Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vasaman tuulipuiston osayleiskaava

Vasaman tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville

Semecon Oy suunnittelee Ylivieskan kaupungin Vasaman alueelle enintään 18 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Uusnivalan sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoa ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta päätti kokouksessaan 16.5.2023 § 68 asettaa Vasaman tuulivoimapuiston kaavaluonnos-aineiston ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 24.5.2023 – 14.7.2023 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

  • Ylivieskan kaupunki: www.ylivieska.fi/vasaman-tuulipuiston-osayleiskaava/
  • Ylivieskan kaupunki, kaupungintalo, maankäyttöyksikkö ja kaupunginkirjasto, Kyöstintie 4
  • Nivalan kaupunki, kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala
  • Haapaveden kaupunki, Urheilutie 64 B (kirjasto), 86600 Haapavesi

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on julkisesti nähtävillä lisäksi seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää kaavaluonnoksesta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 14.7.2023 klo 15:00 mennessä sähköisesti osoitteella kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Kaavaluonnoksesta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 6.6.2023 klo 17:00. Tilaisuus järjestetään Ylivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Osallistumislinkki ja ohjeet tällä sivustolla alempana (yhteystietojen jälkeen) sekä Ympäristöhallinnon internetsivulla:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Ylivieskan kaupunki toimittaa nähtävilläoloaikana saapuneet mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta hankkeesta vastaavalle (MRA 30b §). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä internetsivuilla: www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA.

Lisätietoja:

  • Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
    • https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/vasaman-tuulivoimahanke-ylivieska

— — — — — — — — —

Yleisötilaisuus:

Osallistu Vasaman luonnos- ja YVA -yleisötilaisuuteen tästä linkistä:

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

— — — — — — — — —

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare