Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Niemelänkylän osayleiskaava 2025

Osayleiskaava-alue Niemelänkylällä sijoittuu noin 5 km:n säteelle Ylivieskan ydinkeskustasta rajoittuen eteläosastaan Keskustan osayleiskaava-alueeseen. Kaava-aluetta halkoo Kalajoki ja joen molemmilla puolilla kulkevat maantiet, joiden varteen on muodostunut jokilaaksolle ominainen nauhamainen asutus.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 28.2.2012 § 11 hyväksynyt Niemelänkylän osayleiskaava 2025.

Hyväksytystä päätöksestä on tehty Oulun hallinto-oikeuteen kaksi valitusta.

Ylivieskan kaupunginhallitus on 4.6.2012 § 131 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) 201 §:n nojalla Niemelänkylän osayleiskaava 2025 tulemaan voimaan lukuun ottamatta
osaa kiinteistöstä 977-403-12-192 sekä kiinteistöjä
977-403-12-236,
977-403-12-237,
977-403-9-84 ja
977-403-9-93.

Hallinto-oikeus on 11.12.2013 tehnyt päätöksen Niemelänkylän osayleiskaava 2025:sta. Hallinto-oikeus on hylännyt kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset.

Niemelänkylän osayleiskaava 2025 on siten lainvoimainen hallinto-oikeuden hyväksymässä muodossa.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare