Kategoriat
Yleinen

Kaupunginhallituksen 24.6.2024 päätöksiä

Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 26.6.2024 (Linkki )

  1. Kaupunginhallitus totesi kaupunginvaltuuston 18.6.2024 päätösten olevan laillisia ja päätti panna ne täytäntöön.
  2. Kaupunginhallitus antoi lausuman markkinaoikeudelle Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekemää hankintaa koskien esityksen mukaisena.
  3. Kaupunginhallitus päätti tehdä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle aluevalituksen aluehallituksen päätöksestä 287 § Oikaisuvaatimus toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksestä 26.4.2024/13 koskien ikäihmisten palvelujen toimialueen ympärivuorokautisen asumisen palvelut Sipilä- vastuuyksikön (37220) lakkauttamista.
  4. Tilannekatsaus Pohteen vuokrasopimuksista merkittiin tiedoksi ja linjattiin jatkoneuvotteluja.
  5. Kantatie 86/63 Aluekehitys ry:n toiminnan lakkauttaminen merkittiin tiedoksi.
  6. Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajat ja varaedustajat kutsuntalautakuntaan vuodelle 2024: Juha Isokoski, varalle Tanja Laakkonen, Maija Huuha, varalle Alpo Löytynoja.
  7. Kaupunginhallitus merkitsi hautaustoimilain mukaiset kaupungin tehtävät tiedokseen ja valtuutti hallintojohtajan hautaustoimilain mukaisten tehtävien toimeenpanoon.
  8. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja käyttää sijaisena talousjohtajan virkavapaan ja vuosiloman aikana talousjohtajalle hallintosäännön 29 §:ssä osoitettua päätösvaltaa ja toimii hallintopalveluiden toimialajohtajan sijaisena.
  9. Elinvoimapalveluiden projektipäällikön sivutoimi-ilmoitus hyväksyttiin.
  10. Koulutuspalveluiden täyttöluvista hyväksyttiin alakoulujen osa-aikaisen (50%:n työaika) koulusihteerin toimen täyttölupa 1.8.2024-30.6.2025. Kahden alakoulujen luokanopetuksen määräaikaisen resurssiopettajan ja lukion matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuuden täyttäminen palautettiin takaisin valmisteluun.
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin