Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto (vireille 2020)

Infinergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat Urakkanevan alueelle enintään 9 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistosta laaditaan oikeus­­­vaikutteinen yleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 16.6.2020 § 49 päättänyt asettaa Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Aineisto oli nähtävillä 24.6.2020 – 31.8.2020 välisen ajan.

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä Ylivies­kan kaupunginkirjastossa (Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska) sekä kaupungin internetsivuilla.

Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää kaavan valmisteluvaiheen aineistosta ja kaavaluonnoksesta mielipide. Mielipiteet tuli toimittaa kuulemisaikana (31.8.2020 klo 15.00 mennessä) joko osoitteeseen Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska (kuoreen merkintä kaavoitus/Riitta Konu-Vierimaa) tai sähköpostitse osoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin kahdessa osassa. Keskiviikkona 12.8. klo 18 pidettiin etäyleisötilaisuus internetin välityksellä. Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen alla.

Linkki yleisötilaisuuteen

Ohje etäosallistujallepdf, 429 kb

Lisäksi torstaina 13.8. klo 12–19 kaava-aineisto oli nähtävillä ja hanketoimija piti vastaanottoa Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa (Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska). Tervetuloa! Mikäli koronatilanne muuttaa suunnitelmia, tiedotetaan siitä erikseen edellämainitulla internetsivulla ja kaupunginkirjastossa.

Lisätietoja asiasta antavat Ylivieskan kaupungilta kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh. 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi sekä yleiskaavan laadinnasta vastaavasta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä arkkitehti Janne Tolppanen, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen@fcg.fi. Hankkeesta vastaavilta voi lisätietoa pyytää Infinergies Finland Oy:n Sisko Kotzschmarilta, puh. 044 7595 050, sisko.kotzschmar@infinergies-finland.com sekä ABO Wind Oy:n Amanda Cardwellilta, puh. 050 5937 802, amanda.cardwell@abo-wind.fi