Kategoriat
Koronavirus

Ohjeet varhaiskasvatukseen ja kouluille

Tiedote 17.8.2020

Lapsi tai työntekijä ei saa tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen oireisena

Jos lapsella tai henkilökunnan jäsenellä on minkäänlaisia hengitystieinfektioon viittaavia oireita (kuumetta, yskää, nuhaa, kurkkukipua, maku- tai hajuaistin muutos, näihin voi liittyä myös lihas- tai päänsärkyä) tai ripulia, hän ei saa tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen ennen kuin COVID-19-koronavirusinfektio on testillä poissuljettu.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Opetusministeriön ohje on seuraava: ”varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on poissuljettu testillä”.

Aikaisempi ohje oli, että mikäli oireet ovat hyvin lievät ja lapsi ei ole käynyt koronavirustestissä, tulee hänen olla kotona siihen saakka kunnes hän on ollut yhden vuorokauden täysin oireeton. Päivitetyn kansallisen ohjeistuksen mukaisesti koronavirustesti tulee kuitenkin hyvin herkästi ottaa kaikilta hengitystieoireisilta.

Allergiaoireinen lapsi

Lapsilla esiintyy myös allergioita. Jos oireet allergialääkityksen aloittamisen jälkeen helpottavat selkeästi, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos lääkityksestä huolimatta oireet eivät helpota, tulee hakeutua koronavirustestiin. Jos tulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata.

Lapsen sairastuessa päivän aikana

Hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan aikuisen valvontaan ja huoltajaa pyydetään hakemaan lapsi kotiin. Huoltajan tulee olla yhteydessä terveyskeskukseen koronavirusnäytteenottoa varten. Ennen testituloksen valmistumista sairastuneen on vältettävä kontaktia muihin ihmisiin. Henkilökunnan jäsen välttää lähikontaktia sairastuneeseen ja hän voi halutessaan käyttää kasvomaskia.

Henkilökunnan jäsenen sairastuessa kesken työpäivän

Hänen tulee välittömästi lähteä kotiin. Oireisen tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin ihmisiin.

Jos oireiselta otetaan koronavirustesti ja se on negatiivinen

Jos testitulos on negatiivinen ja oireilu on selkeästi vähenemässä, voi lapsi tai työntekijä palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen koronavirustestiin.

Jos oireiselta otetaan koronavirustesti ja se on positiivinen

PPKY Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri saa tiedon positiivisesta koronavirustapauksesta. Sairastuneeseen tai hänen huoltajaansa ollaan terveydenhuollosta yhteydessä ja hänet asetetaan kotieristykseen ja hänen perheensä kotikaranteeniin. Mahdolliset muut altistuneet (esim. luokkatoverit tai päiväkotiryhmän jäsenet) arvioidaan tapauskohtaisesti ja heidät asetetaan karanteeniin.

Yleisiä ohjeita koronaviruksen torjuntaan

Koronavirustapausten määrä Suomessa ja maailmalla on kasvanut viimeisen muutaman viikon aikana. Koronaviruksen uhka ei ole poistunut, vaikka alueellamme on tällä hetkellä rauhallinen tilanne. Nyt on erittäin tärkeää muistaa kevään ohjeet viimeiselle kahdelle kouluviikolle:

 • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee edelleen välttää ja muistaa turvavälit.
 • Suosittelemme, että ruokailut järjestetään edelleen porrastetusti ja huolehditaan, että ruokailemaan tullessa jokainen pesee kätensä huolellisesti saippualla ja vedellä. Edelleenkään ei ole suositeltavaa järjestää isoja yhteisruokailuja.
 • Varhaiskasvatuksessa on suositeltavaa, että samat hoitajat ovat mahdollisuuksien mukaan samojen lasten kanssa eikä ryhmiä sekoiteta.
 • Alakouluissa ryhmät tulee edelleen pitää päivän ajan erillään. Terveyden – ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaan valinnaisissa aineissa opetusryhmät voivat sekoittua mikäli opetusta ei voitaisi muuten järjestää.
 • Jos yläasteella opetusryhmiä on mahdotonta pitää erillään, tulee panostaa väljyyteen ja hygieniaan sekä opetuksen porrastamiseen. Ministeriön ja THL:n ohjeessa on hyviä ohjeita porrastamiseen.
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei tule järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.

Hygieniaohjeita

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on hyvä säännöllisesti muistuttaa käsi – ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä. Lasten on hyvä oppia THL:n uuden arjen aakkoset. Kaikki yllä luetellut toimet vähentävät myös muiden hengitystieinfektioiden esiintymistä.

Linkki THL:n materiaalipankkiin: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

Arto Nieminen

Infektiolääkäri
Tartuntataudeista vastaava lääkäri

Miia Huhtanen

Hygieniahoitaja

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus

Maskien jako Ylivieskan perusopetuksessa

Tiedote 17.8.2020

Ylivieskan kaupunki on linjannut THL:n ohjeistuksen mukaan maskien jaosta kaikille perusopetuksen 9. luokalla (-05 syntyneet) oleville kuljetusoppilaille.

THL on 13.8.2020 suosittanut yli 15-vuotiaille kansalaisille kasvomaskien käyttöä tietyissä tilanteissa ihmisten suojaamiseksi. Suositus koskee niitä sairaanhoitopiirejä, joissa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana. Tämä koskee siis myös Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen kuntia. THL suosittaa maskin käyttöä, kun

 • olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
 • olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön. Kasvomaski ei sovellu lapsille.

Ylivieskan kaupunki jakaa suosituksen mukaisesti kaikille -05 syntyneille perusopetuksen 9. luokkalaisille kuljetusoppilaille kasvomaskit. Jaettavat maskit ovat kertakäyttöisiä ja niitä jaetaan oppilaalle 2 maskia per päivä ja aina viikon käyttömäärä kerrallaan.

Lue lisää

THL:n suositus:

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus

Lisäohjeistusta koulujen toimintoihin lukuvuoden alkaessa

Tiedote 10.8.2020 klo 15.30

Lukuvuoden 2020-21 koulutyön alkaessa tiistaina 11.8.2020 klo 8.30 Sivistyspalvelut on antanut vielä lisäohjeistusta koulujen eri toimintoihin.

Hygienia ja suojautuminen

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella.
Kädet pestään tämän jälkeen. Maskien käyttöä ei ainakaan syyslukukauden alkaessa suositella koulussa.

 • Iltapäivätoiminta
  • Iltapäivätoimintaa järjestetään iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille
 • Koulukuljetukset
  • Koulukuljetuksen järjestelyissä huolehditaan siitä, että riski altistua on mahdollisimman vähäinen
 • Ruokailu
  • Kouluruokailu järjestetään oman luokan, ryhmän tai solun kanssa.
 • Opetustilajärjestelyt
  • Vuosiluokilla 1-6 opetus pyritään järjestämään pääosin saman luokanopettajan johdolla
  • Vuosiluokilla 7-9 ja kaikilla vuosiluokilla silloin, kun opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.
 • Poissaolot
  • Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
  • Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.
 • Oppilashuolto
  • Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut toimivat normaalisti.
 • Vanhempainillat ja vieraat
  • Vanhempien tapaamisissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä.
  • Muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella ja käyntejä koululla vältetään.
 • Välitunnit
  • Välitunnit porrastetaan ja tarvittaessa rajataan eri oppilasryhmille omat välituntialueet
 • Yhteiset tilaisuudet
  • Kouluissa järjestetään vain oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia
 • Ulkomailta palaavat

Ohjeet omaehtoiseen karanteeniin

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on kotioloissaan.

 • Suositeltavaa on, että muiden tartuntariskiä vähentääksesi et mene työpaikalle tai muualle kodin ulko-puolelle, vaan pysyisit kotona omaehtoisen karanteenin aikana. Sovi työnantajasi kanssa toimintatavoista kahden viikon ajan matkalta paluusi jälkeen.
 • Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Välttämätöntä liikkumista on esimerkiksi lääkärissä käynti, riittä-vät turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käynti ei ole välttämätöntä liikkumista.
 • Suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.
 • Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjes-täjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä.
 • Vältä julkisen liikenteen käyttämistä.
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus

Lukuvuoden 2020-2021 koulutyön aloitus

Lukuvuoden 2020–21 koulutyö Ylivieskan kouluilla alkaa ti 11.08.2020 klo 8.30.

Opetus järjestetään Ylivieskan kouluissa syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen ohjeet opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Ylivieskan alueen koronavirustartuntatilanne on ennen koulujen alkua hyvin hallinnassa. Mikäli tilanne muuttuu ja opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin ryhdytään tartuntatautien torjunnasta vastaavan viranomaisen niin vaatiessa.

Lukuvuoden alkaessa mahdollisimman normaalisti noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Kouluun tullaan vain täysin terveenä.
 • Kaikessa toiminnassa huolehditaan erityisesti käsi- ja yskimishygieniasta
 • Turvavälit otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan koulun tiloissa liikuttaessa.
 • Fyysisiä kontakteja eri ryhmien välillä pyritään välttämään koulupäivän aikana. Tilojen käyttöä väljennetään toimintaa eri tavoin porrastamalla. Esim. välitunnit, ruokailu sekä koulujen alkamis- ja päättymisajat porrastetaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Koulun toimesta ei toistaiseksi järjestetä yhteisiä isoja kokoontumisia.
 • Tarpeetonta matkustamista ulkomaille suositellaan välttämään. Suositus koskee erityisesti maita, joiden osalta on maahantulon rajoituksia.
  Lista maista luettavissa osoitteessa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Kouluille toimitetaan tarkemmat ohjeet ja linjaukset em. periaatteiden toimeenpanosta ja soveltamisesta. Koulujen välillä voi olla eroja näiden periaatteiden toimeenpanossa johtuen koulujen erilaisista tiloista, toiminnan puitteista ja koulujen kokoeroista.

Lisäksi kouluilla varaudutaan suunnitelmallisesti mahdollisiin koronavirustilanteen edellyttämiin erilaisiin opetuksen poikkeusjärjestelyihin.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare