Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Pajukosken II vaiheen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukoski II -tuulivoimaosayleiskaavan luonnosaineisto nähtäville ja yleisötilaisuus

Pajukoski II tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 23.3.2015 § 40. Osayleiskaava laaditaan MRL 77a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

2000 ha suunnittelualue sijoittuu Ylivieskan eteläosaan rajoittuen lounaassa Sievin ja kaakossa Nivalan kunnan rajoihin sekä lännessä Pajukoski I-alueen tuulivoimapuiston osayleiskaavaan. Ylivieskan keskustaan hankealueelta on 6 km, Sievin 6 km ja Nivalan 16 km.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 18 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden sekä sähköaseman rakentaminen. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m.

Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta on 7.5.2024 § 44 hyväksynyt Pajukoski II tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen aineiston ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaista kuulemista varten 15.5.2024 – 17.6.2024 väliseksi ajaksi. Luonnosaineisto käsittää kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta VE1, VE2 ja VE3. Aineisto on nähtävillä Ylivieskan kaupungintalolla (maankäyttöyksikkö) ja kaupunginkirjastossa, Kyöstintie 4 sekä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.ylivieska.fi/pajukoski-2/.

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipide nähtävillä olon aikana sähköisesti osoitteella: kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Hankkeeseen liittyen käynnissä on erillisenä prosessina Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Sekä YVA-selostusta että kaavaluonnosta esittelevä yhteinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 4.6.2024 klo 17.00 Ylivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Paikalle voi saapua jo 16.30, kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Ohjeet ja linkki etäosallistumiseen alempana yhteystietojen jälkeen.

Lisätiedot

Kaavoittaja

Ylivieskan kaupunki:

vs. kaupunginarkkitehti Esa Taka-Eilola, 044 4294 370, esa.taka-eilola@ylivieska.fi

kaavasuunnittelija Antto Lehto, 044 4294 577, antto.lehto@ylivieska.fi

Konsultti

FCG Finnish Consulting Group Oy:

kaavan laatija Tuomo Järvinen, arkkitehti YKS-656, 040 7531 524, tuomo.jarvinen@fcg.fi

YVA-projektipäällikkö Leila Väyrynen, 040 5412 306, leila.vayrynen@fcg.fi

YVA-yhteysviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:

Anu Seppänen, 0295 038 036, anu.t.seppanen@ely-keskus.fi

Hanketoimija

OX2 Finland Oy:

Projektipäällikkö Heli Harjula, 040 6682 304, heli.harjula@ox2.com

— — — — — —

Osallistu Pajukoski II tiedotus ja keskustelutilaisuuteen tästä

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

— — — — — —

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare