Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ylivieskan kaupungin tiedote asukkaille koronatilanteesta ja sen vaikutuksista

Eilen illalla Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatiotyöryhmä linjasi Pohjois-Pohjanmaan siirtyneen epidemian kiihtymisvaiheeseen. Epidemian leviämisen hillitsemiseksi linjattiin, että koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella otetaan käyttöön epidemian kiihtymisvaiheen suosituksia. Tämä koskee myös Ylivieskaa.

Tämän lisäksi eilen illalla saatiin vahvistus kolmesta koronatartunnasta Raudaskylän Kristillisellä Opistolla. Altistuneita on pääasiassa oppilaiden ja henkilöstön joukossa. Tällä hetkellä tilanne on rauhallinen. Tartunnan saaneet ja heidän lähikontaktinsa ovat karanteenissa ja altistuneita kartoitetaan ja heihin on oltu ja ollaan yhteydessä 24.11. ja 25.11. aikana. Kaikki oireiset testataan.

Tartuntatapausten ja koordinaatiotyöryhmän linjausten vaikutukset kaupungin toimintoihin

Perusopetus

Raudaskylän Kristillisen opiston opetus on siirretty etäopetukseen tästä päivästä alkaen. Lisäksi tukipalveluhenkilöstö siirtyy mahdollisuuksien mukaan etätöihin. Ylivieskan muiden oppilaitosten osalta tilanne on rauhallinen, eikä tarvetta etäopetukseen siirtymiseen ole. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla sekä suoraan Wilman kautta oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Lukio

Toisen asteen oppilaille on annettu maskisuositus huomisesta torstaista alkaen. Suositus on voimassa myös Ylivieskan lukiolla. Maskien jakamisesta tiedotetaan koulun toimesta suoraan oppilaille.

Kaupungintalo

Kaupungintalo suljetaan vierailijoilta. Pyydämme asiakkaitamme ottamaan yhteyttä henkilöstöömme suoraan puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Sulku on voimassa 31.12.2020 saakka.

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Ylivieskan paloasema suljetaan vierailijoilta ja Ylivieskan sopimuspalokunnan harjoitukset perutaan toistaiseksi.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Ylivieskan kaupunki korostaa, että harrastustoimintaa voidaan toteuttaa hyvin erilaisilla tavoilla. Kaikessa harrastustoiminnassa on jo tehty ja on tehtävissä lisää muutoksia, jotka vähentävät viruksen leviämisen riskiä. Ylivieskan kaupunki ei luokittele harrastuksia korkean ja matalan riskin lajeiksi. Kaupunki edellyttää jokaiselta toimijalta suunnitelmallisia muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta.

Harrastustoiminnassa tehtäviä ratkaisuja ovat:

 • Harrastustoimintaan osallistutaan ehdottoman terveenä.
 • Harjoituksiin tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois silloin kun se on mahdollista (pukuhuoneen käytön minimoimiseksi).
 • Vältetään ryhmien sekoittamista.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Saattajien ja huoltajien oleskelua tiloissa vältetään. Milloin tätä ei voida välttää, tulee saattajilla ja huoltajilla olla maskit päällä koko tilassa oleskelun ajan.
 • Ryhmien kokoa pienennetään mahdollisuuksien mukaan. Tämä koskee myös erilaisia harrasteryhmiä.
 • Turvaetäisyyksien säilyttämistä korostetaan.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos mahdollisuuksien mukaan.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.

Kasvomaskien käyttö harrastustoiminnassa

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 15 vuotta täyttäneille kaikissa sisäliikunta- ja harrastetiloissa 26.11.-18.12.2020. Maskisuositus ei koske liikuntasuoritusta.

Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.

Asiakkaiden tulee hankkia kasvomaskinsa itse. Maskin tulee olla puettuna saavuttaessa sisäliikunta- ja harrastetiloihin. Maskia tulee käyttää liikuntatilojen lisäksi aulatiloissa, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa.

Velvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat sisäliikuntatiloja.

Liikuntatilat

Toimipisteet pidetään auki. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja mahdollisiin muutoksiin varaudutaan.

Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista tiloissa seurataan aktiivisesti. Asiakkaita ohjataan huolehtimaan turvaetäisyyksistä sekä monikanavaisella viestinnällä että tarvittaessa sanallisesti ohjeistamalla. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta.

Mikäli turvaetäisyyksien toteumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi, esimerkiksi puoleen normaalitilanteesta. Asiakasmäärä arvioidaan aina tila- ja tilannekohtaisesti, ei kiinteistökohtaisesti.

Ottelut, esitykset ja pelit

Yleisötilaisuuksissa, kuten otteluissa, esityksissä ja peleissä, noudatetaan viranomaisohjeita. Kaupungin sisäliikuntatilojen katsomoissa suositellaan käytettävän kasvomaskia. Katsomoissa ja tapahtumissa huolehditaan turvaväleistä ja muusta terveysturvallisuudesta. Kaikissa peleissä ja turnauksissa, riippumatta sarjatasosta, noudatetaan yleisötilaisuuksien ohjeita.

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa

Ylivieskan kaupunki vetoaa yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toteuttamaan toimintaan, että ne noudattaisivat omassa toiminnassaan samoja toimintatapoja kuin kaupunki viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 25.11.2020: Raudaskylän kristillisellä opistolla koronavirusaltistus

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Raudaskylän kristillinen opisto ja Ylivieskan kaupunki tiedottavat: 

Raudaskylän kristillisellä opistolla on todettu koronavirusaltistus

Ylivieskassa sijaitsevalla Raudaskylän kristillisellä opistolla on 24.11. iltapäivällä vahvistettu kolme koronavirustartuntaa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sairastuneet tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen ja lähikontaktit karanteeniin. Altistuneita kartoitetaan, heihin on oltu ja ollaan yhteydessä 24.11 ja 25.11. aikana. Altistuneita henkilöitä on alustavien selvitysten mukaan kymmeniä. Selvitystyöhön liittyen henkilöitä tullaan ohjaamaan kohdennetusti koronavirustestautukseen. Kalliosta ollaan henkilöihin suoraan yhteydessä.

Raudaskylän kristillisen opiston opetus järjestetään 25.11.–6.12.2020 välinen aika etäopetuksena ja tukipalveluhenkilöstö siirtyy mahdollisuuksien mukaan etätöihin. Oppilaita, heidän huoltajiaan ja henkilökuntaa on informoitu tilanteesta.

Tällä hetkellä alueellinen kokonaistilanne on rauhallinen eikä etätyömääräys ulotu kaupungin muihin oppilaitoksiin. Tilannetta seurataan aktiivisesti, ja peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Ylivieskan kaupunki ilmoittavat tilanteen mahdollisista muutoksista nettisivuillaan. Oppilaita ja vanhempiaan informoidaan tarvittaessa myös Wilman kautta.  

Uusia suosituksia Kallion alueelle 26.11.–18.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi tiistaina 24.11., että epidemia on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan alueella kiihtymisvaiheeseen. Koordinaatioryhmä antoi tilanteeseen liittyen uusia suosituksia, jotka ovat voimassa 26.11.–18.12. Suositukset koskevat myös Peruspalvelukuntayhtymä Kallion aluetta.  

Uusien suositusten mukaan maskeja tulee käyttää julkisissa tiloissa ja yleisötilaisuuksissa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Ryhmä suosittelee myös, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä.  

Etätyöhön on suositeltavaa siirtyä mahdollisimman laajasti, kokoukset kannattaa järjestää etäyhteyksillä. 

Harrastusryhmissä suositellaan noudattamaan tarkennettuja turvallisuusohjeita.

Lisäksi ryhmä suosittelee välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).

Hyvä käsihygienia, yskiminen ja aivastaminen nenäliinaan tai hihaan ja turvavälien noudattaminen ovat tehokkaita keinoja estää viruksen leviämistä.  

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen

Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt ja ilmaantuvuusluvut ovat nousussa Pohjois-Pohjanmaalla. Epidemian leviämisen hillitsemiseksi alueellinen koordinaatiotyöryhmä linjasi, että koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella otetaan käyttöön epidemian kiihtymisvaiheen suosituksia. Tämä koskee myös Ylivieskaa ja sen asukkaita.

Ylivieskan kaupunki tiedottaa mahdollisista oppilaitoskohtaisista toimenpiteistä keskiviikon aikana.

Uudet suositukset 26.11.–18.12.

Laajennettu etätyösuositus

 • Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Maskisuositukset

 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (voimassa Oulussa jo 29.10. lähtien)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä

Harrastusryhmät (voimassa Oulussa jo 29.10. lähtien)

 • Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoiseen harrastamiseen annettuja tarkennettuja turvallisuusohjeita

Riskiryhmät (voimassa Oulussa jo 29.10 lähtien)

 • Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike)

Aiemmin annetut suositukset

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä suositus henkilökunnan suunenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo aiemmin ja jatkuu entisenlaisena

Taustaa

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen covid 19 -koordinaatioryhmä vastaa koronaepidemiaan liittyvästä viranomaistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla STM:n edellyttämällä tavalla. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteesta, voimassa olevista suosituksista sekä neuvoja ja ohjeita epidemiatilanteeseen liittyen on koottu osoitteeseen oyskorona.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Pohjois-Suomen AVIn päätös joulukuun yleisötilaisuuksien rajoituksista

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 1.12. – 31.12.2020.

PSAVI päätös TTL 58 § joulukuu
PSAVI kuntaluettelo
PSAVIn valitusosoitus yleinen 30 pv

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Kasvatus ja opetus Koronavirus Lukio Musiikkiopisto Perusopetus Varhaiskasvatus

Ei sairaana kouluun, varhaiskasvatukseen tai harrastuksiin

COVID-19-koronavirustartuntojen määrä on ollut Suomessa syksyn aikana kasvussa. Tätä kirjoittaessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella viimeisen kahden viikon aikana on todettu 158 uutta tapausta. Kallion kuntayhtymän alueella koronavirustilanne on pysynyt toistaiseksi koko epidemian ajan varsin rauhallisena, mutta esimerkiksi reilun sadan kilometrin päässä Oulussa tai Pietarsaaressa tilanne on tällä hetkellä huomattavasti haastavampi.

Sunnuntaina 1.11. Keskipohjanmaa-lehti uutisoi kahdesta koulualtistuksesta Pietarsaaressa; kahdella eri koululla oli todettu koronavirustartunta siellä olleella henkilöllä / henkilöillä. Lähikontaktit oli asetettu karanteeniin ja paikallisen terveysviranomaisen mukaan usealla lähikontaktilla testitulos osoittautui positiiviseksi. Vaikka suuri osa positiiviseksi testatuista oli jo karanteenissa, olivat he ennättäneet olla tartuttavia ennen karanteenin alkua. Tämä on aiheuttanut lisäaltistuksia ja uutisen mukaan karanteenissa on kaikkiaan 185 oppilasta ja 16 opettajaa tai koulunkäyntiavustajaa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan COVID-19-tapaus on tartuttava 1-2 päivää ennen oireiden alkua. Lievissä infektioissa viruseritys kestää pisimmillään reilun viikon. Koronavirukselle altistuneiden suuri määrä johtuukin useassa tapauksessa siitä, että sairastunut henkilö on tavannut muita ihmisiä 1-2 päivää ennen omien oireiden alkua tietämättä olevansa viruksen kantaja. Jos infektio-oireita ilmaantuu, on tärkeää välttää kontakteja muihin ihmisiin – tällöin lisäaltistumisten määrää voidaan merkittävästi vähentää.

Jos oppilaalla tai henkilökunnan jäsenellä on flunssan kaltaisia oireita, kuumetta tai vatsataudin oireita, ei kouluun tai varhaiskasvatukseen tule tuolloin mennä. Oireisena ei tule myöskään mennä harrastuksiin – jos infektion aiheuttaja on koronavirus, tästä seuraa lisää altistuneita. THL:n kansallisen ohjeistuksen mukaan alle kouluikäisillä lieviä hengitystietulehduksen oireita voi seurata pari päivää ilman testaamista. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen (ei oireisena). Kouluikäiset sairastavat vähemmän kuin pienemmät lapset, ja koronavirusinfektion todennäköisyys on heillä siksi suurempi.  Koronavirustesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita.

 • Jos koronavirustesti on otettu ja tulos on negatiivinen, saa kouluun tai varhaiskasvatukseen palata, kun oireet ovat selvästi helpottamassa.
 • Jos koronavirustestiä ei ole otettu, saa kouluun tai varhaiskasvatukseen palata vasta yhden oireettoman päivän jälkeen.

Laboratoriossa varmistetut koronavirusinfektiot ovat tähän mennessä julkaistun tiedon mukaan olleet lapsilla lähes poikkeuksetta lieviä. Jos lapsi kuitenkin on tartuttavana esim. koulussa, muut samalla luokalla olevat oppilaat asetetaan 10 vuorokauden karanteeniin ja yleensä toinen vanhemmista jää lapsen kanssa kotiin. Jos karanteenissa oleva lapsi sairastuu, myös muu perhe asetetaan karanteeniin, jonka pituus on perheenjäsenillä 14 vrk sairastuneen oireiden alusta. Tällainen tilanne tietäisi varmasti haasteita useampaan talouteen ja työpaikkaan. Vaikka lapsilla tauti onkin yleensä lievä, esimerkiksi isovanhemmille tai muille ns. riskiryhmäläisille tarttuessaan tauti voi olla erittäin vakava. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan COVID-19-koronavirukseen on maailmanlaajuisesti kuollut noin 1,2 miljoonaa ihmistä.

Eli paikallisen tartuntatautiviranomaisen ohje on: ei sairaana kouluun, varhaiskasvatukseen tai harrastuksiin!

Arto Nieminen                                                             Miia Huhtanen

Infektiosairauksien erikoislääkäri,                           Hygienia- ja tartuntatautihoitaja

tartuntataudeista vastaava lääkäri                          PPKY Kallio

PPKY Kallio

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Kasvatus ja opetus Koronavirus Yleinen

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tiedottavat:

Koulutuskeskus JEDUn Ylivieskan toimipisteessä on todettu koronavirusaltistus

Ylivieskassa sijaitsevassa Koulutuskeskus JEDUn toimipisteessä on 9.10. iltapäivällä vahvistettu koronavirustartunta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sairastuneen tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen ja lähikontaktit karanteeniin. Altistuneet on kartoitettu ja heihin on oltu yhteydessä 9.10. aikana. Altistuneita opiskelijoita on 11 ja lisäksi jonkin verran henkilökunnan jäseniä. Heidät ohjataan koronavirustestaukseen. Varotoimenpiteenä testataan myös muuta henkilöstöä, jotka ovat kotona karanteeninomaisissa olosuhteissa, kunnes testitulokset tulevat. Kalliosta ollaan henkilöihin suoraan yhteydessä.

Koulutuskeskus JEDUn Ylivieskan toimipisteen opetus järjestetään ensi viikon osalta (vko 42) etäopetuksena ja tukipalveluhenkilöstö siirtyy mahdollisuuksien mukaan etätöihin.

Tällä hetkellä tilanne on rauhallinen eikä etätyömääräys ulotu kaupungin muihin oppilaitoksiin. Tilannetta seurataan aktiivisesti, ja peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Ylivieskan kaupunki ilmoittavat tilanteen mahdollisista muutoksista nettisivuillaan. Oppilaita ja vanhempia informoidaan silloin myös Wilmassa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion pandemiatyöntekijät kehottavat alueen asukkaita pysymään rauhallisina ja muistamaan hygieniaohjeet. Huolellinen käsihygienia, yskiminen tai aivastaminen hihaan sekä turvavälit estävät tehokkaasti viruksen leviämistä. Jos turvavälejä ei voida noudattaa, suositellaan käyttämään kasvomaskia.

Lisätietoja :

Päivi Peltokorpi, terveyspalvelujohtaja, p. 044 419 5002
Risto Olli, johtava ylilääkäri, p. 044 419 5020
Keijo Makkonen, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori p. 050 5265910

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Työ ja yrittäminen Yleinen

Yrittäjille informaatiota koronasta

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa

Voi käydä lukemassa ajankohtaiset tiedotteet Kallion ajankohtaisista tiedotteista.

Pandemiavastaanoton puhelinneuvonnan numero:

08-419 5140

Yrittäjille ja yrittäjien avuksi:

Ylivieskan kaupunki on aloittanut Tue paikallista yrittäjää -kampanjan. Lue lisää www.ylivieska.fi/tuepaikallistayrittajaa

Valtakunnallista ohjeistusta yrittäjille koronaepidemiasta:

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Ota yhteyttä myös suoraan YTEKiin

Lisäksi yleisohjeita

Hygieniaohjeita:

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus Kulttuurikeskus Akustiikka

Turvallisesti Akustiikan tapahtumiin

Tähän on koottu käytännöt Kulttuurikeskus Akustiikassa toimimiseen. Noudatamme ja seuraamme viranomaisten ohjeita ja turvallisuussuosituksia, jotta sinä voit vierailla meillä turvallisesti.

Hygienia

Pesethän kädet ja käytät tarvittaessa käsidesiä. Yskäise nenäliinaan tai hihaan. Vältä kättelyä tai halaamista. Suosi korttimaksua. Jos yskit tapahtumassa toistuvasti, poistuthan salista. Henkilökuntamme voi myös kohteliaasti ohjata sinut ulos.

Siivousta on tehostettu ja käsidesi- ja käsienpesupisteitä on talossa runsaasti.

Kulttuurikeskus Akustiikan pinnat on käsitelty aktiivisella itsedesinfioituvalla pinnoitteella, joka pitää pinnat virusvapaana.

Turvavälit

Pidäthän turvaväliä muihin asiakkaisiin. Kiinnitä huomiota turvaväleihin myös jonottaessasi.

Avarien aula- ja tapahtumatilojen ansiosta meillä on mahdollista pitää riittävät turvavälit sekä porrastaa yleisön kulkua. Tapahtumien yleisökapasiteettia on laskettu siten, että turvavälit toteutuvat.

Henkilökuntamme seuraa turvavälien toteutumista.

Kasvomaskit

Suosittelemme, että käytät kasvomaskia vieraillessasi meillä.

Lataa Koronavilkku

Suosittelemme lataamaan ja asentamaan älypuhelimeesi Koronavilkku-sovelluksen, jonka avulla tartuntaketjuja voidaan jäljittää.

Turvallisuus tapahtumissa

Saavuthan ajoissa ja huomioithan turvavälit kaikkina aikoina!

Myymme konsertteihin rajoitetun määrän lippuja salin turvallisen kapasiteetin mukaan.

Opastamme yleisön istumaan riittävin turvavälein.

Emme valitettavasti pysty täysin varmistamaan että tapahtumalipuissa lukevat paikkanumerot pitävät paikkansa. Turvavälien varmistamiseksi voimme joutua ohjaamaan yleisön istumaan eri paikalle.

Suosittelemme lippujen ostamista ennakkoon verkkokaupasta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

AJANKOHTAISTA KORONAVIRUSTILANTEESTA 8.10.2020

Ylivieskassa on tänään torstaina 8.10.  todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on Ylivieskan kuudes vahvistettu koronatapaus. Tartunnan saanut sairastaa kotonaan. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Tartunta on peräisin Kallion alueen ulkopuolelta. Tänään todettu tapaus ei liity 2.10. ilmoitettuun tartuntaan. 

Maskisuositus

THL on antanut suosituksen maskien käytöstä, ja suositus koskee myös Kallion aluetta. 

Maskin käyttöä suositellaan

 • joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää  
 • matkalla koronavirustestiin, ja kun odotetaan testin tulosta ja jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella  
 • kun palataan riskialueelta Suomeen ja siirrytään karanteeniin. Lisäksi jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.  

Maskin käyttö vaatii huolellisuutta ja sitä on aina käsiteltävä puhtailla käsillä. Ensisijaisen tärkeää on noudattaa edelleen 1–2 metrin turvavälejä ja aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan ja välttää kasvojen koskettelua. Sairaana pitää jäädä kotiin.  

Koronaviruksen leviämisen vaiheet 

Koronaviruksen leviämistä kuvataan määrittelemällä alueet perusvaiheeseen, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.  

Kiihtymisvaiheessa koronaviruksen alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 vuorokautta. Kiihtymisvaiheessa ilmenee paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä. Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia. 

Leviämisvaiheessa koronavirustartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin. Taudin ilmaantuvuus on noin 18–50 tapausta per 100 000 asukasta per 14 vuorokautta. Tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia, ja alle puolet tartuntalähteistä pystytään jäljittämään. Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti. 

Pohjois-Pohjanmaalla viimeisimmän 14 vrk aikana tapauksia on todettu 39 ja ilmaantuvuusluku on 9,5. Toistaiseksi PPSHP:n alueella leviämisvaihe on perustasolla.    

Kallion lähialueella Keski-Pohjanmaalla on todettu tällä viikolla useita uusia koronavirustartuntoja.

Koululaisten syyslomat lähestyvät

Koululaisten syyslomaviikoilla 42 ja 43 moni suomalainen matkailee kotimaassa. Turvaväleistä on pidettävä huolta, kun liikutaan paikoissa, joihin kerääntyy runsaasti ihmisiä. Joukkoliikenteessä ja sisätiloissa, joissa etäisyyttä ei voida pitää, on suositeltava käyttää maskia, THL muistuttaa.  Ruskaretkiltä useisiin kuntiin eri puolille Suomea palanneet tartunnan saaneet ovat esimerkki siitä, miten tautia voi levitä alueille, joilla koronavirusta ei ole hetkeen todettu. 

Pienennä koronaviruksen leviämisriskiä omilla teoillasi myös syyslomalla: 

 • Lataa Koronavilkku puhelimeesi. Näin saat tiedon, jos olet tietämättäsi altistunut koronavirukselle matkasi aikana.  
 • Muista käsi- ja yskimishygienia. 
 • Käytä maskia joukkoliikenteessä ja sisätiloissa, jos et pysty pitämään turvaväliä. 
 • Jos sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu testiin. 
 • Älä lähde matkalle, jos sinulla on lieviäkään oireita. 
 • Myös taukopaikoilla on pidettävä huolta hygieniasta, turvaväleistä sekä käytettävä maskia tarvittaessa. 
 • Huomioithan, että matkakohteesi koronarajoitukset voivat erota kotipaikkakuntasi tilanteesta. 
 • Noudata matkailuyrittäjien hygienia- ja muita turvallisuusohjeita. 

Kallion alueella koululaisten syyslomaa vietetään viikolla 43.  

Lue lisää: 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus Kulttuurikeskus Akustiikka

Akustiikan peruuntuvat ja siirtyvät tapahtumat

Valitettavasti suuri määrä tapahtumia on peruttu tai siirretty koronaviruksen takia. Näissä tapauksissa liput voi palauttaa ja niiden hinta hyvitetään.

Siirtyvien tapahtumien pääsyliput käyvät uutena ajankohtana semmoisinaan, mutta ne voi halutessaan käydä myös vaihtamassa uusiin Akustiikan lipunmyynnissä.

Lisätiedot Akustiikan Lipunmyynti-sivulta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare