Kategoriat
Yleinen

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osaylesikaavan suunnittelualue sijaitsee noin 12-15 kilometriä kaupungin keskustan itäpuolelle Ylivieskan ja Haapaveden välisen maantien sekä Kantokylän pohjoispuolisella alueella. Alueelle suunnitellaan enintään kahdeksasta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 4.6.2014 § 28 hyväksynyt Tuomiperän tuulivoimapuiston osaylesikaavan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on 30.6.2014 jätetty valitus, jolla haetaan kaupunginvaltuuston päätöksen 4.6.2014 § 28 kumoamista Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa asiassa.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle on jätetty valitus, jolla haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 25.1.2016 numero 16/0018/1 kumoamista Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa asiassa.

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt 27.12.2016, että valitukset hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava on siten lainvoimainen 11.1.2017.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare