ICT ja tietohallintopalvelut

Tietosuoja Ylivieskan kaupungilla

Suurin osa Ylivieskan kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Suurin osa Ylivieskan kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme rekisterinpitäjänä tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tämä ei tule vaatimaan mitään toimenpiteitä rekisteröidyiltä eli kuntalaisilta tai Ylivieskan kaupungin asiakkailta.

Merkittävimmät muutokset tulevat olemaan rekisteröidyn tiedon entistäkin turvallisempi käsittely sekä rekisteröityjen parantuneet oikeudet.

Henkilön (rekisteröidyn) oikeudet

Alle on koottu rekisteröidyn oikeuksia. Halutessasi voit tutustua uuteen tietosuoja-asetukseen kokonaisuudessaan tästä.

Tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä mitä, miksi ja miten häntä koskevia henkilötietoja käsitellään. Art13 (Art14)

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Jos rekisteröity ei halua hänen tietoja käsiteltävän, tulee toiminta hänen osalta keskeyttää, kunnes käsittelyn laillisuus on varmistettu. Art18

Oikeus tietojen korjaukseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskeva virheellinen tai epätarkka tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Art16

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus perustellusta syystä vaatia tietojensa poistamista rekisteristä. Art17

Oikeus päästä tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli niitä käsitellään, rekisteröidylle on annettava jäljennös näistä tiedoista. Määräaika tietojen toimittamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Monimutkaisen tai laajan tietopyynnön määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Art15

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa. Art21

Tieto loukkauksista

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. Art34

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Art77

Oikeuksien käyttäminen

Ylivieskan kaupunki huolehtii siitä, että rekisteröidyn oikeudet toteutuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa paikan päällä tapahtuvaa asiointia, mikäli tietoihin ei päästä käytössä olevan sähköisen palvelun kautta. Sähköinen palvelu, esimerkiksi Suomi.fi:n kautta, vaatii vahvaa tunnistautumista pankkitunnisteilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella, jotta rekisteöity voidaan tunnistaa luotettavalla tavalla.

Esimerkkejä henkilötietojen käytöstä

Ylivieskan kaupunki käyttää henkilötietoja joko lakiin perustuvilla oikeuksilla esimerkiksi opetuksen järjestämiseksi tai pyytää henkilötietoja (suostumus) asiakkuuden perusteella esimerkiksi kirjastokortin myöntämiseksi.

Turvallisuus

Henkilötietoja käytetään sen palvelun toteuttamiseksi, joihin ne on annettu. Tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka niitä työssään tarvitsevat ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. ATK:lla käsiteltäviin henkilötietoihin käytetään modernia tietotekniikkaa, joka on suojattu nykyaikaisilla teknisillä ratkaisuilla.

Yhteystiedot

Luttinen Jukka
tietohallintojohtaja
044 4294 333
Talous- ja ICT-palvelut

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteen täyttöohje

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Anna saavutettavuuspalautetta tällä sähköisellä lomakkeella

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Teemu Isomaa, teemu.isomaa(at)ylivieska.fi, 044 4294 218

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare