Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Alpuminkankaan osayleiskaava 2030

Alpuminkankaan osayleiskaava 2030

Suunnittelualue käsittää Alpuminkankaan alueen, joka rajautuu koillisessa Vähänkankaantiehen, kaakossa rautatiealueeseen, lounaassa Paloaseman tonttiin ja luoteessa Ouluntiehen.

Alpuminkankaan osayleiskaava 2030

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2015 § 15 hyväksynyt Alpuminkankaan osayleiskaava 2030.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on jätetty valitus, jolla haetaan kaupunginvaltuuston päätöksen 17.2.2015 § 15 kumoamista Alpuminkankaan osayleiskaava 2030 koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus on päätöksellään 6.4.2017 nro 17/0096/1 hylännyt kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Alpuminkankaan osayleiskaava 2030 on siten lainvoimainen 17.5.2017.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare