Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaava

Infinergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat Urakkanevan alueelle enintään 9 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistosta laadittiin oikeusvaikutteinen yleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Asiaa käsiteltiin 21.6.2021 § 6, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätettiin valitus, jolla haettiin kaupunginvaltuuston päätöksen 21.6.2021 § 6 kumoamista Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa asiassa.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätettiin valitus, jolla haettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 354/2023 (9.3.2023) kumoamista Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa asiassa.

Korkein hallinto-oikeus päätti 18.8.2023, että valitukset hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaava on siten lainvoimainen 18.8.2023.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare