Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vasaman tuulipuiston osayleiskaava

Vasaman tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille ja aineisto nähtäville

Semecon Oy suunnittelee Ylivieskan kaupungin Vasaman alueelle enintään 18 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Uusnivalan sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoa ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Ylivieskan kaupungin tekninen lautakunta päätti kokouksessa 10.5.2022 § 3 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä YVA-suunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma-aineisto oli julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 18.5.2022-18.7.2022 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

  • Ylivieskan kaupunki, Kaupungintalo, maakäyttöyksikkö (18.5.-27.6.2022) ja kaupunginkirjasto (18.5.-18.7.), Kyöstintie 4
  • Ylivieskan kaupunki: www. ylivieska.fi/vasaman-tuulipuiston-osayleiskaava/
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Veteraanikatu 1, 90101 Oulu
  • Ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA
  • Nivalan kaupunki, kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala
  • Haapaveden kaupunki, Tähtelänkuja 1 (kaupungintalo), 86601 Haapavesi

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydettiin toimittamaan 18.7.2022 mennessä sähköisesti osoitteella riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestettiin yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus torstaina 2.6.2022 klo 17.00. Tilaisuus järjestetettiinYlivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Tilaisuuteen onli mahdollista osallistua myös etänä. Ohjeet ja osallistumislinkki hankkeen internetsivuilla:

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Ylivieskan kaupunki toimittaa nähtävilläoloaikana saapuneet mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä internetsivuilla: www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA. Ympäristövaikutusten arviointiselostus julkaistaan myöhemmin osana yleiskaavan valmisteluaineistoa.

Lisätietoja:

Osallistu Vasaman tiedotus ja keskustelutilaisuuteen tästä linkistä:

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

Tervetuloa vastaamaan Vasaman tuulivoimakanketta koskevaan kyselyyn:

Linkki https://s.surveyplanet.com/c0fnc4o3 sekä QR-koodin kyselyyn

Kyselylomakkeen voi noutaa kaupungintalolta 18.5.-23.6.2022 tai kirjastosta 18.5.-18.7.2022. Kyselylomakkeen palautus 18.7.2022 mennessä mukana seuraavaa valmiiksi maksettua palautuskirjekuorta käyttäen.

Kyselylomakkeen voi myös tulostaa oheiseta linkistä Vasaman tulostettava kysely A4 ja palauttaa postitse 18.7.2022 mennessä osoitteella: Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare