Kategoriat
Kasvatus ja opetus Perusopetus Varhaiskasvatus Yleinen

Ylivieskan kaupungin sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitys, yleisötilaisuudessa 27.5.2024 esitetty aineisto

Ylivieskan kaupungin koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksen yleisötilaisuus pidettiin maanantaina 27.5.2024 kello 18.00-19.30 Taanilan koulun opinportailla, os. Opinportti 1, Ylivieska

Ohjelma

– Tilaisuuden avaus

– Palveluverkkoselvityksen esittely

– Keskustelua, kommentteja ja kysymyksiä

Yleisötilaisuudessa esitetty materiaali on tämän tiedotteen liitteenä alla.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 18.09.2023 § 241 käynnistänyt varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksen. Päätöksellä perustettu viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä on työskennellyt ja kokoontunut säännöllisesti. Tavoitteena on, että valtuusto saa palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksen käsiteltäväkseen kevätkauden 2024 aikana.

Työskentelynsä aikana ohjausryhmä on oman selvitystyön lisäksi hankkinut ajankohtaista tilasto- ja ennustetietoa asiantuntijapalveluna ulkopuoliselta asiantuntijaorganisaatiolta. Lisäksi työn etenemisestä on tiedotettu varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Työn asettamispäätöksen mukainen yhteistoimintamenettely etenee selvitysprosessin mukana.

Selvitystyön edetessä ohjausryhmä on tehnyt muutamia selviä havaintoja Ylivieskan kaupungin väestörakenteen muutoksesta, jolla tulee olemaan vuoteen 2030 mennessä palveluiden järjestämiseen liittyviä vaikutuksia. Perusopetusikäisten lasten ja nuorten määrän ennustetaan laskevan jopa 500:llä vuoteen 2031 mennessä.  Ensimmäisenä lasten määrän väheneminen kohdistuu väestöennusteen mukaan alakoululaisiin, konkretisoituen oppilaiden kokonaismäärän vähenemiseen vuosikymmenen lopulla. Kouluverkkoa tarkasteltaessa kohdistuu oppilasmäärän väheneminen melko tasaisesti Ylivieskan kaikkiin kouluihin, joten tältä pohjalta erityisten päätelmien tekeminen palveluverkkoon on erittäin haasteellista.

Ylivieskan kaupunki on veto- ja pitovoimainen asuin- ja työskentelypaikkakunta. Valitettavasti muuttovoitollakaan ennusteen mukaista muutosta ei pystytä korjaamaan riittävästi. Ilmiö on alueellinen ja valtakunnallinen, eikä Ylivieska poikkea tässä muista alueen kunnista.

Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten ja oppilasmäärien laskiessa on selvää, että henkilöstön tarve myös vähenee. Tämänhetkisen tiedon mukaan henkilöstösuunnitteluun jo aikaisemmin tehdyllä ennakoinnilla pystytään vastaamaan tuohon vähennystarpeeseen. Näin ollen nyt ei ole nähtävillä työnantajajohtoisia neuvotteluja henkilöstön vähentämiseksi. Työnantajana Ylivieskan kaupunki on kilpailukykyinen ja muutospaineista huolimatta resursoi edelleen henkilöstönsä pedagogiseen osaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.  

Saman aikaisesti tehdyllä kiinteistöihin liittyvällä kartoituksella on tunnistettu kiinteistöissä eri vaiheissa olevaa korjausvelkaa, sekä havaittu myös uusien juuri rakennettujen kiinteistöjen taloudelliset vaikutuksen pitkällä aikavälillä. Oppilasmäärien selvällä laskulla on suuri merkitys kiinteistöistä aiheutuviin kuluihin, jotka ilman muutoksia nousisivat selvästi valtakunnallisia keskimääräisiä kustannuksia korkeammiksi.

Jo tässä vaiheessa on selvää, että Ylivieskan kaupungin taloudellisen kantokyvyn säilymiseksi ennustetut muutokset edellyttävät palveluverkon muutosta. Selvitystyön tässä vaiheessa ohjausryhmä käsittelee erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Vaihtoehdot esitellään kevätkauden 2024 aikana valtuustolle, joka päätöksellään valitsee palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksestä tulevaa päätöksentekoa ohjaavat linjaukset. Palveluverkkoselvityksen käsittelyllä ei vielä tehdä muutoksia palveluverkkoon tai yksiköiden määrään. Lopulliset varhaiskasvatukseen liittyvät päätökset tehdään sivistyslautakunnassa osana talousarvioprosessia, sekä kouluverkkopäätöksiin liittyvät päätökset kaupunginvaltuustossa asiaan kuuluvaa prosessia noudattaen. Päätöksentekoon liittyvät oleellisesti henkilöstön ja kuntalaisten kuuleminen, erilaiset vaikutusten arvioinnit sekä riittävä tiedottaminen. Myös lasten ja nuorten mielipidettä kysytään.

Palveluverkkotyöryhmä pitää nyt tehtävää työtä tärkeänä ja ymmärtää jo tehtyjen havaintojen väistämättömyyden. Johtoajatuksena on jatkaa laadukasta ja tasa-arvoista varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen järjestämistä ottaen huomioon Ylivieskan kaupungin väestökehitykseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät näkymät.

Lisätietoja:

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Sosiaali ja terveys Yleinen

Pohde Ylivieska – Muutoksia kesäajan palveluissa

YLIVIESKA

Terveyskeskuksen vastaanotolla vain kiireellinen hoito 24.6.–28.7.
puhelin 08 669 2800 maanantai–perjantai kello 8:00–16:00

Hammashoitolassa vain kiireellinen hammashoito 24.6.–28.7.
puhelin 08 669 2849 maanantai–perjantai kello 7:45–16:00

Kasvatus- ja perheneuvontaa ei anneta 8.–28.7.

A-klinikka on suljettu 8.–21.7.
Voit jättää A-klinikalle soittopyynnön puhelin 08 669 2804

Digitaalinen sote-keskus

Voit keskustella chatissa sairaanhoitajan vastaanotolla ja tarvittaessa saat ajan lääkärin tai muun ammattilaisen videovastaanotolle.
Avoinna maanantai–perjantai kello 7–21, lauantai–sunnuntai ja arkipyhinä kello 8:00–18:00.

Voit keskustella mielenterveys-chatissa psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, saat arvion hoidon tarpeesta ja tarvittaessa ajan videovastaanotolle.
Avoinna maanantai–perjantai kello 8:00–20:00, arkipyhinä suljettu.

Yhteydenotot ja lisätiedot: pohde.fi/digitaalinen-sote-keskus

Terveyskeskukset on suljettu juhannusaattona 21.6.

Suorat kansanterveyshoitajien palvelunumerot asiakkaille sulkeutuvat 1.8. alkaen.
Kansanterveyshoitajiin saa yhteyden soittamalla oman terveyskeskuksen vastaanoton numeroon.

Pohteen puhelinvaihde 08 669 9500 maanantai–perjantai kello 7:00–19:00

Pohteen neuvontapalvelu 08 669 9600 joka päivä kello 8:00–18:00

Jos terveyskeskus on suljettu, saat neuvoja Päivystysavusta puhelin 116 117.

Hätätilanteessa soita aina 112.

Laboratoriopalvelut NordLab kesän aukioloajat nordlab.fi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ajantasaiset yhteystiedot paikkakunnittain pohde.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vaikuta Ylivieskan kaupungin ilmastotyöhön ja osallistu arvontaan!

Ylivieskan kaupunki on kehittämässä ilmastotyötään ja osana tätä selvitetään asukkaiden suhtautumista ilmastonmuutokseen. Kyselyssä voit myös kertoa toiveita Ylivieskan kaupungin ilmastotyölle. 

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 5-10 minuuttia ja kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 30 euron lahjakortti Kulttuurikeskus Akustiikkaan.
Kysely on avoinna 26.5.2024 saakka.

Kyselyjä on laadittu 3 kappaletta: asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille. Valitse oma kyselysi ja vastaa.
Kyselyihin voit vastata myös kuvassa olevan QR-koodin kautta. Kiitämme vastauksestasi.

Asukkaille suunnattu ilmastokysely (webropol)

Yrityksille suunnattu ilmastokysely (webropol)

Yhdistyksille suunnattu ilmastokysely (webropol)

Kysely on osa SOPIVA – Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin -hanketta, jonka tavoitteena on tukea Ylivieskan kaupungin ja ylivieskalaisten toimijoiden työtä valmistautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kyselyn vastaukset käsitellään nimettömänä. Henkilötietoja käytetään ainoastaan arvontaan ja tulosten ilmoittamiseen, tiedot poistetaan arvonnan jälkeen.

Tarkemmat tiedot SOPIVA -hankkeesta löydät Ylivieskan kaupungin elinvoimapalveluiden verkkosivuilta (www.ylivieskanelinvoima.fi)

Lisätietoja hankkeesta sekä kyselyistä:

Saara Repo,
projektipäällikkö
SOPIVA-hanke
040 753 3571
saara.repo@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Jokilaaksojen jätelautakunta hakee jätehuoltosihteeriä

Jokilaaksojen jätelautakunta hakee jätehuoltosihteeriä määräaikaiseen kokopäiväiseen toimeen 1.6.2024-30.9.2025.

Jokilaaksojen jätelautakunta on 16 kunnan yhteinen jätelautakunta, jonka vastuukuntana toimii Ylivieska. Jätehuoltosihteerin työpiste sijaitsee Ylivieskan kaupungintalolla.

Jätehuoltosihteerin tehtäviin kuuluu asiakasrekisterien kehittäminen ja ylläpito, kompostointi-ilmoitusten käsittely sekä muut mahdolliset jätehuoltoviranomaisen tukitehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus. Odotamme hakijalta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä tietoteknisiä taitoja, kiinnostusta rekisterinpitoon, jätelainsäädännön tuntemusta ja asiakaspalveluosaamista. Kokemus jäte- ja ympäristöasioiden hoitamisesta sekä viranomaistyöstä katsotaan eduksi.

Tarkemmat tiedot ja hakemukset Kuntarekry.fi -palvelun kautta perjantaihin 24.5.2024 klo 15.00 mennessä. Postitse tai sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. jätelautakunnan esittelijä Anu Linnala sähköpostitse anu.linnala@ylivieska.fi tai puhelimitse 040 5586 330.


Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Liikuntapalvelut Yleinen

Kaupungin sponsorointituki vauhdittaa Kasperin matkaa snowcrossin SM-sarjassa

Ylivieskan kaupunki on myöntänyt vuoden 2024 sponsorointitukea kahdelle yksilöurheilijalle ja kahdelle joukkueelle.
Ensimmäisenä esittelyssä on SM-tason snowcross-kuljettaja Kasperi Hämäläinen.

Snowcross on moottorikelkkalaji, jossa riittää vauhtia ja näyttävyyttä. Lajin suosio on kasvussa, ja SM-sarjassa kisataan kauden mittaan eri puolilla Suomea. Tänä talvena yksi osakilpailu ajettiin Nivalan Pyssymäen uudella radalla.

SM-tason snowcross-kuljettajia löytyy muutamia myös lähialueelta. Yksi heistä on 23-vuotias ylivieskalainen Kasperi Hämäläinen, joka ajaa kolmatta kauttaan Suomen toiseksi ylimmällä sarjatasolla. Snowcrossissa häntä kiehtoo ennen kaikkea vauhti ja jännitys.

– Kilpailuissa ajetaan kovaa radalla ja tehdään isoja näyttäviä hyppyjä. Samalla pitää tiedostaa riskit ja omat rajat ja pystyä hallitsemaan kelkkaa. Valttia on se, että järki on päässä ja tietää mitä tekee.

Nuorempana Kasperi harrasti motocrossia ja kilpaili sen parissa useita vuosia. Snowcrossista hän kiinnostui ensimmäisen kerran jo pienenä Jani-isän ajaessa kilpaa. Innostus heräsi uudestaan sen jälkeen, kun tiet kävivät yksiin lajin moninkertaisen suomenmestarin Taru Kylmälän kanssa.

– Päätin laittaa haaveet toteutumaan ja ryhdyin itsekin ajamaan. Kilpailuhenkisenä hommasin heti kelkan ja lisenssin, ja siinähän ei voinut kuin alkaa treenata, Kasperi kertoo.

Ensimmäisen kautensa Kasperi ajoi vuonna 2021 kansallisessa Sport-luokassa, jossa vauhti riitti yhteistuloksissa neljänneksi. Sen jälkeen hän on ajanut SM-sarjaa Pro Lite -luokassa, josta tavoitteena on nousta jatkossa ylimpään eli Pro-luokkaan.

– Sen eteen tehdään töitä koko ajan, ja joka talvi on puskettu eteenpäin. Vielä on silti matkaa siihen, että pystyy antamaan kaiken mitä kärkitasolla kilpaileminen vaatii.

Tänä talvena Kasperi on yltänyt kilpailuerissä jo kymmenen joukkoon, parhaimmillaan kakkossijalle. Huhtikuussa on vuorossa viimeinen SM-osakilpailuviikonloppu, ja haaveena on päästä loppukeväästä ajamaan vielä Itävallassa kansainvälisen Superliigan osakilpailussa.

Kasperi tekee tällä hetkellä täyttä työpäivää perheen LVI-yrityksessä, mutta kaikki liikenevä vapaa-aika kuluu snowcrossin parissa. Oma perhe on luonnollisesti taustatukena, ja välikautta pitävä Taru on apuna kisoissa.

Menestyväksi kuljettajaksi ei tulla pelkästään kotirataa kiertämällä. Nivalan jälkeen lähimmät snowcross-radat ovat Oulussa, Kuopiossa ja Seinäjoella, joten matkustamista riittää.

– On tärkeää käydä harjoittelemassa erilaisilla radoilla, jotta saa kehitystä ja oppia ajamiseen ja kelkan säätöihin, Kasperi toteaa.

Moottoriurheilu kilpatasolla vaatii paitsi aikaa ja omistautumista, myös merkittävää taloudellista satsausta. Kasperi on kerännyt taakseen myös sponsoreita, ja tälle vuodelle hän sai yhdeksi tukijakseen Ylivieskan kaupungin.

– Kaupungin sponsorointituki auttaa kattamaan kilpailemiseen liittyviä maksuja ja matkakuluja. Yhteistyö tuo näkyvyyttä molemmille osapuolille, ja on hienoa, että tukea annetaan myös pienelle lajille ja moottoriurheilulle ylipäätään.

Mikä on sponsorointituki ja miten sitä haetaan?

Ylivieskan kaupunki tekee sponsorointiyhteistyötä paikallisten urheilijoiden,
seurojen, joukkueiden ja ryhmien kanssa
. Sponsoroinnin lähtökohtana on
yhteistyökumppanin tuoma valtakunnallinen positiivinen julkisuus Ylivieskan
kaupungille.

Sponsoroitava taho voi olla esimerkiksi valtakunnan tasolla menestyvä urheilujoukkue tai yksilöurheilija. Ylivieskan kaupungin voimassa olevat sponsorointisopimukset tuodaan esille Ylivieskan kaupungin internetsivuilla. Sponsorointiyhteistyökumppani sitoutuu sopimuksessa tuomaan esille Ylivieskan kaupungin brändiä. Tämän lisäksi sponsoriyhteistyökumppanilta edellytetään tapauskohtaisesti määritettyä yhteistyötä.

Sponsorointia tehtäessä kaupunki arvottaa sponsoritarjoukset suhteessa kaupungin markkinoinnin ja muihin tarpeisiin. Koska kyseessä on kahdenvälinen yhteistyö, on sponsoroitavan tarjottava kaupungille vastinetta suhteessa myönnettävään tukeen. Kaupungin kannalta tärkeitä tekijöitä voivat olla mm. sponsoroitavan näkyvyys, ammatilliset kyvyt ja tuki, verkostot ja suhdetoiminta. Sponsorointi on kaupunkimarkkinointia, jonka tarkoituksena on tuoda kaupungille myönteistä julkisuutta. Hakijoiden arviointi tapahtuu hakulomakkeen sekä liitteenä toimitettavan vapaamuotoisen hakemuksen pohjalta.

Huomioi, että sponsorointituki on yhteistyötä valtakunnan tasolla menestyvän urheilujoukkueen tai urheilijan kanssa, eikä se ole perinteinen kaupungin seuratuki!

Sponsorisumma yhteistyökumppanille on maksimissaan 1500e.

Vuoden 2025 sponsorointitukihaku on auki 1.12.2024-15.1.2025 välisen ajan. Haku tapahtuu Kunta-akkunan kautta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Yleinen

Sun Pampas -viikko Ylivieskassa 10.-16.6.2024

Sun Pampas -viikolla Ylivieskassa tapahtuu joka päivä!

Maanantai 10.6.
17:00 ja 19:00 Katusirkusta: SPINSANE – Kuolemanpyöräesitys Kasarmin torilla, Rautatiekatu 16.
Spinsane on sirkustaiteilijan oravanpyörä, jossa pyöritään järjettömyyden ympärillä ja järjen rajamailla. 
Omintakeisella huumorilla ja näyttävällä kuolemanpyörä akrobatialla Spinsane lämmittää kaikenikäisten mieltä. Kuolemanpyörän pyöriessä jokainen voi hetkeksi unohtaa oman oravanpyöränsä ja keskittyä jännittämään sirkustaiteilijan arkea tai tulla itse kokeilemaan, jos uskaltaa.
Järj. Ylivieskan kaupunki

Tiistai 11.6.
16:00-18:00 Lasten tapahtuma liikennepuistossa, Torikatu 4
Onni Orava ja Kirjastokettu vierailee, kepparirata ja pihapelejä, maksuton ajelu (rajoitettu aika).
Järj. Ylivieskan kaupungin nuorisopalvelut.
19:00 Tarinaniskennän SM-osakilpailu Ylivieskan kaupunginkirjasto, Kyöstintie 4.
Ennakkoilmoittautuminen kirjastoon tai soittamalla puh. 044 4294 271 (kirjaston asiakaspalvelu).
Myös tapahtuman aikana voi ilmoittautua kertomaan tarinan. Kaikkien tarinaniskijöiden kesken arvotaan kahden lipun lippupaketti SunPampasiin perjantaille.
Kilpailussa kerrotaan enintään 7 minuutin pituinen, itse koettu tai suvussa sattunut tositapahtuma, jota ei ole aiemmin julkaistu tai esitetty julkisesti.
Tarina esitetään ilman muistilappuja tai muuta rekvisiittaa. Tarinan on oltava sellainen, että sen voi julkisesti esittää, eikä se saa loukata ketään henkilöä tai mitään ryhmää.
Voittaja pääsee Tarinaniskennän SM-finaaliin Kärsämäelle.
Järj. Ylivieskan kaupungin kirjastopalvelut.

Keskiviikko 12.6.
13:00-16:00 Keskiviikkotori, Kasarmin tori
Musiikkia, teatteria, tietoiskuja ja iloista yhdessäoloa. Tervetuloa ostoksille!
Järj. Vanhusneuvosto yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen ja ikääntyneiden palveluita tuottavien tahojen kanssa.
17:30-18:00 Tanssiaskeleet haltuun: foksi ja valssi, Tanssiopisto Uusikuu Iida Lehkonen. Kasarmin tori
18:00-20:00 Toritanssit Duo Pekka Roiko, Kasarmin tori
Järj. Ylivieskan kaupunki

Torstai 13.6.
17:30 Noora Visuri Band – Esimakua Sun Pampaksesta. Myllyaukio, Kauppakatu 12.
18:00 Illallinen torilla – kolmen lajin illallinen, Kasarmintori. Varaukset ruokailuun ravintola pikkuVELIstä
19:00 Raudaskylän Opiston harmonikkaleirin konsertti, Kasarmintori
Järj. Ylivieskan kaupunki ja Ravintola pikkuVELI

Perjantai 14.6.
14:00-17:00 Kotiosoitteeksi Ylivieska -tapahtuma,  Kasarmin tori. Järj. Potkua kasvuun kyliltä -hanke ja REKRYOPO -yritysten rekrytointiosaamisen kehittäminen -hanke.
Sun Pampas Iltamenot jäähallilla: Anna Abreu, Teflon Brothers, Olli Halonen, Noora Visuri & Band, juontajana Susanna Laine, DJ Probaker. Järj. SOK

Lauantai 15.6.
12:00-15.00 Yhessä!-festarit. Melenderin aukio, Kyöstintie 5
Myyntipisteitä, ruokaa, työpajoja, vilttikirppis, Alpakat, pomppulinna, upeita esityksiä mm. taikuri Elias Kvist ja ennen kaikkea hyvää mieltä. Vapaa pääsy! Järj. Ylivieskan kaupungin nuorisopalvelut.
12:00-15:00 Kansainvälinen ruokatori. Kaupungintalon piha, Kyöstintie 4
Myynnissä eri maiden keittiöiden ruoka-annoksia.
Järj. Hyvinvointia maahanmuuttajaperheille -hanke ja Ylivieskan kaupunki.
12:00 Vieskamaraton 2024 Järj. Ylivieskan Kuula
10:00 Katusählyturnaus,
K-Market Mustikan piha. Järj. Popula
Sun Pampas iltamenot jäähallilla: Kaija Koo, Ressu Redford, KUUMAA, Rokwaattori, juontajana Susanna Laine, DJ Probaker. Järj. SOK

Sunnuntai 16.6.
14:00-17:00 Sun Pampas Piknik-puistokonsertti. Melenderin aukio, Kyöstintie 5. 
14.00 Roope ja Julia 
15.00 Greyman Inc.  
16.00 Hanna & Sound Connection.  
Perinteinen puistokonsertti päättää Sun Pampas -viikon. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
järj. Ylivieskan kaupungin nuorisopalvelut. 

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieska mukana Miljoona roskapussia -kampanjassa

Miljoona roskapussia -kampanjassa on mukana 175 kaupunkia ja Ylivieska on yksi niistä. Yhdessä suomalaisten kanssa roskia keräävät Ylen tutut kasvot, toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola sekä Yle Galaxin Saku ja Lumi.

Tarkoituksena on saada kerättyä valtakunnallisesti miljoona roskapussia.

Ylivieskan kaupunki kannustaa kuntalaisia keräämään roskapusseja hyvän asian puolesta.
Myös seurat, yhdistykset, yritykset koulut tai porukat -> perustakaa roskien keräystalkoot ja merkatkaa kerättyjen roskapussien määrä Ylen laskuriin.😀

Laskurissa näkyy kuntakohtainen tilanne reaaliaikaisena.

Pääset Ylen Miljoona roskapussia -laskuriin alla olevasta linkistä:

https://yle.fi/aihe/miljoona-roskapussia

HUOM! Ylivieskan kaupunki on siirtänyt Miljoona roskapussia -kyltillä varustetun roskalavan osoitteeseen Ratakatu 15 (kaarihallin piha). Tähän voit viedä vapaasti kampanjan roskapusseja.

Huom! Lava ei ole tarkoitettu huonekalujen, kodinkoneiden tai muiden isojen roskien keräyspaikaksi.

Kuvassa Miljoona roskapussia -keräyslava, Ratakatu 15, Ylivieska

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Yleinen

Centria aloittaa sairaanhoitajakoulutuksen Ylivieskassa 2025

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Centrialle lisärahoitusta 0,5 miljoonaa euroa yhden sairaanhoitajaryhmän kouluttamiseen. Lisärahoitus on osa ammattikorkeakouluille ja yliopistoille maaliskuun alussa myönnettyä 41 miljoonan euron määrärahaa. Rahoitus kohdennettiin korkeakoulujen aloituspaikkamäärien lisäämiseen terveys- ja hyvinvointialoilla.

Centria käyttää saamaansa rahoituksen käynnistämällä sairaanhoitajakoulutuksen lähihoitajataustaisille Ylivieskassa syksyllä 2025. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen kohdentuminen Ylivieskaan on vastaus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sairaanhoitajatarpeeseen.

https://net.centria.fi/centria-laajentaa-koulutustarjontaa/

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Yleinen

Kaupunginjohtajan kanssa kahville

Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto tapaa kaupunkilaisia kahvittelun merkeissä.
Olet tervetullut juttelemaan vapaasti, asiasta kuin asiasta

Torstaina 14.3. kello 13-14 kahvila Häggman, keskusta

Perjantaina 22.3. kello 12-14 Ryskypäivät Savarissa, sisähalli (ent. Askon tila)

Tiistaina 26.3. kello 16-17 kahvila Pirjon Pakari, keskusta

Mukana myös Ylivieskan kaupungin johtoryhmän edustajia.

Tervetuloa!

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Yleinen

Harrastamisen Suomen malli Ylivieskassa

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamuoto ja sen
tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Lukuvuonna 2023-2024 toimintaa järjestetään 262 kunnan alueella perusopetuksen oppilaille.

Ylivieska on mukana Harrastamisen Suomen mallissa ja tämän hankkeen avulla on toteutettu kouluilla kokoontuvia kerhoja.

YLIVIESKAN KOULUJEN KERHOT LV. 2023–2024
Harrastava Ylivieska – Harrastamisen Suomen malli                                
säännöllisesti viikoittain kokoontuvat kerhot alla olevasta linkistä:
https://www.ylivieska.fi/kasvatus-ja-opetus/harrastamisen-suomen-malli/

Harrastava Ylivieska -mallin toteuttamiseen tarvitaan kumppaneita

Harrastava Ylivieska –mallin toteuttamiseen tarvitsemme entistä enemmän yhteistyökumppaneita sekä monipuolisia eri alojen osaajia, jotka ovat valmiita pitämään koulukerhoja lukuvuonna 2024-2025 ennen koulupäivää tai koulupäivän jälkeen.  

Haluatteko osallistua kanssamme toteuttamaan yhdessä Ylivieskan kerhomallia?

Järjestämme asiasta VIRTUAALISEN INFO-, KESKUSTELU- ja KUULEMISTILAISUUDEN
maanantaina 5.2.2024 alkaen kello 17.00.


Tilaisuuteen ilmoittaudutaan sähköpostilla otsikolla ”Harrastamisen Suomen mallin info”. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja taustayhteisö. Ilmoittautumisosoite on juha.torvikoski@edu.ylivieska.fi
Ilmoittautuneille jaetaan sähköpostilla Teams-linkki, kun ilmoittautuminen on vastaanotettu.

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen projektiin!
Luodaan yhdessä lisää harrastusmahdollisuuksia ylivieskalaisille lapsille ja nuorille!

Lisätietoja Harrastamisen mallista Ylivieskassa voi tiedustella osoitteesta juha.torvikoski@edu.ylivieska.fi

Ystävällisin terveisin,
Ylivieskan kaupungin koulutoimi, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kansalaisopisto ja musiikkiopisto

https://harrastamisensuomenmalli.fi/

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin