Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtävillä

Infinergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat Urakkanevan alueelle enintään 9 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistosta laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 3.11.2020 § 88 päättänyt asettaa Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti. Aineisto oli nähtävillä 16.11.2020 – 16.12.2020 välisen ajan.

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä Ylivieskan kaupunginkirjastolla (Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa: https://www.ylivieska.fi/ylivieskan-urakkanevan-tuulivoimayleiskaava/.

Osallisilla ja kuntalaisilla oli oikeus esittää kaavan ehdotusvaiheen aineistosta ja kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutukset tuli toimittaa kuulemisaikana (16.12.2020 klo 15.00 mennessä) joko osoitteeseen Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska (kuoreen merkintä kaavoitus/Riitta Konu-Vierimaa) tai sähköpostitse osoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin kahdessa osassa. Tiistaina 24.11. klo 18 pidettiin etäyleisötilaisuus internetin välityksellä. Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyvät edellämainitusta internetosoitteesta.

Linkki yleisötilaisuuteen

Ohje etäosallistujalle

Lisäksi keskiviikkona 25.11. klo 14–18 kaava-aineisto oli esillä ja hanketoimija piti vastaanottoa Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa (Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska). Mikäli koronatilanne muuttaa suunnitelmia, tiedotetaan siitä erikseen edellämainitulla internetsivulla ja kaupunginkirjastolla.

Lisätietoja asiasta antavat Ylivieskan kaupungilta kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh. 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi ja kaavasuunnittelija Riitta Konu-Vierimaa, puh. 044 4294 233, riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi sekä yleiskaavan laadinnasta vastaavasta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä arkkitehti Janne Tolppanen, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen@fcg.fi. Hankkeesta vastaavilta voi lisätietoa pyytää Infinergies Finland Oy:n Sisko Kotzschmarilta, puh. 044 7595 050, sisko.kotzschmar@infinergies-finland.com sekä ABO Wind Oy:n Amanda Cardwellilta, puh. 050 5937 802, amanda.cardwell@abo-wind.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare