Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Keskustan osayleiskaava 2030 muutos Taanilan alueella

Kaava-alue sijaitsee Ylivieskan keskustan länsipuolella noin 1–2 kilometrin päässä kaupungin ydinkeskustasta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Savelantiehen, idässä Ouluntiehen (kt 86) ja etelässä Kalajoentiehen (vt 27) ja Joutsentiehen. Lännessä alue rajautuu kaavoittamattomiin asuntoalueisiin sekä maa- ja metsätalousalueisiin.

Suunnittelualue käsittää Taanilan asemakaavoittamattoman alueen Kalajoentien ja Savelantien välisellä alueella sekä osan Männistön (8.) ja Keskustan (1.) kaupunginosien asemakaavoitetusta alueesta suunnittelualueen koilliskulmassa sekä Puuhkalan (12.) kaupunginosan asemakaavoitetusta alueesta suunnittelualueen kaakkoiskulmassa. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 87 hehtaaria.

Asiaa on käsitelty 15.3.2021 § 4, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustan osayleiskaava 2030 muutoksen Taanilan alueella.

Päätös on lainvoimainen 18.5.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare