Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vasaman tuulipuiston osayleiskaava

Vasaman tuulivoimapuiston osayleiskaavan osa-alueen 1 kaavaehdotus nähtäville

Semecon Oy suunnittelee Ylivieskan kaupungin Vasaman alueelle enintään 17 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Uusnivalan sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on toteutettu YVA-lain (252/2017) mukaisena yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Yhteysviranomainen antoi YVA-menettelystä perustellun päätelmän 29.9.2023 POPELY/3454/2021.

Kaavoitusprosessin eteneminen ehdotusvaiheessa

Kaava-alue jaettiin kahteen osa-alueeseen kaavaprosessin ehdotusvaiheessa ja kaavoitusta viedään vaiheistetusti eteenpäin. Osa-alueista ensimmäinen, joka on tämä kaava, viedään eteenpäin pienempänä, ei-seudullisena tuulivoimaosayleiskaavana ja 8 voimalan hankekokonaisuutena.

Osa-alue 2 tullaan viemään ehdotuksena eteenpäin samanaikaisesti vireillä olevan Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan kanssa.

Ylivieskan kaupungin tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 19.3.2024 § 32 asettaa osayleiskaavan osa-alueen 1 yleiskaavaehdotuksen nähtäville.

Osa-alueen 1 kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 27.3.2024 – 29.4.2024 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Palautteen antaminen

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osa-alueen 1 kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutukset pyydetään toimittamaan 29.4.2024 klo 15:00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Osa-alueen 1 kaavaehdotuksesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus torstaina 18.4.2024 klo 17:00 alkaen. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16:30. Tilaisuus järjestetään Ylivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Osallistumislinkki ja ohjeet alla yhteystietojen jälkeen.

Lisätietoja:

Ylivieskan kaupunki:

  YVA- ja kaavakonsultti Alusta Consulting Oy:

  Hankkeesta vastaava Semecon Oy:

   — — — — — — — — —

   Yleisötilaisuus:

   Osallistu Vasaman ehdotusvaiheen yleisötilaisuuteen tästä

   Ennen tapahtumaa:

   – Tarkista, että internetyhteys toimii.
   – Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
   – Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
   – Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä.

   Tapahtuman kulku:

   – Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä ja loppuosa on varattu kysymyksille.
   – Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

   — — — — — — — — —

   Jaa sosiaalisessa mediassa:
   FacebookTwitterShare