Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vasaman tuulipuiston osayleiskaava

Vasaman tuulivoimapuiston osayleiskaavan osa-alueen 1 kaavaehdotus nähtäville

Semecon Oy suunnittelee Ylivieskan kaupungin Vasaman alueelle enintään 17 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Uusnivalan sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on toteutettu YVA-lain (252/2017) mukaisena yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Yhteysviranomainen antoi YVA-menettelystä perustellun päätelmän 29.9.2023 POPELY/3454/2021.

Kaavoitusprosessin eteneminen ehdotusvaiheessa

Kaava-alue jaettiin kahteen osa-alueeseen kaavaprosessin ehdotusvaiheessa ja kaavoitusta viedään vaiheistetusti eteenpäin. Osa-alueista ensimmäinen, joka on tämä kaava, viedään eteenpäin pienempänä, ei-seudullisena tuulivoimaosayleiskaavana ja 8 voimalan hankekokonaisuutena.

Osa-alue 2 tullaan viemään ehdotuksena eteenpäin samanaikaisesti vireillä olevan Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan kanssa.

Ylivieskan kaupungin tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 19.3.2024 § 32 asettaa osayleiskaavan osa-alueen 1 yleiskaavaehdotuksen nähtäville.

Osa-alueen 1 kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 27.3.2024 – 29.4.2024 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Palautteen antaminen

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osa-alueen 1 kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutukset pyydetään toimittamaan 29.4.2024 klo 15:00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Osa-alueen 1 kaavaehdotuksesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus torstaina 18.4.2024 klo 17:00 alkaen. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16:30. Tilaisuus järjestetään Ylivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Osallistumislinkki ja ohjeet alla yhteystietojen jälkeen.

Lisätietoja:

Ylivieskan kaupunki:

  YVA- ja kaavakonsultti Alusta Consulting Oy:

  Hankkeesta vastaava Semecon Oy:

   — — — — — — — — —

   Yleisötilaisuus:

   Osallistu Vasaman ehdotusvaiheen yleisötilaisuuteen tästä

   Ennen tapahtumaa:

   – Tarkista, että internetyhteys toimii.
   – Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
   – Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
   – Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä.

   Tapahtuman kulku:

   – Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä ja loppuosa on varattu kysymyksille.
   – Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

   — — — — — — — — —

   Jaa sosiaalisessa mediassa:
   FacebookTwitterShare
   Kategoriat
   Asuminen ja ympäristö Yleinen

   Asemakaavan muutos: Keskusta, terveyskeskuksen alue

   Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Keskusta, terveyskeskuksen alue)

   1. kaupunginosan korttelia 35, korttelin 36 tonttia 4 sekä katu- ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

   Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Veteraanipuistoon, lännessä Terveystien katualueeseen ja korttelialueeseen 36, etelässä Vieskankatuun sekä idässä Kirkkopuistoon ja korttelialueisiin 31, 32 ja 34.

   Yhteinen alue 406-0878-0014 sisältyy kaavoitukseen.

   Ehdotusaineisto pidetään nähtävillä 27.3.2024 – 29.4.2024 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

   Muistutukset ehdotuksesta on toimitettava 29.4.2024 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi  tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

   Jaa sosiaalisessa mediassa:
   FacebookTwitterShare
   Kategoriat
   Asuminen ja ympäristö Yleinen

   Asemakaavan muutos: Keskusta, virastokortteli

   Asemakaavan muutos hyväksytty (Keskusta, virastokortteli)

   Keskustan (1. kaupunginosa) korttelia 40 sekä pysäköinti- ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos.

   Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Vieskankatuun, idässä Valtakatuun, etelässä Päivärinnankatuun ja lännessä kortteliin 41.

   Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 11.3.2024 § 14.

   Asemakaavan muutos on lainvoimainen 22.4.2024.

   Jaa sosiaalisessa mediassa:
   FacebookTwitterShare
   Kategoriat
   Asuminen ja ympäristö Yleinen

   Asemakaava ja asemakaavan muutos: Männistö, Taanilan liikealue

   Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen sekä valmisteluaineisto nähtävillä (Männistö, Taanilan liikealue)

   Männistön 8. kaupunginosan asemakaavatonta aluetta sekä voimassa olevien asemakaavojen mukaisia puisto-, katu- ja tiealueita koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 20.2.2024 § 20.

   Suunnittelualue rajoittuu lännessä asemakaavattomaan alueeseen, etelässä Puuhkalan 12. kaupunginosan asemakaavoitettuun alueeseen, idässä Ouluntiehen ja pohjoisessa Männistön 8. kaupunginosan asemakaavoitettuun alueeseen (Taanila).

   Valmisteluaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 28.2.2024 – 20.3.2024 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla: www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

   Mielipiteet valmisteluaineistosta oli toimitettava 20.3.2024 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

   Valmisteluaineisto esiteltiin keskiviikkona 13.3.2024 klo 17:00 alkaen kaupungintalolla valtuustosalissa, Kyöstintie 4. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkoi klo 16:30. Tilaisuuteen oli mahdollisuus osallistua myös etänä.

   — — — — — — — — —

   Osallistu Taanilan kaavahankkeen esittelytilaisuuteen tästä

   Ennen tapahtumaa:

   – Tarkista, että internetyhteys toimii.
   – Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
   – Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
   – Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

   Tapahtuman kulku:

   – Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
   – Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
   – Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

   — — — — — — — — —

   Jaa sosiaalisessa mediassa:
   FacebookTwitterShare
   Kategoriat
   Asuminen ja ympäristö Yleinen

   Asemakaavan muutos: Männistö, Saimankatu

   Asemakaavan muutos hyväksytty (Männistö, Saimankatu)

   Männistön 8. kaupunginosan korttelin 50 tontteja 3 ja 4 koskeva asemakaavan muutos.

   Suunnittelualue rajoittuu koillisessa Saimankatuun, kaakossa Vienonkatuun, lounaassa yleisten rakennusten korttelialueeseen (Taanilan yhtenäiskoulun alue) sekä luoteessa korttelin 50 erillispientalotontteihin 1 ja 2. 

   Teknisten palveluiden lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 30.1.2024 § 3.

   Asemakaavan muutos on lainvoimainen 26.3.2024.

   Jaa sosiaalisessa mediassa:
   FacebookTwitterShare
   Kategoriat
   Asuminen ja ympäristö Yleinen

   Asemakaavan muutos: Koskipuhto, Pappilanranta

   Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä (Koskipuhto, Pappilanranta)

   Koskipuhdon 3. kaupunginosan korttelia 50 sekä viereistä katu- ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

   Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Kalajoen rantaan ja lännessä Suvannonpuistoon, omakotirakennusten korttelialueisiin 33-34 sekä Johtotien katualueeseen. Etelässä alue rajoittuu Koskipuhdontiehen ja idässä omakotirakennusten korttelialueeseen 51, Suvannontien/Virtatien katualueisiin sekä Suvannonpuistoon.

   Luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 15.11.2023 – 29.11.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi> Viralliset ilmoitukset.

   Mielipiteet luonnoksesta oli toimitettava 29.11.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

   Jaa sosiaalisessa mediassa:
   FacebookTwitterShare
   Kategoriat
   Asuminen ja ympäristö Yleinen

   Hakalahdenkatu

   Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (Hakalahdenkatu)

   Hakalahdenkadun asemakaavatonta aluetta koskeva asemakaavan laajennus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 26.9.2023 § 127.

   Suunnittelualue rajoittuu koillisessa asemakaavan mukaisiin Hakalahden 2. kaupunginosan pientalo-, katu- ja yleisten rakennusten alueisiin (Rahkolan koulun alue), kaakossa Hakalahdenkadun katualueeseen, lounaassa Rahkorannan asemakaavattomaan alueeseen sekä luoteessa Ouluntien liikennealueeseen.

   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 4.10.2023 – 18.10.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi> Viralliset ilmoitukset.

   Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta oli toimitettava 18.10.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

   Jaa sosiaalisessa mediassa:
   FacebookTwitterShare
   Kategoriat
   Asuminen ja ympäristö Yleinen

   Pyörreperä, kortteli 24

   Asemakaavan muutos hyväksytty (Pyörreperä, kortteli 24)

   Kaupunginvaltuusto on 19.6.2023 § 35 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Pyörreperän 10. kaupunginosan korttelin 24 tontti 5.

   Asemakaavan muutos on lainvoimainen 1.8.2023.

   Jaa sosiaalisessa mediassa:
   FacebookTwitterShare
   Kategoriat
   Asuminen ja ympäristö Yleinen

   Kivioja, rautatiealue

   Kategoriat
   Asuminen ja ympäristö Yleinen

   Hollihaka, kortteli 60, tontti 4

   Asemakaavan muutos hyväksytty (Hollihaka, kortteli 60, tontti 4)

   Kaupunginvaltuusto on 19.6.2023 § 34 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu Hollihaan 5. kaupunginosan korttelin 60 tontti 4.

   Asemakaavan muutos on lainvoimainen 1.8.2023.

   Jaa sosiaalisessa mediassa:
   FacebookTwitterShare