Kategoriat
Yleinen

Ylivieskan kaupungin kesäaika

Ylivieskan kaupunki siirtyy kesänviettoon.

Kaupungin virastot sekä some-ylläpito ovat suljettuna 1.7. – 28.7.2024.

Aurinkoista kesää kaikille!

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Auraus Yleinen

Muutoksia yksityistieauraukseen

Ylivieskan kaupungin alueella yksityisteiden auraus kaupungin toimesta on päättynyt talvikauteen 2023-2024.  
Tulevasta talvesta eteenpäin yksityisteiden varsilla asuvien tulee järjestää tien auraus itse.

Kaupungilta on mahdollista hakea yksityistien auraukseen rahallista avustusta mikäli yksityistien varressa on pysyvä asutus, tielle on perustettu tiekunta, tiekunnan päätös avustuksen hakemisesta ja tien tiedot ovat ajan tasalla digiroad-järjestelmässä sekä maanmittauslaitoksen yksityisrekisterissä.

Avustus myönnetään kalenterivuosittain. Tänä vuonna avustushaku on auki 2. – 22.9, jolloin avustusta on mahdollista hakea loppuvuodeksi 2024.
Vuoden 2025 avustushaku aukeaa maaliskuussa 2025. Euromääräiset avustukset täsmentyvät vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa ja avustettavien yksityisteiden metrimäärän selvitessä.

Loppuvuoden avustus haetaan kaupungin nettisivuilla olevan sähköisen järjestelmän kautta, joka avautuu 2.9.2024.

Avustushakemus voidaan tietyin ehdoin hyväksyä myös kirjallisena.

Ylivieskan kaupunginhallituksen päätös 27.5.2024 yksityisteiden aurausasiasta

Mikäli asut yksityistien varrella, joka täyttää avustuskriteerit, voit jättää tiekunnan nimen ja tieisännän/yhteyshenkilön tiedot sähköpostilla kuntatekniikka@ylivieska.fi.

Näin pystymme luomaan tunnukset valmiiksi sähköiseen avustusjärjestelmään.

Aurausurakoitsija:

Mikäli olet kiinnostunut yksityisteiden aurauksesta, ilmoita siitä kaupungille.
Tieto välitetään kaupungilta kyläneuvostolle, josta asukkaat ja tiekunnat voivat asiaa tiedustella.
Asukkaat voivat tiedustella halukkaita aurausurakoitsijoita myös Ylivieskan kaupungilta.
kuntatekniikka@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Yleinen

Kaupunginhallituksen 24.6.2024 päätöksiä

Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 26.6.2024 (Linkki )

 1. Kaupunginhallitus totesi kaupunginvaltuuston 18.6.2024 päätösten olevan laillisia ja päätti panna ne täytäntöön.
 2. Kaupunginhallitus antoi lausuman markkinaoikeudelle Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekemää hankintaa koskien esityksen mukaisena.
 3. Kaupunginhallitus päätti tehdä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle aluevalituksen aluehallituksen päätöksestä 287 § Oikaisuvaatimus toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksestä 26.4.2024/13 koskien ikäihmisten palvelujen toimialueen ympärivuorokautisen asumisen palvelut Sipilä- vastuuyksikön (37220) lakkauttamista.
 4. Tilannekatsaus Pohteen vuokrasopimuksista merkittiin tiedoksi ja linjattiin jatkoneuvotteluja.
 5. Kantatie 86/63 Aluekehitys ry:n toiminnan lakkauttaminen merkittiin tiedoksi.
 6. Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajat ja varaedustajat kutsuntalautakuntaan vuodelle 2024: Juha Isokoski, varalle Tanja Laakkonen, Maija Huuha, varalle Alpo Löytynoja.
 7. Kaupunginhallitus merkitsi hautaustoimilain mukaiset kaupungin tehtävät tiedokseen ja valtuutti hallintojohtajan hautaustoimilain mukaisten tehtävien toimeenpanoon.
 8. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja käyttää sijaisena talousjohtajan virkavapaan ja vuosiloman aikana talousjohtajalle hallintosäännön 29 §:ssä osoitettua päätösvaltaa ja toimii hallintopalveluiden toimialajohtajan sijaisena.
 9. Elinvoimapalveluiden projektipäällikön sivutoimi-ilmoitus hyväksyttiin.
 10. Koulutuspalveluiden täyttöluvista hyväksyttiin alakoulujen osa-aikaisen (50%:n työaika) koulusihteerin toimen täyttölupa 1.8.2024-30.6.2025. Kahden alakoulujen luokanopetuksen määräaikaisen resurssiopettajan ja lukion matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuuden täyttäminen palautettiin takaisin valmisteluun.
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Varhaiskasvatus Yleinen

Varhaiskasvatuspalveluiden kesänajan järjestelyt

Varhaiskasvatuspalveluissa avoinna koko kesän:

Hakalahden vuorohoitopäiväkoti puhelin 040 6429882
Simonpuiston päiväkoti puhelin 040 3582716

Palveluohjaus suljettuna 8.-21.7.2024.

Hyvää kesää!

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Yleinen

Kaupunginvaltuuston 18.6.2024 päätöksiä

Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 20.6.2024 (Linkki )

 1. Vasaman tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen palaute merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin palautteeseen laadittu vastine. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vasaman tuulivoimapuiston 1. osa-alueen osayleiskaavan.
 2. Kaupunginvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja saattoi sen kaupunginhallitukselle sekä lauta- ja johtokunnille toimenpiteitä varten.
 3. Kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi tilinpäätöksen 2023, hyväksyi määrärahojen ylitykset, joille ei aikaisemmin ole riittävää lisämäärärahaa tai ylitysoikeutta myönnetty sekä hyväksyi, että tilikauden 1.1.-31.12.2023 ylijäämä 1.995.633,52 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä tilille.
 4. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 merkittiin tiedoksi. Kaupunginvaltuusto myönsi vastuuvapauden vuoden 2023 osalta Ylivieskan kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.
 5. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024 merkittiin tiedoksi.
 6. Terveyskeskuksen alueen asemakaavan kaavoituksen ehdotusvaiheen palaute merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin palautteeseen laadittu vastine. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Ylivieskan kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 35 sekä pysäköinti-, katu- ja puistoaluetta.
 7. Asiassa Ylivieskan lentokenttää koskeva ostotarjouksen hyväksyminen ja kiinteistön kauppakirja, valtuuston päätökseksi tuli Keskustan valtuustoryhmän vastaesitys äänin 28-6, poissa 1: Oy Herrfors Ab:n lentokentästä tekemää ostotarjousta ei hyväksytä alhaisen hinnan vuoksi. Haluamme nähdä lentokentän ja sen alueiden hyödyntämisen yhtenä mahdollisuutena kehittää elinvoimaista ja monipuolista kaupunkia.
  Kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen (JAA) puolesta äänestivät: Kangaskorte, Korkeakoski, Myllymäki, Ojanperä, Salmela ja Uusikylä. Keskustan valtuustoryhmän kannatetun vastaesityksen (EI) puolesta äänestivät: Alanen, Autio E., Auto J., Haapakoski K., Haapakoski P., Hautakoski, Hintsala, Hirvelä, Häggman, Isokoski, Jaatinen, Jokinen, Junttila, Kariniemi, Koskela, Puroila, Lehtikangas, Löfbacka, Löytynoja, Marjamaa, Mattila, Mustikkamaa, Niiranen, Savela, Rautakoski, Kivi, Sorvisto S., Ylimäki. Poissa Sorvisto M.
  Päätökseen lisättiin äänestyspäätöksellä Kokoomuksen valtuustoryhmän toimenpidealoite äänin 18-13, tyhjää 3, poissa 1: Lentokentän alue tulee pyrkiä vuokraamaan taloudellisesti tuottavaan toimintaan, esimerkiksi aurinkovoima-alueeksi, jolloin alueesta muodostuisi vuokra- ja kiinteistöverotuloja Ylivieskan kaupungille.
  Lisäämisen hyväksymisen (JAA) puolesta äänestivät: Alanen, Autio J., Haapakoski K., Haapakoski P., Häggman, Isokoski, Kangaskorte, Korkeakoski, Koskela, Löfbacka, Löytynoja, Myllymäki, Niiranen, Ojanperä, Rautakoski, Salmela, Uusikylä, Ylimäki. Hylkäämisen (EI) puolesta äänestivät Autio E., Hautakoski, Hintsala, Hirvelä, Junttila, Puroila, Lehtikangas, Marjamaa, Mattila, Mustikkamaa, Savela, Kivi, Sorvisto S. Tyhjää Jaatinen, Jokinen, Kariniemi, Poissa Sorvisto M.
 8. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistökaupan esisopimuksen määräaloista kiinteistöjä 977-401-1-127 Metsä-Puskala, 977-401-74-0 Kivikettu ja 977-406-13-206 Teollisuusalue, Lehtonen Yhtiöt Oy.
 9. Sidonnaisuusilmoitukset ajalta 20.12.2023-28.5.2024 merkittiin tiedoksi.
 10. Valtuustoaloitteet lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi:
  Valtuustoaloite, Vihreä valtuustoryhmä ym. Koulujen liikuntasalien käyttömahdollisuus perhepäivähoitoryhmille kesäaikana.
  Valtuustoaloite, Vihreä valtuustoryhmä ym. Valtuustoaloite vieraslajien torjumisesta.
  Valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä. Valtuustoaloite Ylivieskan lentokentän kehittämisestä ja tuottavuuden parantamisesta.
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Liikuntapalvelut Yleinen

Yleisurheilija Peppi Mastokangas kisaa ikäluokkansa kärkijoukossa – kaupungin sponsorointituki kannustaa nuorta urheilijaa

Ylivieskan kaupunki on myöntänyt vuoden 2024 sponsorointitukea kahdelle yksilöurheilijalle ja kahdelle joukkueelle.
Tällä kertaa esittelyssä on Ylivieskan Kuulan 15-vuotias yleisurheilija Peppi Mastokangas.

Peppi Mastokangas toteaa olleensa aina kilpailuhenkinen ja päättäväinen. Ensimmäisiin seurakisoihin hän meni mukaan jo parivuotiaana.

– Muistan, että jo pienenä oli hauskaa päästä kentälle juoksentelemaan. Molemmilla vanhemmilla on yleisurheilutaustaa, ja myös he ovat aina innostaneet minua. 

Iän myötä harjoittelu lisääntyi, ja kilpailuihin suunnattiin kotikenttää kauemmaskin. Piirikilpailuihin Peppi osallistui siitä lähtien, kun ikää riitti. Viime vuonna vuorossa olivat ensimmäiset SM-kisat 14-vuotiaiden sarjassa, ja kotiin tuomisina oli heti kaksi pistesijaa.

– En etukäteen arvannut, että pärjäisin niin hyvin. Oli ihanaa saada heti onnistumisia, ja finaaliin pääsy oli hieno hetki, Peppi kertoo.

Lisää onnistumisia tuli talven hallikisoissa. Tampereella Junior Indoor Games -kisoissa Peppi oli sarjassaan toinen kolmiloikassa, ja kausi päättyi omaan 60 metrin ennätykseen, joka oli neljänneksi paras Suomen tilastossa.

Tällä hetkellä Pepin lajeja ovat pikajuoksu, pituushyppy ja kolmiloikka. Kuluvalla kesäkaudella tavoitteena on saavuttaa hyviä SM-sijoituksia, jatkossa myös mitaleja. Pidemmällä aikavälillä tähtäin on kansainvälisillä kentillä.

– Vahvuuteni on, että minulla on luja tahto mennä kohti omia tavoitteitani. Tiedän, että minulla on myös mahdollisuus saavuttaa niitä. Kun on unelmia, se vie eteenpäin ja antaa halua jatkaa.

Huipulle tähtäävältä urheilijalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja sinnikästä työntekoa. Pepin mukaan yleisurheilu on siitä hieno laji, että harjoittelu on monipuolista. Siksi sitä jaksaa tehdä päivittäin.

Tärkeää on myös, että ympärillä on kannustavia ihmisiä. Pepillä valmentajana on hänen setänsä Kari Mastokangas, ja omat vanhemmat ovat apuna harjoittelussa. Treenikaverina on usein isoveli Peetu, joka hänkin urheilee SM-tasolla. 

Peppi on yksi viidestä Ylivieskan Kuulan perustaman SM-ryhmän urheilijasta. Hän iloitsee siitä, että omassa seurassa on hyviä kavereita.

– Se on urheilemisen parhaita puolia. Tässä lajissa tutustuu ihmisiin ympäri Suomea.

Ylivieskassa on mainio urheilukenttä, mutta talvikaudella yleisurheilun harjoitteluolosuhteiden perässä pitää matkustaa kauemmas. Lähikuntien lisäksi suuntana on usein Kuortane. Matkustaminen ja leireily vie paitsi aikaa myös rahaa.

– Kaupungin sponsorointituki on hyvä apu leireihin ja varustehankintoihin, Peppi toteaa.

Peppi Mastokankaan saavutuksia:

2024 Koululiikuntaliiton mestaruuskilpailut: kolmiloikka 2., pituus 3., 100 m 5.
2024 Tampere Junior Indoor Games hopeaa (T15 kolmiloikka) 2024
2023 Ylivieskan Kuulan vuoden nuori urheilija sekä yleisurheilun menestynein ja kehittynein tyttö
2023 4 piirinmestaruutta ja kaksi piirinmestaruushopeaa
2023 Kaksi SM-pistesijaa (100 m 8. ja kolmiloikka 7. sija)
2023 Keskipohjanmaan juoksu- ja hyppycupin voitto
2023 Motonet GP:n esikisan voitto Oulussa (T15 100m)
2023 Pika- ja aitajuoksukarnevaaleilla 3. sija (T14 100m)

Teksti ja kuva: Hanna Perkkiö

Mikä sponsorointituki ja miten sitä haetaan?

Ylivieskan kaupunki tekee sponsorointiyhteistyötä paikallisten urheilijoiden, seurojen, joukkueiden ja ryhmien kanssa. Sponsoroinnin lähtökohtana on yhteistyökumppanin tuoma valtakunnallinen positiivinen julkisuus Ylivieskan kaupungille.

Sponsoroitava taho voi olla esimerkiksi valtakunnan tasolla menestyvä urheilujoukkue tai yksilöurheilija. Ylivieskan kaupungin voimassa olevat sponsorointisopimukset tuodaan esille Ylivieskan kaupungin internetsivuilla. Sponsorointiyhteistyökumppani sitoutuu sopimuksessa tuomaan esille Ylivieskan kaupungin brändiä. Tämän lisäksi sponsoriyhteistyökumppanilta edellytetään tapauskohtaisesti määritettyä yhteistyötä.

Sponsorointia tehtäessä kaupunki arvottaa sponsoritarjoukset suhteessa kaupungin markkinoinnin ja muihin tarpeisiin. Koska kyseessä on kahdenvälinen yhteistyö, on sponsoroitavan tarjottava kaupungille vastinetta suhteessa myönnettävään tukeen. Kaupungin kannalta tärkeitä tekijöitä voivat olla:
mm. sponsoroitavan näkyvyys, ammatilliset kyvyt ja tuki, verkostot ja suhdetoiminta. Sponsorointi on kaupunkimarkkinointia, jonka tarkoituksena on tuoda kaupungille myönteistä julkisuutta. Hakijoiden arviointi tapahtuu hakulomakkeen sekä liitteenä toimitettavan vapaamuotoisen hakemuksen pohjalta.

Huomioi, että sponsorituki on yhteistyötä valtakunnan tasolla menestyvän urheilujoukkueen tai urheilijan kanssa, eikä se ole perinteinen kaupungin seuratuki.

Vuoden 2025 sponsorointihaku koskee kesä- ja talvilajeja.
Haku on auki 1.12.2024 – 15.1.2025 välisen ajan.
Hausta ilmoitetaan Ylivieskan kaupungin nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavilla.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Rakennusvalvonta lomalla 1. – 26.7.2024

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Yleinen

Nuorten kesäfest 26.6.2024

Nuorten Kesäfest keskiviikkona 26.6 kello 17:00-20:00 Ylivieskan Kasarmintorilla.

Ilmaisessa, päihteettömässä tapahtumassa esiintyy Brakston & Tyyppi.

Ota kaverit mukaan ja tulkaa viettämään aikaa musiikin, pelien ja aktiviteettien merkeissä.

Järjestäjinä: Ylivieskan kaupungin elinvoimapalvelut ja -nuorisopalvelut

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Etsimme teknistä johtajaa

Ylivieskan kaupunki hakee vahvaa, kasvuamme eteenpäin vievää

TEKNISTÄ JOHTAJAA

Tekninen johtaja vastaa kaupungin teknisten palveluiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja toimii teknisten palveluiden lautakunnan esittelijänä sekä kuuluu kaupungin johtoryhmään. Tekniset palvelut vastaa kaupungin kiinteän omaisuuden hoidosta, rakennuttamisen, kuntatekniikan, vesihuollon, kiinteistöhuollon, maankäytön ja kaavoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on teknisen alan korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnan tekniseltä toimialalta.

Teknisen johtajan viran hakuaikaa on jatkettu 31.7.2024 klo 15.00 saakka!

Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Haku ja tarkemmat tiedot kuntarekryn sivuilta www.kuntarekry.fi

Lisätietoja:

Maria Sorvisto
kaupunginjohtaja
044 4294 210
maria.sorvisto@ylivieska.fi

Terttu Alanen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
050 3624 956
terttu.alanen@valtuusto.ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Yleinen

Kaupunginhallituksen 10.6.2024 päätöksiä

Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 12.6.2024 (Linkki )

1. Hyväksyttiin käsittelyyn lisälista:
192 Asiantuntijapalvelun hankinta palveluverkkoselvityksen tueksi (Kasvatuksen ja opetuksen tarkastelu -raportin luonnos). Yksimielisesti hyväksyttiin, että asia käsitellään ennen asianroa 181 Sivistyslautakunnan esitys ja lausunto Ylivieskan kaupungin koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvitykseen.
2. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaavoituksen ehdotusvaiheen palautteen ja että valtuusto hyväksyy palautteeseen laaditun vastineen sekä hyväksyy Vasaman tuulivoimapuiston 1. osa-alueen osayleiskaavan.
3. Kasvatuksen ja opetuksen tarkastelu -raportin luonnoksen ja valmistelutilanne merkittiin tiedoksi ja raportti siirrettiin sivistyslautakunnan käsiteltäväksi palveluverkkoselvityksen yhteydessä.
4. Asiassa Sivistyslautakunnan esitys ja lausunto Ylivieskan kaupungin koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvitykseen, kaupunginjohtaja antoi kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Kaupunginhallitus päätti palauttaa FCG:n laatiman palveluverkkoselvityksen loppuraportin sivistyslautakunnan käsittelyyn yhdessä Kasvatuksen ja opetuksen tarkastelu -raportin kanssa.
5. Asiassa Ylivieskan lentokenttää koskeva ostotarjouksen hyväksyminen ja kiinteistön kauppakirja, Tarmo Hirvelä antoi pohjaehdotuksesta poikkeavan vastaesityksen:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hylkää Oy Herrfors Ab:n ostotarjouksen. Teemu Mattila ja Markus Jaatinen kannattivat Hirvelän esitystä.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Alanen, Haapakoski, Häggman, Löytynoja ja Uusikylä. Hirvelän vastaesityksen puolesta äänestivät Hirvelä, Jaatinen ja Mattila.
Asia etenee pohjaehdotuksen mukaisesti valtuuston päätettäväksi äänin 5-3: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
-kaupunginvaltuusto hyväksyy Oy Herrfors Ab:n ostotarjouksen.
-kaupunginvaltuusto päättää myydä Ylivieskan lentokentän kohteen määräalan kiinteistöstä, pinta-ala yhteensä on noin 82,1826 ha, niillä sijaitsevine rakennuksineen, rakennelmineen ja liittymineen Oy Herrfors Ab:lle 310 000 euron kauppahinnalla.
-kaupunginvaltuusto oikeuttaa allekirjoittamaan kauppakirjaluonnoksen mukaisen lopullisen kauppakirjan sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia.
6. Asiassa Maanvuokrasopimuksen irtisanominen / Kuplahalli Ylivieska Oy, kaupunki käynnistää maanvuokrasopimuksen irtisanomismenettelyn vuokralaisen kuulemisella ja vuokra-alueen katselmuksella.
7. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaavoituksen ehdotusvaiheen palautteen ja että valtuusto hyväksyy kaavoittajan palautteeseen laatiman vastineen sekä hyväksyy asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Ylivieskan kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 35 sekä pysäköinti-, katu- ja puistoaluetta.
8. Kaupunginhallitus antoi lausunnon ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi pohjaehdotuksen mukaisena.
-Kaupunki pitää välttämättömänä Kalajokivarren Alavieska-Ylivieska -välin nimeämistä edelleenkin merkittäväksi tulvariskialueeksi;
-Tulvariskialueen rajauksessa otetaan huomioon kevään 2024 tulvan leviämisestä mahdollisesti seuraavat korjaukset;
-Tulvariskiin vaikuttavina tekijöinä tarkastellaan myös mm. Kalajoen säännöstelyaltaista tapahtuvia juoksutuksia ja joen lyhytaikaissäännöstelyä;
-Kevättulvaan 2024 liittyvä aineisto kootaan kattavasti ja otetaan huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa;
-Hallintasuunnitelman laadinnassa otetaan erityisesti huomioon mm. kaupunkilaisilta ja eri viranomaisilta koottava tieto ja kokemukset kevään 2024 tulvasta, ja
-Kaupunkilaisten, erityisesti tulva-alueella kiinteistöjä omistavien kuulemi-sesta huolehditaan jo ennen hallintasuunnitelman laadinnan käynnistymistä, jotta kevättulvaan 2024 liittyvät havainnot ja kokemukset saadaan taltioitua suunnitelman laadintaa ja tulviin varautumista varten.
9. Ylivieskan kaupungin liikuntapaikkojen siivouspalveluiden hankinnasta (SOL Palvelut Oy) käytetään kahden vuoden optio ehdotuksen mukaisesti.
10. Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatkettiin 31.7.2024 klo 15.00 saakka. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin