Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ylivieskan kaupungin toimintojen rajoitukset jatkuvat 18.1.2021 saakka

Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä on tehnyt päätökset toimintojen rajoituksista perjantaina 18.12. omassa kokouksessaan. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä antoi 15.12. pitämässään kokouksessa alueen kunnille suosituksensa koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Epidemiatilanne on edennyt suotuisaan suuntaan niin, että tartuntojen kokonaismäärä on kääntynyt laskuun.

Aiempaa suurempi osa tartuntojen alkuperästä jää selvittämättä. Riski tartuntojen kokonaismäärän lisääntymiseen tulee kasvamaan joulun aikaan ihmisten lisääntyvät liikkumisen vuoksi. Tilannekuvan perusteella koordinaatioryhmä päätti, että nykyisin voimassa olevia suosituksia jatketaan kuukaudella eteenpäin ajanjaksolle 19.12.2020-18.1.2021.

 • Ylivieskan kaupunki sulkee hallinnassaan ja määräysvallassaan olevat julkiset tilat.
 • Uimahalli ja kaikki kaupungin omistuksessa olevat sisäliikuntatilat (ml. jäähalli ja koulujen tilat) suljetaan harrastus- ja yksityiskäytöltä 18.1.2021 saakka. Huipputasolla ammattimaisesti kilpailevien urheilijoiden harjoittelumahdollisuudet turvataan. Harjoitusvuorot jaetaan vt. liikuntajohtajan toimesta. Urheiluseuroja on kuultu asiasta. Poikkeavat harjoitteluolot ovat voimassa rajoitustoimenpiteiden ajan 18.1.2021 saakka.
 • Kaikki Ylivieskan kaupungin toimesta harjoitettu ryhmäliikuntatoiminta keskeytetään 18.1.2021 saakka (ml. Ylivieskan seudun kansalaisopiston ryhmät Ylivieskassa).
 • Kirjasto pysyy auki rajoitustoimenpitein. Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. Kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat perutaan. Omatoimilehtisali on suljettuna 18.1.2021 saakka.
 • Kulttuurikeskus Akustiikka, nuorisotalo Sputnik ja teatteri Artteri suljetaan harrastus- ja yksityiskäytöltä 18.1.2021 saakka.
 • Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston toimintaa ei keskeytetä, opiston toimesta ohjeistetaan erillisistä rajoitustoimista.
 • Ylivieskan Kehityspalvelut YTEKin tilat pysyvät auki.
 • Ohjaamo ja Jelppiverkko toimii etätyösuosituksen mukaisesti.
 • Työllisyyspalveluiden toiminta jatkuu ennallaan.
 • Lukio jatkaa etäopetuksessa.
 • Esi- ja perusopetuksessa (0.-9. lk) ei siirrytä tässä vaiheessa etäopetukseen. Etäopetukseen voidaan siirtyä vain siinä tapauksessa, jos paikallinen tartuntatautiviranomainen tai AVI niin päättää.
 • Maskisuositus on voimassa Jokirannan koululla 7.–9.-luokilla. Oppilaille jaetaan maskeja kaupungin toimesta.
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 anta-maa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 19.12.2020-18.1.2021. Määräys liitteineen luettavissa täältä

Ylivieskan kaupunki sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntatautiviranomaiset suosittelevat vahvasti maskien käyttöä alueellaan.

Alueellisen koordinaatiotyöryhmän suositukset alueen kunnille

Suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä

Julkiset tilat

 • Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta kuitenkin turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.

Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen.
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

 • 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua. 12-17 vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset.

Julkiset tilat

 • Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käyttö.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Opetuksen järjestäminen

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

Suositukset noudattavat 24.11.2020 STM ohjeistusta.

https://stm.fi/documents/1271139/38741790/STM+ohjeet+ja+suositukset+uusimaa+ja+leviämisvaihe+24112020.pdf/b2815096-0e12-5b9c-54bd-2c77ab867420/STM+ohjeet+ja+suositukset+uusimaa+ja+leviämisvaihe+24112020.pdf?t=1606222155098

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin