Katselmukset

logo

Rakentamisen aikana pyydettävät katselmukset

tekstiä, vaihda haluamasi kuva >

Katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset ja tarkastukset määrätään yleensä rakennusluvassa ja tarvittaessa aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että niiden katselmusten ja tarkastusten toimittamista pyydetään hyvissä ajoin. Rakennustyömaalle voidaan lisäksi suorittaa rakentamisen valvomiseksi tarpeellisia tarkastuksia ja työmaakäyntejä.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston ja ilmastointilaitteiston asennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin siihen on hyväksytty kvv-työnjohtaja ja iv-työnjohtaja, jos näitä on lupapäätöksessä edellytetty. Vastuullinen työnjohtaja tilaa katselmukset suoraan katselmuksen pitäjältä ja riittävän ajoissa.

Yhteystiedot

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare