Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Pajukosken II vaiheen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukoski II tuulivoimaosayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillepano sekä yleisötilaisuus

Pajukoski II tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 23.3.2015 § 40. Osayleiskaava laaditaan MRL 77a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

2000 ha alue sijoittuu Ylivieskan eteläosaan rajoittuen lounaassa Sievin ja kaakossa Nivalan kunnan rajoihin, lännessä Pajukoski I-alueen tuulivoimapuiston osayleiskaavaan. Ylivieskan keskustaan hankealueelta on 6 km, Sievin 6 km ja Nivalan 16 km.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 18 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 27.9.2022 § 4 asettaa nähtäville hankkeen päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Päivitetty OAS on nähtävillä 5.10.2022 – 7.11.2022 välisen ajan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.ylivieska.fi/pajukoski-2/  OAS on luettavissa myös Ylivieskan kaupungintalolla (maankäyttöyksikkö) ja kaupunginkirjastossa, Kyöstintie 4.

OAS:n edellisen version nähtävilläolon aikana 5.9.2018 – 19.9.2018 jätetyt mielipiteet otetaan edelleen huomioon kaavan valmistelussa.

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää OAS:sta mielipide nähtävilläolon aikana sähköisesti osoitteella kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska. Mielipiteeseen pyydetään merkitsemään selkeästi, mitä OAS:n kohtaa kommentti koskee.

Hankkeeseen liittyen on käynnistetty erillisenä prosessina Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Hanketta, OAS:ia ja YVA:a esittelevä tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään maanataina 17.10.2022 klo 17.30 Ylivieskan kaupungintalolla valtuustosalissa osoitteessa Kyöstintie 4. Paikan päälle voi saapua klo 17.00 alkaen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Ohjeet ja linkki etäosallistumiseen julkaistaan kaupungin internetsivuilla www.ylivieska.fi/pajukoski-2/

Lisätiedot

Kaavoittaja

Ylivieskan kaupunki:

Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi

Kaavasuunnittelija Riitta Konu-Vierimaa, 044 4294 233, riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi

Kaavoitusinsinööri Esa Taka-Eilola, 044 4294 370, esa.taka-eilola@ylivieska.fi

Konsultti

FCG Finnish Consulting Group Oy:

Kaavan laatija Tuomo Järvinen, arkkitehti YKS-656, 040 7531 524, tuomo.jarvinen@fcg.fi

YVA-projektipäällikkö Hanna Halmeenpää, FM, 050 5644 122, hanna.halmeenpaa@fcg.fi

YVA-yhteysviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:

Ympäristöasiantuntija Saara-Kaisa Konttori, 029 5038 022, saara-kaisa.konttori@ely.-keskus.fi

Hanketoimija

OX2 Finland Oy:

Projektipäällikkö Heli Harjula, 040 6682 304, heli.harjula@ox2.com

Osallistu Pajukoski II tiedostus ja keskustelutilaisuuteen tästä linkistä

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare