Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Männistö, Saimankatu

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen ja valmisteluaineisto nähtävillä (Männistö, Saimankatu)

Männistön 8. kaupunginosan korttelin 50 tontteja 3 ja 4 koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 5.9.2023 § 117.

Suunnittelualue rajoittuu koillisessa Saimankatuun, kaakossa Vienonkatuun, lounaassa yleisten rakennusten korttelialueeseen (Taanilan yhtenäiskoulun alue) sekä luoteessa korttelin 50 erillispientalotontteihin 1 ja 2. 

Valmisteluaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 13.9.2023 – 27.9.2023 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa ja kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet valmisteluaineistosta oli toimitettava 27.9.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare