Kategoriat
Kasvatus ja opetus Perusopetus Varhaiskasvatus Yleinen

Ylivieskan kaupungin sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitys, yleisötilaisuudessa 27.5.2024 esitetty aineisto

Ylivieskan kaupungin koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksen yleisötilaisuus pidettiin maanantaina 27.5.2024 kello 18.00-19.30 Taanilan koulun opinportailla, os. Opinportti 1, Ylivieska

Ohjelma

– Tilaisuuden avaus

– Palveluverkkoselvityksen esittely

– Keskustelua, kommentteja ja kysymyksiä

Yleisötilaisuudessa esitetty materiaali on tämän tiedotteen liitteenä alla.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 18.09.2023 § 241 käynnistänyt varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksen. Päätöksellä perustettu viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä on työskennellyt ja kokoontunut säännöllisesti. Tavoitteena on, että valtuusto saa palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksen käsiteltäväkseen kevätkauden 2024 aikana.

Työskentelynsä aikana ohjausryhmä on oman selvitystyön lisäksi hankkinut ajankohtaista tilasto- ja ennustetietoa asiantuntijapalveluna ulkopuoliselta asiantuntijaorganisaatiolta. Lisäksi työn etenemisestä on tiedotettu varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Työn asettamispäätöksen mukainen yhteistoimintamenettely etenee selvitysprosessin mukana.

Selvitystyön edetessä ohjausryhmä on tehnyt muutamia selviä havaintoja Ylivieskan kaupungin väestörakenteen muutoksesta, jolla tulee olemaan vuoteen 2030 mennessä palveluiden järjestämiseen liittyviä vaikutuksia. Perusopetusikäisten lasten ja nuorten määrän ennustetaan laskevan jopa 500:llä vuoteen 2031 mennessä.  Ensimmäisenä lasten määrän väheneminen kohdistuu väestöennusteen mukaan alakoululaisiin, konkretisoituen oppilaiden kokonaismäärän vähenemiseen vuosikymmenen lopulla. Kouluverkkoa tarkasteltaessa kohdistuu oppilasmäärän väheneminen melko tasaisesti Ylivieskan kaikkiin kouluihin, joten tältä pohjalta erityisten päätelmien tekeminen palveluverkkoon on erittäin haasteellista.

Ylivieskan kaupunki on veto- ja pitovoimainen asuin- ja työskentelypaikkakunta. Valitettavasti muuttovoitollakaan ennusteen mukaista muutosta ei pystytä korjaamaan riittävästi. Ilmiö on alueellinen ja valtakunnallinen, eikä Ylivieska poikkea tässä muista alueen kunnista.

Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten ja oppilasmäärien laskiessa on selvää, että henkilöstön tarve myös vähenee. Tämänhetkisen tiedon mukaan henkilöstösuunnitteluun jo aikaisemmin tehdyllä ennakoinnilla pystytään vastaamaan tuohon vähennystarpeeseen. Näin ollen nyt ei ole nähtävillä työnantajajohtoisia neuvotteluja henkilöstön vähentämiseksi. Työnantajana Ylivieskan kaupunki on kilpailukykyinen ja muutospaineista huolimatta resursoi edelleen henkilöstönsä pedagogiseen osaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.  

Saman aikaisesti tehdyllä kiinteistöihin liittyvällä kartoituksella on tunnistettu kiinteistöissä eri vaiheissa olevaa korjausvelkaa, sekä havaittu myös uusien juuri rakennettujen kiinteistöjen taloudelliset vaikutuksen pitkällä aikavälillä. Oppilasmäärien selvällä laskulla on suuri merkitys kiinteistöistä aiheutuviin kuluihin, jotka ilman muutoksia nousisivat selvästi valtakunnallisia keskimääräisiä kustannuksia korkeammiksi.

Jo tässä vaiheessa on selvää, että Ylivieskan kaupungin taloudellisen kantokyvyn säilymiseksi ennustetut muutokset edellyttävät palveluverkon muutosta. Selvitystyön tässä vaiheessa ohjausryhmä käsittelee erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Vaihtoehdot esitellään kevätkauden 2024 aikana valtuustolle, joka päätöksellään valitsee palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksestä tulevaa päätöksentekoa ohjaavat linjaukset. Palveluverkkoselvityksen käsittelyllä ei vielä tehdä muutoksia palveluverkkoon tai yksiköiden määrään. Lopulliset varhaiskasvatukseen liittyvät päätökset tehdään sivistyslautakunnassa osana talousarvioprosessia, sekä kouluverkkopäätöksiin liittyvät päätökset kaupunginvaltuustossa asiaan kuuluvaa prosessia noudattaen. Päätöksentekoon liittyvät oleellisesti henkilöstön ja kuntalaisten kuuleminen, erilaiset vaikutusten arvioinnit sekä riittävä tiedottaminen. Myös lasten ja nuorten mielipidettä kysytään.

Palveluverkkotyöryhmä pitää nyt tehtävää työtä tärkeänä ja ymmärtää jo tehtyjen havaintojen väistämättömyyden. Johtoajatuksena on jatkaa laadukasta ja tasa-arvoista varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen järjestämistä ottaen huomioon Ylivieskan kaupungin väestökehitykseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät näkymät.

Lisätietoja:

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Kirjasto Musiikkiopisto

Wind Butterflies duo 13.6.

Wind Butterflies duo esiintyy Ylivieskan kirjastoauto Tarinatoukan juhlaviikolla. Kirjastoauto täyttää 20 vuotta!

Torstaina 13.6. kello 12.00 duo Ylivieskan Prisman parkkipaikalla (kirjastoauto). Torstaina 13.6. kello 13.00 Ylivieskan Citymarketin parkkipaikalla (kirjastoauto).

Kitarassa Elli Poranen ja kanteleessa Martta Okkonen.

Tervetuloa!

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Kasvatus ja opetus Kulttuurikeskus Akustiikka Kulttuuripalvelut

Päivärinnan lapsikuoron juhlavuosi

Päivärinnan lapsikuoron perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Kuoron pitkää perinnettä juhlistetaan 40-vuotisjuhlakonsertilla Kulttuurikeskus Akustiikassa sunnuntaina 26.5.2024 klo 14.

Kuntalehti kirjoittaa perjantaina julkaisemassaan jutussa Päivärinnan lapsikuoron 40-vuotisesta taipaleesta ja koulukuoron merkityksestä osana musiikkikasvatusta ja kouluarkea. Käy lukemassa juttu:

Perinteikäs kuoro lisää koulun yhteisöllisyyttä ja luo elinikäisiä muistoja – Ylivieskalainen Päivärinnan lapsikuoro viettää tapahtumarikasta juhlavuotta | Kuntalehti

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Kasvatus ja opetus Perusopetus Varhaiskasvatus Yleinen

ESIKOULUUN JA KOULUUN TUTUSTUMINEN 15.5.2024

Perusopetuksen 1. luokan ja esikoulun aloittaville pidetään tutustumispäivä alakouluilla ja päiväkodeilla keskiviikkona 15.5.2024 kello 8:30-10:30 (ellei muuta aikaa ole erikseen ilmoitettu).  Päiväkotien esiopetukseen saattaa olla eri tutustumispäivä, josta päiväkoti tiedottaa itse.

Tarvittaessa lisätietoja tutustumispäivästä antavat koulut ja päiväkodit.

Mihin esikouluun/kouluun lapsi menee?

Perusopetuksen 1. luokan aloittavien lasten lähikoulu on ilmoitettu koteihin kirjeellä helmikuussa.

Esikoulun aloittavien esiopetuspaikka on ilmoitettu huhtikuun lopulla huoltajan esiopetushakemuksessa valitsemalla tavalla; sähköisellä päätöksellä Wilmassa tai kirjeellä.

Eskari- tai koulupaikkaa voi tarvittaessa tiedustella koulutoimiston osastosihteeriltä, puhelin 044 4294 312.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kasvatus ja opetus Yleinen

Niemelän koulun opetusjärjestelyihin muutoksia 15.4.2024

Ylivieskan kaupungin johtokeskuksen päätöksellä Niemelän koulun oppilaiden opetus järjestetään 15.4.2024 etänä. Liikennöitsijöille on ilmoitettu asiasta.

Niemelänkylän tulva-alueelta kulkee oppilaita myös muihin kouluihin (Ranta, Taanila ja Kaisaniemi). Jos tie on poikki, koti saarroksissa tai kulku muuten vaikeaa, on näillä oppilailla huominen koulupäivä etäpäivä. Perheitä pyydetään olemaan yhteydessä koululle ja ilmoittamaan mahdollisista koulukuljetuksen poikkeamista liikennöitsijälle. Opetus järjestetään näillä kouluilla muuten normaalisti.

Ohjeet etäkoulupäivästä antaa oma opettaja.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Kirjasto Nuorisopalvelut Perusopetus Yleinen

Lukuhaaste yläkouluikäisille

Yläkoululainen! Osallistu kirjaston lukuhaasteeseen!

Toimi näin:

  1. Lue kirja
  2. Kirjoita lukemastasi kirjasta arvio (saat kirja-arviolomakkeita kirjastosta).
  3. Palauta kirja-arviosi Ylivieskan kirjastoon ja osallistu pizzalahjakortin arvontaan.

Osallistumisaikaa on toukokuun loppuun saakka, 31.5.2024.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Nuorisopalvelut Perusopetus Yleinen

Lasten Parlamentti käynnistyy

Ylivieskaan on perustettu Lasten Parlamentti ja ensimmäinen edustajien kokous vietettiin kaupungintalolla keskiviikkona 24.1.2024.

Lasten Parlamentti 24.1.2024

Ylivieskan Lasten Parlamentti on sitoutumaton alakouluikäisten vaikuttajaelin kaupungissamme. Parlamentin tehtävänä on tutustuttaa ja innostaa alakouluikäisiä vaikuttamiseen ja tuoda heidän ääntään esille kaupungin päätöksentekoon.

Lasten Parlamentti koostuu kahdesta osasta: suurkokouksesta ja suurkokousten välillä toimivasta edustajistosta. Edustajistoon kuuluu kaksi 4-6.-luokkalaista jokaiselta Ylivieskan alakoululta eli yhteensä 20 oppilasta. Kerran vuodessa kokoontuvaan suurkokoukseen kutsutaan kaikki 4-6.luokkalaiset, kaupungin päättäjät ja viranhaltijat keskustelemaan yhdessä lapsia koskevista asioista.

Lisätietoja;
Nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistö elisa.mannisto@ylivieska.fi puh 044 4294355
Koulunuorisotyöntekijä Tiina Hietamäki tiina.hietamaki@ylivieska.fi puh 044 4294532

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Yleinen

Toiminta-avustusten haku vuodelle 2024

Haku avoinna 30.11.2023 saakka. Hakulomake ja hakuaika on yhteinen kaikille toimialoille.

Lisätiedot ja lomakkeen löydätte Kaupungin avustukset -sivulta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Musiikkiopisto

Liity Ylivieskan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen jäseneksi!

Ylivieskan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys Musky ry tukee musiikkiopistossa opiskelua mm. myöntämällä oppilaille stipendejä, avustamalla leirimaksuissa ja hankkimalla musiikkiopistolle soittimia.

Liittymällä jäseneksi olet mukana tukemassa toimialueemme lasten ja nuorten musiikin harrastamista!

Yhdistyksen jäseneksi pääset maksamalla 10 € tilille FI13 5534 0540 0472 26 viitteellä 2023 00090.

Lisätietoja: https://www.ylivieska.fi/kasvatus-ja-opetus/ylivieskan-seudun-musiikkiopisto/kannatusyhdistys/Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kasvatus ja opetus Työ ja yrittäminen Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Lyhytelokuva kaupungilta

Odotus on viimein ohi!

Ylivieska growing wonders – kasvun ihmeitä -lyhytelokuva on nyt julkaistu.

Katsottavissa: www.ylivieska.fi/lyhytelokuva

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin