Kategoriat
Kasvatus ja opetus Koronavirus Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Ylivieskan kaupungin rajoitukset 26.1.2021 alkaen

Alueellinen koordinaatioryhmä antoi 20.1. uudet suositukset Pohjois-Pohjanmaalle, suositukset ovat voimassa 1.2.2021 asti. Ylivieskan laajennettu johtoryhmä kokoontui maanantaina 25.1. päättämään Ylivieskaa koskevista rajoitustoimenpiteistä.

Kaupungin rajoitusten muutokset koskevat sekä lukion abiturientteja että alle 18-vuotiaiden ohjattuja harrasteryhmiä 26.1. alkaen

 • Lukion abiturientit palaavat lähiopetukseen tiistaista 26.1. alkaen. Näin varmistetaan tasapuolinen valmistautumismahdollisuus kevään ylioppilaskirjoituksiin. Lähiopetuksen aikana on voimassa maskisuositus.
 • Lukion 1. ja 2. vuosikurssit jatkavat vielä etäopetuksessa.
 • Ylivieskalaisten alle 18-vuotiaiden ohjattu ryhmäharrastustoiminta kaupungin sisäliikuntatiloissa ja jäähallissa voi käynnistyä maksimissaan 10 henkilön ryhmissä 26.1. alkaen.
 • Harrasteryhmät vastaavat siitä, että vuorojen vaihtuessa ryhmät eivät kohtaa.
 • Ottelu- ja kilpailutoimintaa ei järjestetä joukkuelajeissa sisätiloissa (ml. jäähalli).
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet turvataan erityisjärjestelyin.
 • Kaupungin sisäliikuntatilat ml. jäähalli pysyvät kiinni yleisöltä ja yli 18-vuotiaiden ryhmiltä 1.2.2021 saakka.
 • Ylivieskan Seudun Kansalaisopiston ja Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston yksilö- ja ryhmäopetus alle 18-vuotiaiden osalta käynnistetään. Tarkemmat tiedot järjestelyistä opistoilta.
 • Yli 18-vuotiaiden harrasteryhmien rajoitukset pysyvät ennallaan.

Alueellisen koordinaatioryhmän suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 • Kuntien hallinnoimat julkiset tilat voidaan pitää kuntien harkinnan mukaan ja paikallinen epidemiatilanne huomioiden avoimena, jos turvallinen asiointi niissä voidaan varmistaa. Tällä turvataan kuntalaisten oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.

Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita).

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

 • 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta pidetään keskeytettynä. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
 • Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua. Tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset epidemiologisen tilanteen mukaan.

Julkiset tilat

 • Koordinaatioryhmä kehottaa yksityisiä toiminnanharjoittajia pitämään suljettuna yleiset tilat kauppakeskuksissa, esim. lasten leikkipaikat.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Opetuksen järjestäminen

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot jatkavat etäopetuksessa. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.
 • Ylioppilaskirjoituksiin tai muihin vastaaviin päättökokeisiin valmistava välttämätön lähiopetus voidaan järjestää.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin