Kategoriat
Kouluhankkeet

Kouluhankkeen rakennustyömaatiedote 1/2021

Viikolla 3 (18.-22.1.2021) käynnissä olevat työt

Kaisaniemen koulun rakennustyöt

Kaisaniemi julkisivu
Kaisaniemi aula
 • Metalliväliovien asennus
 • Alakattoasennukset
 • Laatoitustyöt
 • Kalusteasennukset
 • Keittiölaiteasennus
 • Varusteiden asennus
 • Rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset talotekniikkatyöt

Työmaan yhteyshenkilöt:

Skanska Talonrakennus Oy

Tuomo Holma, vastaava työnjohtajapuh. 040 5144 901
tuotantoinsinööri, Birgitta Kemppainenpuh. 040 1691 188
Teemu Liehu, hankekehityspäällikköpuh. 040 0943 488
Toni Vähäjylkkä, talotekniikkapäällikköpuh. 050 3900 461

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@skanska.fi

Caverion Suomi Oy

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@caverion.com

Taanilan koulun rakennustyöt

Taanila jättiläisenportaat
Taanila 2. krs

 • Metalliväliovien ja -ikkunoiden asennus
 • Laatoitukset
 • Alakattotyöt
 • Lattiapinnoitukset
 • Kalusteasennukset
 • Keittiölaitteiden asennus
 • Julkisivujen levytystyöt
 • Rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset talotekniikkatyöt

Skanska Talonrakennus Oy

Martti Siika-aho, vastaava työnjohtajapuh. 050 5686 708
tuotantoinsinööri, Birgitta Kemppainenpuh. 040 1691 188

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@skanska.fi

Caverion Suomi Oy

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@caverion.com

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Liikuntapalvelut Yleinen

Metsänhakkuut vaikuttavat hiihtolatujen käyttöön

Kaupunki aloittaa metsänhakkuut Ylivieskan Salmiperällä 13.1.2021.

Metsänhakkuu ja puunkorjaus vaikuttaa Liikuntapuiston Koivukallion 8,5 km:n valaistun ladun käyttäjiin. Hakkuiden aikana latua ei voi käyttää ma-pe 06.00-15.30 välisenä aikana. Latu suljetaan puomeilla päivän ajaksi. Latu avataan käyttäjille aina ma-pe noin klo 15.30. Yllä olevassa kartassa on merkattu punaisella nuolella ladun sulkupaikat.

Ilta- ja viikonloppukäytössä sulkualueella hiihtäjän tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Hakkuut jatkuvat vielä viikon 5 ajan.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lisätietoja asiassa antaa:

Kalle Kopakka, puh. 040-6301453, kalle.kopakka@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan asemanseudun kaavoitus etenee

Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan erittäin merkittävää asemakaavaa ja asemakaavan muutosta 1. kaupunginosan (Keskusta) kortteleita 19,20,22,24 ja 27 sekä katu-, puisto- ja rautatiealuetta. 3. kaupunginosan (Koskipuhto) kortteleita 10 ja 46 sekä katu- ja rautatiealuetta (Asemanseutu 2. vaihe).

Asemanseudun kaavoitus on Ylivieskassa ollut vireillä vuodesta 18.8.2003 ja kaavoitus oli keskeytyksissä vuodesta 2010 saakka, kunnes teknisten lautakunnan päätöksellä 24.10.2017 § 97 kaavoitus vaiheistettiin. Nyt käsiteltävänä olevan 2-vaiheen suunnittelualue sijoittuu molemmin puolin rautatietä rajautuen lännessä Rautatiekatuun, Torikatuun sekä Pajalankatuun ja idässä Ratakatuun. Aluetta ympäröi ydinkeskustan asunto- ja liikekorttelit sekä Koskipuhdon teollisuus- ja asuntokorttelit.

Ylivieskan keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden keskustaa halutaan kehittää monipuolisena ja monimuotoisena kaupunkiympäristönä ja lisätä elinvoimaisuutta ydinkeskustassa luomalla viihtyisää kaupunkitilaa. Suunnittelualueelle radan molemmin puolin voidaan kaavoituksen myötä rakentaa korkeatasoisia tiloja asumiselle, työpaikoille, palveluille, erikoiskaupan liiketiloille sekä muille toiminnoille.

Kaavoitusta maakunnallisesti arvokkaan alueen ehdoilla

Koska kyseessä on maakunnallisestikin arvokas kohde, asemanseudun kaavaa suositellaan kehitettäväksi sen arvojen pohjalta monipuolisena, keskusta-aluetta rikastuttavana, korkeatasoisena palvelu- ja asuinalueena. Alueella tulee erityisesti ottaa huomioon alueen puistomaisen luonteen säilyminen sekä osin julkinen, osin puolijulkinen rooli osana keskusta-alueen viherverkkoa. Kaupunkikuvassa halutaan myös säilyttää osa maakunnallisesti arvokkaasta rautatieaseman alueesta rakennuksineen sekä paikallisesti arvokkaasta rautatieaseman viheralueesta. Näin alue kertoo myös tulevaisuudessa rautatieläisten toimitiloista ja rautatien historiasta Ylivieskassa.

Lisätietoja asiassa antaa:

Maria Sorvisto, kaupunginjohtaja, puh. 044 4294 210
Leena Löytynoja, tekninen johtaja, puh. 044 4294 237
Risto Suikkari, kaupunginarkkitehti, puh. 044 4294 232

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Liikuntapalvelut Yleinen

Hiihtolatu- ja luistelutiedote

Seuraa kunnostustilannetta täältä

HIIHTOLADUT

Ylivieskan päähiihtoladut:

– Liikuntapuiston-Koivukallion hiihtolatu 8,5 km (valaistu)

-Huhmarkallion hiihtoladut 3 km (vaativa) ja 4 km (helppo) (molemmat reitit valaistu)

-Yhdyslatu Salmiperä-Joonaala-Huhmari (valaisematon)

Ylivieskan puisto-ja koulujen ladut

-Kiviojan hiihtolatu (viikonloppuisin ei kunnossapitoa) – Vähäkankaan hiihtolatu (viikonloppuisin ei kunnossapitoa)· -Raudaskylän lähiliikuntapaikan hiihtolatu(viikonloppuisin ei kunnossapitoa)· -Katajan hiihtolatu(kunnossapito ainoastaan koulujen hiihtoviikoilla)· -Rahkolan hiihtolatu(kunnossapito ainoastaan koulujen hiihtoviikoilla)· -Ojakylän hiihtolatu(valaistu, viikonloppuisin ei kunnossapitoa) -Niemelän hiihtolatu(kunnossapito ainoastaan koulujen hiihtoviikoilla)· -Rannan hiihtolatu (kunnossapito ainoastaan koulujen hiihtoviikoilla)· -Kaisaniemen valaistulatu (valaistu, viikonloppuisin kunnossapidetään tarvittaessa(lumisade)· -Kekan lenkki(kunnossapidetään runsaalla lumella, viikonloppuisin ei kunnossapitoa)· -Männistön valaistulatu (viikonloppuisin kunnossapidetään tarvittaessa, lumisade)· -Isokosken valaistulatu(viikonloppuisin ei kunnossapitoa)

– Safarin latu (viikonloppuisin ei kunnossapitoa)

-Hiihtolatujen varrella olevat Laavut/Kodat

-Liikuntapuisto-Koivukallion reitin varressa on Koivukallion laavu. Laavulle on matkaa Liikuntapuiston parkkialueelta lähdettäessän.4km. -Yhdyslatu Salmiperä-Joonaala-Huhmari reitin varrella on Kivinevan laavu, Joonaalan kota ja Rämekummun laavu. Kivinevan laavulle on matkaa Liikuntapuiston parkkialueelta n. 4,5 km ja Huhmarista n. 12,5 km. Joonaalan kodalle on matkaa Liikuntapuistonparkkialueelta n. 8 km ja Huhmarista n. 9 km. Rämekummun laavulle on matkaa Liikuntapuiston parkkialueelta n. 13 km ja Huhmarista 4 km.

Päähiihtolatujen hoito-ja kunnossapito

Kunnossapidontilanteen voi katsoa reaaliaikaisesta seurantajärjestelmästä (TÄSSÄ LINKKI). GPS-paikantimen avulla latureitti kuittaantuu kunnostetuksi ja reitin kunnostus kirjautuu järjestelmään kokonaisuudessaan, kun latukalusto liikkuu merkittyjen pisteiden läpi. Ladut kunnostetaan pääsääntöisesti joka toinen päivä, mutta säätilanteesta riippuen (lumisade) tarvittaessa päivittäin. Vähäistä lumikertymää, alle 4cm ei erikseen kunnosteta. Hiihtokauden alussa latupohjien tamppaus aloitetaan heti lumisateiden jälkeen. Ladut ajetaan ja kunnostetaan koneellisesti mönkijä/kelkka+höyläyhdistelmällätai latukoneella, riippuen lumitilanteesta. Lumen määrän ollessa vähäinen pohja tampataan/murskataan mönkijä/kelkka+latujyrsin-yhdistelmällä. Lumimäärän kasvaessa latupohja tampataan/murskataan latukoneella. Turvalliseen perinteisen ladun vetoon vaaditaan n. 10 cm tiivistettyä lumikerrosta. Ladun höylääminen ja luistelu baanan tasaaminen edellyttävät aina latupohjan murskaamista. Vähäisen lumikerroksen murskaamista vältetään, koska se nostaa epäpuhtauksia reittipohjasta. Epätasaisella rakentamattomalla yhdysladulla (Salmiperä-Joonaala-Huhmari) tarvitaan lunta huomattavasti enemmän kuin tasatuilla, rakennetuilla latureiteillä (Liikuntapuisto-Koivukallio ja Huhmarkallion ladut).

Lämpötilan lauhtuessa lähelle nollaa tai plussan puolelle ladun ajoa vältetään jääkelin syntymisen estämiseksi.

Päälatujen kunnossapidon hoitaa kaupungin kilpailuttama urakoitsija, joka toimii kuntatekniikan palveluiden alaisuudessa.

Kaikki latujen kunnossapitoa koskeva palaute kuntatekniikan palautenumeroon 044 5294118

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vestia tiedottaa: Jäteastioiden tyhjennysviikko vaihtuu osalla asiakkaista 1.1.2021

Jäteastioiden tyhjennysviikko vaihtuu osalla Vestia Oy:n asiakkaista 1.1.2021 alkaen

Vestia Oy:n kotitalouksien ja taloyhtiöiden vuonna 2020 parillisilla viikoilla tehdyt jäteastiatyhjennykset vaihtuvat parittomille viikoille ja päinvastoin 1.1.2021 alkaen. Muutos koskee kotitalouksia ja taloyhtiöitä, joissa jäteastioiden tyhjennysväli on kahden, neljän, kuuden tai kahdeksan viikon tyhjennysvälillä. Tyhjennysrytmissä ei tapahdu muutoksia kummassakaan tapauksessa.

Syy jäteastioiden tyhjennysviikon vaihtumiseen johtuu siitä, että vuonna 2020 viikkoja on 53, kun niitä normaalisti on 52.

Lisätiedot:

asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vestia tiedottaa: Joulunajan jätehuolto ja aukioloajat

Joulun, uudenvuoden ja loppiaisen pyhät vaikuttavat Vestian toimipisteiden ja asiakaspalvelun aukioloaikoihin sekä jäteastioiden tyhjennyksiin alueella.

Jäteastioiden tyhjennykset

Ylivieska:

Jouluviikon (vko 52) jäteastiatyhjennykset hoidetaan 1-2 päivää etukäteen lauantaista 19.12. alkaen. Uudenvuoden (31.12-1.1.) jäteastiatyhjennyksiä ajetaan myös ennakkoon ja tarvittaessa osa jälkikäteen lauantaina 2.1.2021. Loppiaisviikolla (4.-10.1.2021) osa jäteastiatyhjennyksistä ajetaan etukäteen ja osa jälkikäteen, viimeistään lauantaina 9.1.2021.

Aukioloajat

Vestian asiakaspalvelu, jätekeskus, lajittelupihat sekä hyötyjäteasemat ovat suljettuina 24.–25.12.2020, 1.1.2021 sekä 6.1.2021

Lisätietoja:

asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Kuntatekniikka ja tilapalvelut palvelevat vuodenvaihteessa 2020-2021

VkoPäivystäjäPuhelinnroLisätiedot
Vko 51 (14.-18.12.)Kirjava Pekka044 4294 248
Löytynoja Leena044 4294 237(ma-ke)
Mattila Teemu040 6607 988
Somero Asko044 4294 234(ke-pe)
Vko 52 (21.-23.12.)Kirjava Pekka044 4294 248
Mattila Teemu040 6607 988
Vko 53 (28.-31.12.)Kirjava Pekka044 4294 248
Kopakka Kalle040 6301 453
Somero Asko044 4294 234
Vko 1 (4.-8.1.)Kirjava Pekka044 4294 248
Kopakka Kalle040 6301 453(ma-ti)
Löytynoja Leena044 4294 237(to-pe)
Mattila Teemu040 6607 988
Somero Asko044 4294 234

KIINTEISTÖPÄIVYSTYS 044 4294 517
PUHDISTUSPALVELU 044 4294 261
RUOKAPALVELU 044 4294 394

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kouluhankkeet Yleinen

Kouluhankkeen rakennustyömaatiedote 20/2020

Viikolla 50 (07.12.-11.12.2020) käynnissä olevat työt

Kaisaniemen koulun rakennustyöt

Jokirannan koululla näkymä Labratilaan
Näkymä Labratilasta
Jokirannan koulu, Oppimistori 2. kerroksessa
Näkymä 2. kerroksen Oppimistorilta
 • Lattiapinnoitukset
 • Alakattoasennukset
 • Laatoitustyöt
 • Kalusteasennukset
 • Kylmätilaelementtien asennus
 • Puuväliovien asennus
 • Rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset talotekniikkatyöt

Työmaan yhteyshenkilöt:

Skanska Talonrakennus Oy

Tuomo Holma, vastaava työnjohtajapuh. 040 5144 901
tuotantoinsinööri, Birgitta Kemppainenpuh. 040 1691 188
Teemu Liehu, hankekehityspäällikköpuh. 040 0943 488
Toni Vähäjylkkä, talotekniikkapäällikköpuh. 050 3900 461

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@skanska.fi

Caverion Suomi Oy

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@caverion.com

Taanilan koulun rakennustyöt

Taanilan koulun Liikuntasalin ulkoseinän värit
Taanilan Liikuntasalin ulkoseinän värit
Taanilan koulun 2. kerroksen oppimistori
Taanilan 2. kerroksen Oppimistori
 • Julkisivujen levytystyöt
 • Tasoite- ja maalaustyöt
 • Laatoitukset
 • Alakattotyöt
 • Lattiapinnoitukset
 • Kalusteasennukset
 • Puuväliovien asennus
 • Rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset talotekniikkatyöt

Skanska Talonrakennus Oy

Martti Siika-aho, vastaava työnjohtajapuh. 050 5686 708
tuotantoinsinööri, Birgitta Kemppainenpuh. 040 1691 188

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@skanska.fi

Caverion Suomi Oy

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@caverion.com

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vestia tiedottaa: Asiointiohjeistus Vestia Oy:n toimipisteissä koronavirusaikana

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on eilen 29.11. antanut Vestia Oy:n toimialueen kunnille suosituksensa koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Näiden suositusten mukaisesti Vestia Oy on tarkentanut ohjeistustaan toimipisteillä asioiville ja pyrkii siten hillitsemään viruksen leviämistä ja varmistamaan työntekijöidensä sekä asiakkaidensa turvallisuuden. Ohjeistukset ovat voimassa toistaiseksi.

Ohjeistus hyötyjäteasemilla ja lajittelupihoilla asioiville:

 • Vältä tarpeetonta asiointia.
 • Yhtä aikaa voi asioida enintään 10 asiakasta.
 • Käytä kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.
 • Muista säilyttää turvaväli muihin henkilöihin.
 • Vältä asioimista ruuhkaisimpaan aikaan, eli juuri toimipisteen avauduttua.

Asiakaspalvelun, kierrätysneuvonnan ja toimiston toiminta koronavirusaikana

Vestia Oy:n asiakaspalvelu palvelee asiakkaita normaalien aukioloaikojen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.30. Asiakaspalvelu hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Ylivieskan jätekeskuksessa toimisto- ja palvelurakennusten ulko-ovet ovat lukittu ja henkilökunnan ulkopuolisia vierailijoita ei oteta vastaan. Kierrätysneuvojan vierailut muualle ja ulkopuolisten ryhmien vierailut jätekeskukseen ovat tällä hetkellä myös kielletty.

Lisätietoja:

asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty: muutoksista voi kommentoida 24.11.–31.12.2020

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Täydentävässä esityksessä inventointiin esitetään lisättäväksi kuusi uutta maisema-aluetta. Lisäksi 26 alueen rajausta supistetaan tai laajennetaan. Kahta vuonna 2016 mukana ollutta aluetta esitetään poistettavaksi päivitysinventoinnista. Muutoksista voi lausua 24.11.–31.12.2020.

Uusina alueina päivitysinventointiin ehdotetaan Verlan ja Suur-Selänpään kulttuurimaisemaa Kouvolassa, Orisbergin kulttuurimaisemaa Isokyrössä ja Seinäjoella, Vanhan Vaasan kulttuurimaisemaa Vaasassa, Kitkajärvien ja Riisitunturin maisemaa Kuusamossa ja Posiolla, Ratasjärven kulttuurimaisemaa Pellossa ja Juujärven jokivarsikylän kulttuurimaisemaa Kemijärvellä. Näistä Vanha Vaasa, Ratasjärvi ja Juujärvi sisältyvät tällä hetkellä voimassa olevaan, vuonna 1995 vahvistettuun valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden listaukseen. Täydentävässä esityksessä päivitysinventoinnista ollaan poistamassa Raaseporissa sijaitsevaa Bromarvin ja Tenholan harjuviljelymaisemien maisema-aluetta sekä Korsnäsissä ja Närpiössä sijaitsevaa Harrströminjokilaakson kulttuurimaisemaa.

Tarve inventoinnin päivittämiselle perustuu suomalaisen maaseutumaiseman muutoksiin 1990- ja 2000-luvuilla. Päivitysinventoinnissa on keskitytty perinteisten alkutuotantoelinkeinojen synnyttämiin maisemiin, mutta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi esitetään myös joitakin saaristoelinkeinoihin, metsä- ja erätalouteen sekä poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin liittyviä kulttuurimaisemia. Lisäksi päivitysinventointiin sisältyy tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia maisemanähtävyyksiä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen arvioi maisemien päivitysinventointia: ”Arvostan kovasti suomalaisia maisemia ja olen iloinen, että niiden arvokohteista on tuotettu mahdollisimman ajankohtaista tietoa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat suomalaisen maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia. Niiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljely- ja laidunmaisemaan sekä perinteiseen rakennuskantaan.”

Suomessa on tällä hetkellä 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jotka on nimetty valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995.

Muutokset Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalle täydentävässä kuulemisessa esitetään uutena kohteena valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi Kitkajärven ja Riisitunturin maisemia (Kuusamo, Posio).

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutosehdotukset täydentävässä kuulemisessa Pohjois-Pohjanmaalla koskevat seuraavia alueita:

129. Rahjan saaristomaisemat (Kalajoki)
Rajauksen muutosehdotus 2020: Alueesta esitetään poistettavaksi Kalajoen hiekkasärkkien alue, Kallankarit sekä näiden väliin jäävä vesialue.

133. Oulujokilaakson kulttuurimaisemat (Muhos, Oulu, Tyrnävä)
Rajauksen muutosehdotus 2020: Aluetta esitetään jatkettavaksi luoteessa Vasankankaalta Turkansaarelle saakka nykyisen maisema-aluerajauksen mukaisesti.

Kerro mielipiteesi nyt esitettävistä muutoksista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä nyt esitettävistä uusista maisema-alueista ja muista päivitysinventointiin esitettävistä muutoksista. Kuulemisen yhteydessä voi esittää mielipiteitä ja kannanottoja myös muiden maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä päivitysinventoinnista ylipäänsä. Samalla järjestetään lausuntokierros sidosryhmille ja viranomaisille.

Kuulemisen kohteena olevat asiakirjat (lausuntopalvelu.fi)

Kattava otos Suomen edustavimmista kulttuurimaisemista

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen osana alueiden- ja maankäyttöä sekä maaseudun elinkeinotoimintaa. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat maankäytön suunnitteluun, vapaaehtoisuuteen sekä tukijärjestelmiin, joilla edistetään paikallista ja yhteisöperustaista maisemanhoitoa. Valtakunnallisen maisema-alueen status on yksi peruste rakennusperinnön hoitoon ja saariston ympäristönhoitoon kohdistuvia valtionavustuksia myönnettäessä ja luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita perustettaessa. Maisema-arvot voidaan ottaa huomioon myös maatalouden ympäristötuen tai Leader-toiminnan yhteydessä. Lisäksi maisema-alueiden hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi voi saada hankerahaa esimerkiksi ELY-keskuksilta.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin ensimmäinen vaihe toteutettiin maakunnittain ELY-keskusten johdolla vuosina 2010–2015. Alueellisten inventointien valmistuttua ympäristöministeriön asettama Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä (MAPIO) laati valtakunnallisen koosteen, joka oli julkisesti kuultavana ja lausuntokierroksella alkuvuonna 2016. Nyt päättyneessä toisessa vaiheessa päivitysinventointiin esitetään muutoksia, jotka perustuvat vuonna 2016 annettuun palautteeseen sekä sen jälkeen tehtyihin täydentäviin selvityksiin.

Päivitysinventoinnin ensimmäisen ja toisen vaiheen aineistot (ym.fi)
Ehdotukset valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi, karttapalvelu (päivitysinventoinnin ensimmäinen ja toinen vaihe) (arcgis.com)
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, puh +358 295 250 166, tapio.heikkila@ym.fi Suunnittelija Hannu Linkola, SYKE, puh. +358 295 252 214, hannu.linkola@ymparisto.fi
Suunnittelija Sonja Forss, SYKE, puh. +358 295 251 120, sonja.forss@ymparisto.fi
Ylitarkastaja Maarit Vainio, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. +358 295 037 007, maarit.vainio@ely-keskus.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare