Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asemakaavan muutos: Männistö, Saimankatu

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Männistö, Saimankatu)

Männistön 8. kaupunginosan korttelin 50 tontteja 3 ja 4 koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu koillisessa Saimankatuun, kaakossa Vienonkatuun, lounaassa yleisten rakennusten korttelialueeseen (Taanilan yhtenäiskoulun alue) sekä luoteessa korttelin 50 erillispientalotontteihin 1 ja 2. 

Ehdotusaineisto pidetään nähtävillä 7.12.2023 – 17.1.2024 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa, kaupunginkirjastolla ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Muistutukset ehdotuksesta on toimitettava 17.1.2024 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asemakaavan muutos: Koskipuhto, Pappilanranta

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä (Koskipuhto, Pappilanranta)

Koskipuhdon 3. kaupunginosan korttelia 50 sekä viereistä katu- ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Kalajoen rantaan ja lännessä Suvannonpuistoon, omakotirakennusten korttelialueisiin 33-34 sekä Johtotien katualueeseen. Etelässä alue rajoittuu Koskipuhdontiehen ja idässä omakotirakennusten korttelialueeseen 51, Suvannontien/Virtatien katualueisiin sekä Suvannonpuistoon.

Luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 15.11.2023 – 29.11.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi> Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet luonnoksesta oli toimitettava 29.11.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asemakaavan muutos: Keskusta, virastokortteli

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Keskusta, virastokortteli)

Keskustan (1. kaupunginosa) korttelia 40 sekä pysäköinti- ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Vieskankatuun, idässä Valtakatuun, etelässä Päivärinnankatuun ja lännessä kortteliin 41.

Ehdotusaineisto pidetään nähtävillä 22.11.2023 – 2.1.2024 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa, kaupunginkirjastolla sekä kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Muistutukset ehdotuksesta on toimitettava 2.1.2024 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Hakalahdenkatu

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (Hakalahdenkatu)

Hakalahdenkadun asemakaavatonta aluetta koskeva asemakaavan laajennus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 26.9.2023 § 127.

Suunnittelualue rajoittuu koillisessa asemakaavan mukaisiin Hakalahden 2. kaupunginosan pientalo-, katu- ja yleisten rakennusten alueisiin (Rahkolan koulun alue), kaakossa Hakalahdenkadun katualueeseen, lounaassa Rahkorannan asemakaavattomaan alueeseen sekä luoteessa Ouluntien liikennealueeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 4.10.2023 – 18.10.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi> Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta oli toimitettava 18.10.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Pyörreperä, kortteli 24

Asemakaavan muutos hyväksytty (Pyörreperä, kortteli 24)

Kaupunginvaltuusto on 19.6.2023 § 35 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Pyörreperän 10. kaupunginosan korttelin 24 tontti 5.

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 1.8.2023.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Kivioja, rautatiealue

Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Hollihaka, kortteli 60, tontti 4

Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Männistö, Olmala II

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä (Männistö, Olmala II)

8. kaupunginosan asemakaavatonta aluetta sekä voimassa olevien asemakaavojen mukaisia puistoalueita koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 6.6.2023 § 86.

Suunnittelualue rajoittuu idässä ja lännessä asemakaavan mukaisiin pientaloalueisiin, koillisessa Kalajokeen ja etelässä Savelantiehen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 14.6.2023 – 29.6.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet OAS:sta oli toimitettava 29.6.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Keskusta, terveyskeskuksen alue

Asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä (Keskusta, terveyskeskuksen alue)

1. kaupunginosan korttelia 35, korttelin 36 tonttia 4 sekä katu- ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 6.6.2023 § 87.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Veteraanipuistoon, lännessä Terveystien katualueeseen ja korttelialueeseen 36, etelässä Vieskankatuun sekä idässä Kirkkopuistoon ja korttelialueisiin 31, 32 ja 34.

Yhteinen alue 406-0878-0014 sisältyy kaavoitukseen.

Valmisteluaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 14.6.2023 – 29.6.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet aineistosta oli toimitettava 29.6.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi  tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vasaman tuulipuiston osayleiskaava

Vasaman tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville

Semecon Oy suunnittelee Ylivieskan kaupungin Vasaman alueelle enintään 18 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Uusnivalan sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoa ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta päätti kokouksessaan 16.5.2023 § 68 asettaa Vasaman tuulivoimapuiston kaavaluonnos-aineiston ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 24.5.2023 – 14.7.2023 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

  • Ylivieskan kaupunki: www.ylivieska.fi/vasaman-tuulipuiston-osayleiskaava/
  • Ylivieskan kaupunki, kaupungintalo, maankäyttöyksikkö ja kaupunginkirjasto, Kyöstintie 4
  • Nivalan kaupunki, kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala
  • Haapaveden kaupunki, Urheilutie 64 B (kirjasto), 86600 Haapavesi

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on julkisesti nähtävillä lisäksi seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää kaavaluonnoksesta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 14.7.2023 klo 15:00 mennessä sähköisesti osoitteella kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Kaavaluonnoksesta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 6.6.2023 klo 17:00. Tilaisuus järjestetään Ylivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Osallistumislinkki ja ohjeet tällä sivustolla alempana (yhteystietojen jälkeen) sekä Ympäristöhallinnon internetsivulla:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Ylivieskan kaupunki toimittaa nähtävilläoloaikana saapuneet mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta hankkeesta vastaavalle (MRA 30b §). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä internetsivuilla: www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA.

Lisätietoja:

  • Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
    • https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/vasaman-tuulivoimahanke-ylivieska

— — — — — — — — —

Yleisötilaisuus:

Osallistu Vasaman luonnos- ja YVA -yleisötilaisuuteen tästä linkistä:

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

— — — — — — — — —

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare