Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan Keskustan kaupunginosan asemanseudun korttelin 29 tontinluovutus rakentamiseen avoimella haulla

Omistaja: Ylivieskan kaupunki

Kiinteistötunnus: 977-1-29-1

Käyttötarkoitus: AL-5 -asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue

Tontin pinta-ala: 3 832 m2 (vuokrattavan alueen pinta-ala noin 2078 m2)

Luovutettava rakennusoikeus: 1 190/2600 k-m2

Pohjahinta on vuotuinen vuokra: 3570 €/vuosi

Osoite: Rautatiekatu 24 -26, 84100 Ylivieska

Tontille haetaan toteuttajaa avoimella haulla tontin lisärakentamiseen asumista varten. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa rakentamisen enintään kolmeen (3) kerrokseen.  Uudisrakentamisen tulee soveltua olevaan ympäristöön. Alueen erikoislaatuisuuden takia kohteeseen on laadittu hanketta ohjaavia suunnitelmia ja lisäksi huomioitavaa on asemakaavassa edellytetty melusuojaus tontilla.

Tontista luovutettava rakennusoikeus on 1 190 k-m2. Rakennusoikeudesta jää kaupungin omistukseen 1410/2600 suuruinen osuus. Tontin alueen käytöstä laaditaan osapuolten kesken hallinnanjakosopimus, jossa alueen käyttö ja vastuualueet määritellään tarkemmin.

Tontti varataan vuodeksi, varausmaksu on 300 €. Tontin osalla on rakentamisvelvoite, joka on yksi (1) vuosi vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Tarjouksen jättäminen ja vähimmäisvaatimukset:

Tontti luovutetaan vuokraamalla. Vuokrahinta on 5 % tontin luovutettavan rakennusoikeuden (1 190 k-m2) arvosta. Tarjoukset tontista tulee jättää vuotuisen vuokran perusteella. Vuotuisen vuokran pohjahinta on 3 570 €/vuosi, vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Tarjottavan hinnan lisäksi arvioidaan, että tarjoajalla on riittävät taloudelliset resurssit ja referenssit aiemmista vastaavista kohteista. Mikäli tarjoaja merkittävästi poikkeaa tontin käyttöä ohjaavista suunnitelmista ja rakennusten massoittelusta, niin tarjouksen yhteydessä tulee toimittaa suunnitelma tontin käytöstä ja rakennusten massoittelusta.

Kaupunki pyytää tarjouksia tontin hinnasta (euroa/vuosivuokra) ja rakentamisesta perjantaihin 2.3.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi.

Kaupunki pidättää oikeudet hyväksyä tai hylätä jätetty tarjous.

Yhteystiedot ja ladattavan materiaalin löydät tästä linkistä

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare