 4.10.2023 – 18.10.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi> Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on toimitettava 18.10.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Männistö, Saimankatu

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen ja valmisteluaineisto nähtävillä (Männistö, Saimankatu)

Männistön 8. kaupunginosan korttelin 50 tontteja 3 ja 4 koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 5.9.2023 § 117.

Suunnittelualue rajoittuu koillisessa Saimankatuun, kaakossa Vienonkatuun, lounaassa yleisten rakennusten korttelialueeseen (Taanilan yhtenäiskoulun alue) sekä luoteessa korttelin 50 erillispientalotontteihin 1 ja 2. 

Valmisteluaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 13.9.2023 – 27.9.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet valmisteluaineistosta oli toimitettava 27.9.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Koskipuhto, Pappilanranta

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (Koskipuhto, Pappilanranta)

Koskipuhdon 3. kaupunginosan korttelia 50 sekä viereistä katu- ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 5.9.2023 § 118.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Kalajoen rantaan ja lännessä Suvannonpuistoon, omakotirakennusten korttelialueisiin 33-34 sekä Johtotien katualueeseen. Etelässä alue rajoittuu Koskipuhdontiehen ja idässä omakotirakennusten korttelialueeseen 51, Suvannontien/Virtatien katualueisiin sekä Suvannonpuistoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 13.9.2023 – 27.9.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi> Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta oli toimitettava 27.9.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Keskusta, virastokortteli

Asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä (Keskusta, virastokortteli)

Keskustan (1. kaupunginosa) korttelia 40 sekä pysäköinti- ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 15.8.2023 § 107.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Vieskankatuun, idässä Valtakatuun, etelässä Päivärinnankatuun ja lännessä kortteliin 41.

Valmisteluaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 23.8.2023 – 6.9.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet valmisteluaineistosta oli toimitettava 6.9.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kasvatus ja opetus Työ ja yrittäminen Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Uusi lyhytelokuva kaupungilta

Odotus on viimein ohi!

Ylivieska growing wonders – kasvun ihmeitä -lyhytelokuva on nyt julkaistu.

Katsottavissa: www.ylivieska.fi/lyhytelokuva

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Päivitetty tiedote lintuinfluenssasta 9.8.2023

Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) tiedottaa:

Sievin Jyringistä 28.7.2023 tutkittavaksi lähetetystä lokista on todettu lintuinfluenssa H5N1. Jo aikaisemmin Sievin keskustan alueelta sekä Lahnajärveltä on lähetty tutkittavaksi lokkeja, joissa on todettu lintuinfluenssa H5N1. Alueellamme ei ole todettu joukkokuolemia. Yksittäisiä lokkeja ei ole enää syytä lähettää tutkittavaksi, kun alueellamme on jo todettu lintuinfluenssaa.

On hyvä muistaa, että kuolleiden lintujen käsittelyä tulee välttää. Erityisesti tulee huolehtia, että lapset ja lemmikkieläimet eivät pääse käsiksi kuolleisiin lintuihin. Yksittäisen kuolleen linnun voi haudata koskematta lintuun, esimerkiksi lapiolla siirtämällä. Tällöin tulee käyttää hengityssuojainta ja kertakäyttökäsineitä. Hautaamisen jälkeen on kädet pestävä hyvin vedellä ja saippualla sekä desinfioitava alkoholipohjaisella käsidesillä. Sairaita ja lintuinfluenssaan kuolleita eläimiä käsiteltäessä on mahdollista, joskin epätodennäköistä, että lintuinfluenssa tarttuu myös ihmiseen. Lintuinfluenssan oireet ihmisellä ovat samat kuin kausi-influenssan oireet.

Ruokavirasto on tiedottanut, että lintuinfluenssaa on todettu myös muun muassa Keski-Pohjanmaan alueella turkistarhoilla. Ruokavirasto on laatinut turkistarhoille ohjeen lintuinfluenssan torjuntaan https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/ruokavirasto-valmistautuu-lintuinfluenssan-torjuntaan-turkiselaintiloilla/. Torjuntatoimiin on syytä ryhtyä myös alueemme turkistarhoilla.

Lintuinfluenssa tarttuu kaikkiin lintuihin. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää suojata kaikki siipikarja ja lemmikkilinnut tartunnalta. Harrastekanoja on alueellamme runsaasti. Luonnonvaraisten lintujen kontaktit niihin tulee estää. Ulkona pidettävien kanojen aitaukset suositellaan katettavaksi, jotta lintuinfluenssan tarttuminen kanoihin estetään. Siipikarjan ja lemmikkilintujen pitäjien tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, mikäli linnuissa havaitaan influenssan oireita eli sierainvuotoa, yskää, apatiaa, syömättömyyttä sekä kohonnutta kuolleisuutta. Ruokavirasto on suositellut siipikarjan ja harrastekanojen sisälläpitoa koko Suomessa https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/lemmikki–ja-harraste-elaimet/uutiset/ruokavirasto-suosittelee-myos-harrastekanojen-sisallapitoa-koko-suomessa–luonnonvaraisissa-linnuissa-on-runsaasti-lintuinfluenssaa/.

Metsästyskausi on kohta alkamassa ja on hyvä tiedostaa, että alueellamme on todettu lintuinfluenssaa. Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi alueilla, joissa on todettu lintuinfluenssaa. Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi alueilla, joissa on todettu lintujen joukkokuolemia tai lintuinfluenssaa https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/lintujen-metsastyskausi-lahenee–miten-huomioida-lintuinfluenssa/.

Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tai yksittäisistä kuolleista petolinnuista voit ilmoittaa virka-aikana Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon eläinlääkärille ja virka-ajan ulkopuolella päivystävälle kunnaneläinlääkärille. Yksittäisistä kuolleista lokeista ei tarvitse ilmoittaa eläinlääkäreille. Yleensä joukkosairastumisena tai -kuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena useampi kuin yksi joutsen, viisi tai useampi muu vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua.

https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/ajankohtaista-lintuinfluenssasta/
Lintujen joukkosairastumisista ja -kuolemista Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) voi ilmoittaa:

Lisätietoja antaa:
kunnaneläinlääkäri Petra Aitto-oja, p. 044 419 5814, petra.aitto-oja@ylivieska.fi
kunnaneläinlääkäri Kaija Hannula, p. 044 419 5805, kaija.hannula@ylivieska.fi
Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran, jos tarvetta ilmenee.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asukaskysely jätevesiviemäröintihankkeesta Vähäkankaan alueella

Vähäkankaan koulun rakentaminen on käynnissä, koulu alkaa uudessa koulussa elokuussa 2024 ja pihatyöt valmistuu myöhemmin syksyllä. Koulun jätevesiä varten rakennetaan viemäröintilinja Vähäkankaan kylän kautta kulkevaan Vesikolmio Oy:n siirtoviemärilinjaan.
Tämän yhteydessä Vähäkankaan koulun rakentamisen vaikutusalueella olevien kiinteistöjen halukkuutta liittyä jätevesiviemäriverkostoon kartoitetaan alla löytyvän asukaskyselyn avulla.

ASUKASKYSELY JÄTEVESIVIEMÄRÖINTIHANKKEESTA
7.8.2023

Löydät linkin asukaskyselyyn myös sivuiltamme (asuminen ja ympäristö – asuminen – viemäröinti osiosta tai alla olevan linkin kautta
www.ylivieska.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/viemarointi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Mutkia matkaan! -hanke

TIEDOTE
29.6.2023

Mutkia matkaan! -hankkeessa on saatu
suunniteltua Salmelanojalle vesiä viivyttäviä
ratkaisuja.

Mutkia matkaan! -hanke pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa
vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja
tulvariskien hallinnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on edistää vesienhoidon
ja tulvansuojelun tavoitteita sekä parantaa laajalti ojitetun valuma-alueen
luonnon monimuotoisuutta.

Salmelanoja yhtyy alaosassaan Katajaojaan, mitä pitkin sivu-uomien vedet laskevat yhdessä Kalajokeen,
valtakunnallisesti merkittävälle tulvariskialueelle. Salmelanojan tilanne on ollut haasteellinen etenkin
tulva-aikoina. Pahimmillaan joitakin asuinrakennuksia on jouduttu suojaamaan Toivonpuistossa, minkä
lisäksi tulvavedet ovat uhanneet alaosalla sijaitsevia teollisuuslaitoksia. Ylivieskan kaupunki on aiempina
vuosina selvittänyt mahdollisuuksia toteuttaa Salmelanojan alueella vesienhoidon ja tulvasuojelun
kannalta käyttökelpoisia ratkaisuja. Se onkin saanut Soilcon Oy:ltä ja FCG Oy:ltä selvitykset
mahdollisista toimenpiteistä, joita alueella voitaisiin lähteä toteuttamaan.
Selvityksissä on tulvariskien hallitsemiseksi esitetty vesiä viivyttäviä ratkaisuja Salmelanojan alueelle. Näillä ratkaisuilla pystyttäisiin
saamaan alueella positiivisia vaikutuksia sekä vesienhoidon että tulvasuojelun kannalta.

Salmelanojan alueelle on siis ollut vahva tarve toteuttaa vesiä viivyttäviä ratkaisuja ja tämän seurauksena
Ylivieskan kaupunki lähti hakemaan alueelle hankerahoitusta vesienhoidon ja tulvasuojelun tavoitteiden
toteuttamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 12.04.2022 myöntänyt vesien- ja
ympäristönhoidon edistämisen ja vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaisesti Salmelanojalle 135
240 euron valtionavustuksen Mutkia matkaan – Salmelanojan vesien hallinta, vesiä viivyttämällä ja
luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyväksi -hanketta varten. Mutkia
Matkaan -hanke on lähtenyt liikkeelle viime vuoden aikana ja nyt hankkeessa on Maveplan Oy:n ja
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:n suunnittelijoiden avulla saatu kaksi vesien viivytykseen tähtäävää
suunnitelmaa Salmelanojan alueelle. Hankkeen toimenpiteitä on tarkoitus lähteä toteuttamaan kesällä
2023.

Toimenpiteenä Salmelanojan yläjuoksulle on suunniteltu kolme vesiä viivyttävää ratkaisua, joissa vedet
voisivat hallitusti nousta metsäojissa tulva-aikoina, aiheuttamatta kuitenkaan haittaa metsänkasvulle.
Kohteisiin on suunniteltu pohjakynnysratkaisut, joilla vesi saadaan pysymään nykyisellä tasolla
normaalitilanteessa, mutta nostamaan vettä ylivirtaama-aikoina alueen metsäojiin ja näin viivyttämään
vettä alueella hallitusti.

Näiden toimenpiteiden lisäksi alajuoksulle kaupungin omistamalle metsämaalle on suunniteltu
metsäinen kosteikkoalue. Tämä kosteikkoalue tulisi sijaitsemaan kaupungin eteläpuolella Konttisuon
alueella. Alueelle johdettaisiin vettä Salmelanojasta rakennettavan johtouoman avulla.
Kohteen lähtökohtana on, että vedet voivat viipyä siellä pidempään ja antaa kohteen kehittyä luonnon
monimuotoisuuden ehdoilla. Vesi saisi kulkea alueen läpi ja se palautuisi Salmiperän kautta kulkevan
uoman kautta takaisin Salmelanojaan. Suunniteltu kosteikkoalue sijaitsee valtion rautatie ja autotien
vierellä, ja näiden rakenteiden suojelemiseksi kosteikon pohjoispuolelle on suunniteltu suojapenger.

Salmelanojan valuma-alue on keski- ja yläosiltaan lähes yksinomaan metsätalousaluetta. Näille
metsäalueille on hankkeessa myös kartoitettu ja suunniteltu metsäojien varteen sijoittuvia
vesienhoidollisia ratkaisuja, joilla myös viivytetään vesien purkautumista Salmelanojan pääuomaan.
Suunnitelmassa ehdotettuja ratkaisuja ovat soiden ennallistaminen, kaksitasouomat sekä
laskeutusaltaat ja putkipadot.

Hanketta rahoittaa Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(70 % valtionavustus). Avustettavan hankkeen toteutusaika on 09.01.2022 – 31.10.2023.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lisätietoja asiassa antaa:
Maija Schuss
ympäristöasiantuntija
Puh. 044 4294 470, maija.schuss@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Ylivieska saa uimahallille suuren taideteoksen -kaupunkilaiset pääsevät tekemään teosta.

Ylivieskan kotiseutuviikolla elokuun alussa valmistetaan kaikille kaupunkilaisille avoimessa
työpajassa mosaiikkitekniikalla suuri taideteos. Teos saa paikkansa Ylivieskan uimahallin
käytävätiloissa viikon päätteeksi 6.8. Yhteisölliseen teoksen valmistamiseen voi osallistua
uimahallin kahvila Messissä ma 31.7- ke 2.8. klo 15-21.

Ylivieskaan toteutetaan taideteos osana Pohjois-Pohjanmaan liiton vetämää ja Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamaa Kulttuurikenno-hanketta. Ylivieskan valmistettava
mosaiikkiteos kuuluu ”Osiensa summa” -teossarjaan, josta vastaavat kuvataitelija Jenny
Grönholm ja kuvanveistäjä Jass Kaselaan. Loppukesän ja tulevan syksyn aikana Ylivieskan
lisäksi ”Osiensa summa”-teoksia valmistuu Siikajoelle, Pyhännälle, Raaheen, Reisjärvelle ja
Pyhäjärvelle.

Kuntalaiset pääsevät kaikissa hankkeen kunnissa mukaan teosten valmistamiseen. Teoksen
tekemiseen osallistuvat saavat latoa mosaiikit yhdessä taiteilijoiden kanssa muotoon
leikatulle puualustalle. Eri kuntien teokset tulevat muodostamaan kuntien yhteisen
luontoaiheisten seinämosaiikkiteosten kokonaisuuden – osiensa summan.
– Seinämosaiikkien teemat valikoituvat seudun luonnosta, esim. kasvi, lintu tai kala -aihe.
Kuntalaiset äänestävät kohteiden luonnoksista. Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa tapahtuu
sosiaalisen median kautta, kertoo Revonlahdelta kotoisin oleva kuvataiteilija Jenny
Grönholm. Hän vastaa yhdessä kuvanveistäjä Jass Kaselaanin kanssa mosaiikkiteossarjan
valmistamisesta.

Ylivieskan teosten luonnoksista ”neitoperhonen” ja ”puolukka” kaupunkilaiset voivat
äänestää Ylivieskan uimahalliin toteutettavan teoksen. Äänestys on avoinna 2.7.asti
osoitteessa: https://forms.office.com/e/iLB9MUZ8E7
– Olemme Ylivieskassa kovasti innoissamme tästä taidepilotista. Saamme upean suuren
teoksen Ylivieskan uimahallin käytävätiloihin. Hienoa on myös, että kaupunkilaiset saavat
osallistua teoksen tekoon. Kaikki ovatkin tervetulleita kotiseutuviikolla valmistamaan teosta
uimahallin kahvilaan, kulttuurijohtaja Janne Raudaskoski toteaa.

Osiensa summa taidepilotin taiteilijat ovat toteuttaneet mosaiikkitekniikalla aiemmin useita
näyttäviä teoksia, kuten teoksen Perhonen Viimsin lukioon 2018, teoksen Kalat vedessä
Väimelän ammattikouluun 2020 ja teoksen Ennen lentoa Tabasalun lukioon 2021.
Osiensa summa – paikkasidonnainen teossarja on yksi Pohjois-Pohjanmaan liiton
Kulttuurikenno hankkeessa loppuvuonna toteutettavasta kuuden taidepilotin sarjasta.

Yhteistä kaikille piloteille on osallistavuus, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Käsiteltävinä
teemoina korostuvat muun muassa luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu.
Käytössä ovat monipuolisesti eri taidemenetelmät ja erilaiset taideharjoitteet. Jokaisen
pilotin tuloksena syntyy konkreettinen teos tai elämys. Kaikki pilotit ovat
toteuttamistavaltaan yhteisöllisiä.

Kuvat:

Kuva 1. Yksityiskohtia useammasta teoksesta. Kuva: Jenny Grönholm.
Kuva 2. Teosluonnos Ylivieskaan, Neitoperhonen
Kuva 3. Teosluonnos Ylivieskaan, Puolukka

Lisätiedot:

Facebook ja Instagram #Kulttuurikenno
Taidepilottien ja taiteilijoiden esittely Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.
Kulttuurikenno hankkeen esittely Kulttuurikenno -hanke – (pohjois-pohjanmaa.fi)
Pohjois-Pohjanmaan liitto: erityisasiantuntija, hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa, 050
386 8443 auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi ja taidepilottien kulttuurituottaja Anni-Stiina
Hujala, 040 685 4043 anni-stiina.hujala@pohjois-pohjanmaa.fi
Taitelijat Jenny Grönholm ja Jass Kaselaan, yhteydenotot: jenny@gmail.com ja
jass.kaselaan@gmail.com
Ylivieskan kulttuurijohtaja Janne Raudaskoski, p. 044 4294 354
janne.raudaskoski@ylivieska.fi

Kulttuurikenno – Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin -hanke edistää kuntien
kulttuuritoimintaa, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden toteutumista ja
erityisesti lain alueellista kehittämistehtävää maakunnan alueella. Hanketta rahoittaa
opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan muodostama kuntayhtymä.
Liiton tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, aluekehittämisohjelmien sekä EU-ohjelmien
valmistelu ja laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maankäytön,
liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä maakuntakaavoituksen viranomais- ja
kehittämistehtävät, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Sosiaali ja terveys Yleinen

Ideakilpailu: Etsimme ratkaisuja asukkaiden yksinäisyyteen, rahahuoliin ja mielenterveyteen

Onko sinulla mielessäsi idea siitä,
miten voisimme vähentää asukkaiden yksinäisyyttä,
helpottaa rahahuolia tai parantaa mielenterveyttä?
Jos kyllä, kerro ideasi meille: https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/hyvinvoinnin-parantamisen-ideakilpailu/

Tämä ideakilpailu on tarkoitettu esimerkiksi
asukkaille, ammattilaisille, yrityksille,
järjestöille ja seurakunnille.

Kilpailu on auki 19.6.-31.8.2023.
Pohde palkitsee parhaat ratkaisut 100-2000 euron palkinnolla.
Asukkaille on oma sarjansa.
Voit kertoa ideasi myös nimettömänä.

Kilpailun järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde).

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin