Kategoriat
Yleinen

Kaupunginhallituksen 10.6.2024 päätöksiä

Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 12.6.2024 (Linkki )

1. Hyväksyttiin käsittelyyn lisälista:
192 Asiantuntijapalvelun hankinta palveluverkkoselvityksen tueksi (Kasvatuksen ja opetuksen tarkastelu -raportin luonnos). Yksimielisesti hyväksyttiin, että asia käsitellään ennen asianroa 181 Sivistyslautakunnan esitys ja lausunto Ylivieskan kaupungin koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvitykseen.
2. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaavoituksen ehdotusvaiheen palautteen ja että valtuusto hyväksyy palautteeseen laaditun vastineen sekä hyväksyy Vasaman tuulivoimapuiston 1. osa-alueen osayleiskaavan.
3. Kasvatuksen ja opetuksen tarkastelu -raportin luonnoksen ja valmistelutilanne merkittiin tiedoksi ja raportti siirrettiin sivistyslautakunnan käsiteltäväksi palveluverkkoselvityksen yhteydessä.
4. Asiassa Sivistyslautakunnan esitys ja lausunto Ylivieskan kaupungin koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvitykseen, kaupunginjohtaja antoi kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Kaupunginhallitus päätti palauttaa FCG:n laatiman palveluverkkoselvityksen loppuraportin sivistyslautakunnan käsittelyyn yhdessä Kasvatuksen ja opetuksen tarkastelu -raportin kanssa.
5. Asiassa Ylivieskan lentokenttää koskeva ostotarjouksen hyväksyminen ja kiinteistön kauppakirja, Tarmo Hirvelä antoi pohjaehdotuksesta poikkeavan vastaesityksen:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hylkää Oy Herrfors Ab:n ostotarjouksen. Teemu Mattila ja Markus Jaatinen kannattivat Hirvelän esitystä.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Alanen, Haapakoski, Häggman, Löytynoja ja Uusikylä. Hirvelän vastaesityksen puolesta äänestivät Hirvelä, Jaatinen ja Mattila.
Asia etenee pohjaehdotuksen mukaisesti valtuuston päätettäväksi äänin 5-3: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
-kaupunginvaltuusto hyväksyy Oy Herrfors Ab:n ostotarjouksen.
-kaupunginvaltuusto päättää myydä Ylivieskan lentokentän kohteen määräalan kiinteistöstä, pinta-ala yhteensä on noin 82,1826 ha, niillä sijaitsevine rakennuksineen, rakennelmineen ja liittymineen Oy Herrfors Ab:lle 310 000 euron kauppahinnalla.
-kaupunginvaltuusto oikeuttaa allekirjoittamaan kauppakirjaluonnoksen mukaisen lopullisen kauppakirjan sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia.
6. Asiassa Maanvuokrasopimuksen irtisanominen / Kuplahalli Ylivieska Oy, kaupunki käynnistää maanvuokrasopimuksen irtisanomismenettelyn vuokralaisen kuulemisella ja vuokra-alueen katselmuksella.
7. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaavoituksen ehdotusvaiheen palautteen ja että valtuusto hyväksyy kaavoittajan palautteeseen laatiman vastineen sekä hyväksyy asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Ylivieskan kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 35 sekä pysäköinti-, katu- ja puistoaluetta.
8. Kaupunginhallitus antoi lausunnon ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi pohjaehdotuksen mukaisena.
-Kaupunki pitää välttämättömänä Kalajokivarren Alavieska-Ylivieska -välin nimeämistä edelleenkin merkittäväksi tulvariskialueeksi;
-Tulvariskialueen rajauksessa otetaan huomioon kevään 2024 tulvan leviämisestä mahdollisesti seuraavat korjaukset;
-Tulvariskiin vaikuttavina tekijöinä tarkastellaan myös mm. Kalajoen säännöstelyaltaista tapahtuvia juoksutuksia ja joen lyhytaikaissäännöstelyä;
-Kevättulvaan 2024 liittyvä aineisto kootaan kattavasti ja otetaan huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa;
-Hallintasuunnitelman laadinnassa otetaan erityisesti huomioon mm. kaupunkilaisilta ja eri viranomaisilta koottava tieto ja kokemukset kevään 2024 tulvasta, ja
-Kaupunkilaisten, erityisesti tulva-alueella kiinteistöjä omistavien kuulemi-sesta huolehditaan jo ennen hallintasuunnitelman laadinnan käynnistymistä, jotta kevättulvaan 2024 liittyvät havainnot ja kokemukset saadaan taltioitua suunnitelman laadintaa ja tulviin varautumista varten.
9. Ylivieskan kaupungin liikuntapaikkojen siivouspalveluiden hankinnasta (SOL Palvelut Oy) käytetään kahden vuoden optio ehdotuksen mukaisesti.
10. Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatkettiin 31.7.2024 klo 15.00 saakka. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin