Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Pajukosken II vaiheen tuulivoimapuiston osayleiskaava

TM Voima Oy suunnittelee Pajukosken alueelle toiminnassa olevan tuulivoimapuiston läheisyyteen enintään 18 uudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. TM Voima Oy on 26.2.2015 tehnyt osayleiskaavan laadinnasta aloitteen Ylivieskan kaupungille. Teknisten palveluiden lautakunta on päätöksellään 23.3.2015 § 40 hyväksynyt kaavoitusaloitteen ja laittanut osayleiskaavan vireille. Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavoituksen aluksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa

• esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät
• kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu sekä
• kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Teknisten palveluiden lautakunta on päätöksellään 27.7.2018 § 89 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 5.9. – 19.9.2018 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä ja kotisivuilla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia tai täydennyksiä kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tuli toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti osoitteella: Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Lisätietoja antavat: Ylivieskan kaupunki, kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh. 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi, kaavaa laativa konsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, projektipäällikkö Kristina Salomaa, puh. 044 298 2006, kristina.salomaa@fcg.fi ja Leila Väyrynen, puh. puh. 040 541 2306, leila.vayrynen@fcg.fi sekä tuulivoimahankkeesta vastaava TM Voima Pajukoski II Oy, Kim Tahkoniemi, puh. 045 7731 2540, kim.tahkoniemi@tmvoima.fi ja Olli Malkamäki, puh. 045 7731 2541, olli.malkamaki@tmvoima.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare