Kategoriat
Yleinen

Keskusta ja Männistö, kortteli 65, Ouluntie, Taanilanväylä sekä Opinportti asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen ja valmisteluaineisto nähtävillä (Keskusta ja Männistö)

Asemakaavoitus osalle asemakaavatonta aluetta Männistön kaupunginosassa sekä asemakaavan muutos koskien 1.  kaupunginosan (Keskusta) korttelia 65 ja liikennealuetta sekä asemakaavan muutos koskien 8. kaupunginosan (Männistö) katu-, puisto– ja liikennealuetta.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 6.10.2020 § 79.

Kaavatyöhön sisältyy kantatie 86 (Ouluntie) liikennealueen rajauksen tarkentaminen tiesuunnitelmien ja -toimituksen mukaiseksi välillä Savontie – Savelantie. Suunnittelualueessa on mukana myös Taanilan yhtenäiskoululle johtavat Taanilanväylän ja Opinportin katuyhteyksien linjausmuutokset, koululaisten saattoliikenteelle osoitettu alue sekä se osa puistoalueesta, jolla Katajaojan linjausta on muutettu.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 14.4. – 28.4.2021 kaupunginkirjastolla sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Erillistä yleisötilaisuutta ei pidetä koronatilanteen takia.  Pyydämme, että osallisten yhteydenotot tehtäisiin puhelimitse tai sähköpostilla. Mahdollisista tapaamisista kaavoitukseen liittyen pyydämme sopimaan ennakkoon, puh. 044 4294233.

Mielipiteet valmisteluaineistosta on toimitettava 28.4.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Hankkeeseen liittyvä rakennussuunnitelma, jonka Ylivieskan kaupunki laatii yhteistyössä Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa kantatielle 86 Taanilanväylän ja Savelantien välille tulee nähtäville keväällä 2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare