Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Sosiaali ja terveys Yleinen

Pelastuslaitos tiedottaa: Kalajoen tulvatilanne 14.4. kello 11.30

Sunnuntaiaamuna Ylivieskan paloasemalla järjestettiin viranomaispalaveri Kalajoen tulvatilanteeseen liittyen. Kokoukseen osallistui Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen, Ylivieskan kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen edustajia.

Muun muassa lauantain ja sunnuntain välisen yön vesisateista johtuen on hyvin todennäköistä, että Kalajoen vedenpinta nousee Ylivieskan Niemelänkylällä entisestään. Tulvahuippua odotetaan sunnuntain ja maanantain ajalle.

Jäät ovat sitkeästi paikallaan penkereiden välissä. Puhutaan niin sanotuista jääpatotulvista, joiden muodostumista ja purkautumista on vaikea ennustaa. Tällaisessa tilanteessa jääpatojen räjäyttäminen ei ole viranomaisten yhteisen arvion mukaan tarkoituksenmukaista eikä turvallista. Pahimmassa tapauksessa ongelma siirtyy nykyistä pahempana joen alajuoksulle. Toimenpiteiden tulee olla hallittuja ja harkittuja. Tilannetta tarkastellaan sunnuntain aikana ja mahdollisista toimenpiteistä tiedotetaan erikseen. Ely-keskuksen hankkimat kaivurit työskentelevät Kalajoen varrella vahinkojen pienentämiseksi.

Niemelänkylällä evakuoitiin lauantain ja sunnuntain aikana yhteensä kolme ihmistä. Pelastuslaitoksella on valmius evakuoida lisää alueen asukkaita tarvittaessa. Avuntarpeen tullen soita hätäkeskukseen 112.

Evakuointeja toteutetaan yhteistyössä Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on nostanut valmiuttaan ja järjestää tarpeen tullen väliaikaista majoitusta ja muonitusta evakuoiduille yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa.

Niemelänkylän Siltatie on poikki. Myös Koskipuhdossa Hamarintie on suljettu. Ethän liiku tulva-alueella ilman välttämätöntä tarvetta. Ylimääräinen liikenne hankaloittaa pelastusajoneuvojen liikkumista ja avunsaantia. Tulvatilanne voi myös muuttua äkisti ja aiheuttaa vaaratilanteita.


Jos tiellä on vettä, älä aja siitä. Tulvan alle jääneiden teiden kunto vaihtelee.

Niemelän koulun toiminnasta tiedotetaan iltapäivällä. Oppilaiden kotiväen on hyvä seurata tiedottamista Wilmassa.

Alavieskan kunnan ja Kalajoen kaupungin osalta tilanne on toistaiseksi rauhallinen.


Pyhäjoella ja Siikajoella tulvahuippua odotetaan muutaman päivän sisällä. Tulva-alueilla asuvien ihmisten on varauduttava mahdollisiin kevättulviin hyvissä ajoin ja ennakoiden. Varautuminen on tärkeää myös siksi, että tulvatilanteet muuttuvat nopeasti. Lisää tietoa tulvista ja niihin varautumisesta löydät sivulta: www.vesi.fi

Tilanteesta järjestetään tiedotusvälineille infotilaisuus kello 19.00 Ylivieskan kaupungintalon valtuustosalissa, Kyöstintie 4. Tiedotustilaisuudessa on paikalla Pohteen, pelastuslaitoksen, Ely-keskuksen ja kaupungin edustajia. Jos tilanne muuttuu oleellisesti ennen infotilaisuutta, medialle lähetetään erillinen tiedote.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Sosiaali ja terveys Yleinen

Pohteen keskustelutilaisuudet

Keskustelutilaisuudet Pohteen tarpeenmukaisista sosiaali- ja terveyskeskuksista järjestöille ja asukkaille 27.4.2023 ja 9.5.2023

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää kaksi saman sisältöistä etätilaisuutta, joissa keskustellaan Pohteen tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä. Tilaisuudet on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan asukkaille, alueella toimiville järjestöille ja seurakunnille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Sosiaali ja terveys Yleinen

NordLabin toiminta laajenee uusiin kuntiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Nordlab vastaa jatkossa Pohteen laboratoriopalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Nordlabin ajanvaraustoiminta laajenee vaiheittain eri kuntiin kevään 2023 aikana.

NordLabin ajanvaraustoiminta on otettu käyttöön Ylivieskassa 1.2.

Ajanvaraus tehdään NordLabin verkkosivuilla tai puhelimella

Muutoksen jälkeen asiakas varaa ajan näytteenottoon NordLabin verkkosivuilta osoitteesta www.nordlab.fi/. Sähköinen ajanvaraus on käytössä ympäri vuorokauden. Ajan voi varata myös puhelimella maanantaista perjantaihin kello 7–17 numerosta 020 619 8019.

Laboratoriotutkimuksilla seurataan terveyttä, selvitetään sairauksia ja arvioidaan, millä tavalla hoito vaikuttaa. Laboratoriossa otetaan potilaasta erilaisia näytteitä ja tutkitaan kehon toimintaa. Yleisiä näytteitä ovat esimerkiksi verinäytteet, virtsanäytteet ja muut eritenäytteet. Laboratoriossa tehdään myös testejä, kuten otetaan sydänfilmi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Sosiaali ja terveys Yleinen

POHJOIS-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN TIEDOTE

Tiedote 31.1.2023

Hyvinvointialueuudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä siirtyi hyvinvointialueille.

1.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohde, ja siihen kuuluvana
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimi aloittivat toimintansa.

Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset yhdistyivät. Uuden pelastuslaitoksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.

Uudistus ei vaikuta pelastustoimen perustehtäviin.

Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat:
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.

Pelastuslaitoksen virallinen postiosoite on:
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Kirjaamo
PL 10
90029 Pohde
kirjaamo@pohde.fi
Y-tunnus 3221326-2
Pelastuslaitoksen hallinnon osoite on:
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Linnanmaan paloasema
Elektroniikkatie 1
90590 Oulu
Pelastuslaitoksen sähköpostiosoite on pelastuslaitos@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos jakautuu neljään palvelualueeseen: onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, tilannekeskus ja yhteiset palvelut.
Onnettomuuksien ehkäisytoiminnalla tarkoitetaan maankäytön ja rakentamisen ohjausta ja valvontaa sekä eri toimijoiden ja ihmisten ohjausta, neuvontaa ja koulutusta
sekä pelastustoimelle kuuluvia valvontatehtäviä. Myös pelastustoimen varautumiseen ja valmiussuunnitteluun sekä näissä asioissa tapahtuvaan alueen kuntien
kanssa tehtävään yhteistyöhän liittyvät asiat kuuluvat tälle palvelualueelle.
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelualuejohtaja: pelastuspäällikkö Mika Haverinen,
mika.haverinen@pohde.fi, 044 703 8600.

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan hälytystehtävien hoitamista. Myös paloasemien toimintavalmiuden suunnittelu ja ylläpitäminen sekä pelastustoimintaan kuuluva viranomaisyhteistyö kuuluu tälle palvelualueelle. Pelastustoiminnan palvelualuejohtaja:
pelastuspäällikkö Harri Pyyhtiä, harri.pyyhtia@pohde.fi, 044 429 6005.

Pelastuslaitoksen tilannekeskus tuottaa pelastustoiminnan sisäistä tilannekuvaa ja
palveluita sekä tukee ja tarvittaessa osallistuu pelastustoiminnan johtamistoimintaan.
Toiminta laajentuu koko Pohjois-Suomen tilannekeskukseksi vuoden 2024 alusta,
jolloin palvelu ulottuu Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan alueille. Tilannekeskuksen palvelualuejohtaja: pelastuspäällikkö Pekka Räty,
pekka.raty@pohde.fi, 044 4296 004.

Yhteisten palvelujen palvelualue tuottaa tukipalveluja pelastustoimen lakisääteisen
palvelutuotannon toteuttamista varten. Palvelualue on jakautunut teknisiin palveluihin
ja TKIO-palveluihin. Yhteisten palveluiden palvelualuejohtaja: pelastuspäällikkö
Kari Malinen, kari.malinen@pohde.fi, 044 703 8640.

Muut yhteystiedot:
Yhdistyneiden pelastuslaitosten (Jokilaaksot ja Oulu-Koillismaa) henkilöstön
puhelinnumerot säilyivät pääosin ennallaan.


Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pohde.fi.
Uudet sähköpostiosoitteet ovat käytössä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole vielä puhelinvaihdetta. Tilapäinen
puhelinnumero on 08 315 6126.

Suosittelemme käyttämään henkilöstön suoria puhelinnumeroita, jotka löytyvät
muun muassa pelastuslaitoksen internet-sivuilta.

Internet-sivut:
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen internet-sivujen osoite on
www.pelastustoimi.fi/pohjois-pohjanmaa (sivuston asiasisältö täydentyy kevään
aikana).

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sosiaalisen median kanavat:
Facebook: www.facebook.com/Pohjoispohjanmaanpela
Instagram: www.instagram.com/pppelastuslaitos/
Twitter: https://twitter.com/PPpelastus
LinkedIn: www.linkedin.com/in/pohjois-pohjanmaan-pelastuslaitos2023/

Yhteistyöterveisin
POHJOIS-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
Petteri Jokelainen
pelastusjohtaja
044 4296 006
petteri.jokelainen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Sosiaali ja terveys Yleinen

Pohteen alkuvuoden laskut viivästyvät: laskut
lähetetään asiakkaille vaiheittain

Asiakastiedote
1.2.2023

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Pohde
vastaa Pohjois-Pohjanmaan julkisista sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluista. Aiemmin
palveluja ovat järjestäneet alueen kunnat ja kuntayhtymät. Myös Oulun yliopistollisen
sairaalan (OYS) palvelut ovat osa Pohdetta.
Asiakaslaskutus siirtyy Pohteelle vaiheittain, yksi alue kerrallaan. Tämän vuoksi asiakkaiden
laskut voivat viivästyä. Jos siis lasku ei saavu normaaliin tapaan alkuvuoden käynneistä tai
palveluista, asiasta ei tarvitse huolestua.
Osa tammikuunkin laskuista pystytään toimittamaan vasta maaliskuun puolella. On siis hyvä
varautua siihen, että laskuja voi tulla loppuvuoden ajan normaalia tiheämpään. Laskuja ei
kuitenkaan tule maksuun yhdellä kertaa useamman kuukauden ajalta.

Helpointa on tilata e-lasku

Laskujen maksaminen on helpointa solmimalla e-laskusopimus omassa verkkopankissa tai
valtuuttaa pankki maksamaan laskut puolestasi. Laskun voi edelleen saada myös paperilaskuna.

Ohje sähköisen laskun tilaamiseen

Ohje sähköisen laskun tilaamiseen
1) Voit tilata Pohteen e-laskun omaan verkkopankkiisi. Tilaus tehdään omassa
verkkopankissa omalla henkilötunnuksella. Aiempia laskuja tai muita tietoja ei tarvita.
Pohteen nimellä löytyy kaksi laskutusaihetta siten, että OYS:n laskut tilataan omana elaskunaan. Anna tarvittaessa tilauksen yhteydessä Pohteen y-tunnus, joka on 3221326-2.
2) Uuden suoramaksuvaltuutuksen voit tehdä ottamalla yhteyttä oman pankkisi
asiakaspalveluun. Tällöin pankki maksaa automaattisesti Pohteen laskun tililtäsi ja saat
siitä erikseen ilmoituksen.
3) Laskun voi tilata sähköisenä OmaPostiin tai digipostipalvelu Kivraan, joista käsin voi
hoitaa myös laskun maksamisen.

Paperilaskun voit maksaa omassa verkkopankissasi tai maksupalvelun kautta

Pohteen laskut lähetetään edelleen paperisena kotiosoitteeseen, mikäli niitä ei ole tilattu
sähköiseen palveluun. Paperilaskut maksetaan normaalisti oman pankin kautta.
Pohteen paperilaskuja ei voi enää maksaa maksukorteilla tai käteisellä missään
toimipisteessä. Poikkeuksen tekee OYS, missä on edelleen mahdollista maksaa OYSin
paperilaskuja maksukorteilla. Käteismaksumahdollisuutta ei ole.

Lisätietoja: pohde.fi/asiakaslaskutus oys.fi/asiakaslaskutus

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus Sosiaali ja terveys Yleinen

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 12.1.2021

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on annettu tänään ensimmäiset koronavirusrokotukset Kallion henkilöstölle. Ensimmäisenä rokotusvuorossa ovat koronapotilaita hoitavat ja koronanäytteitä ottavat työntekijät.   

Palveluasumisessa ja vuodeosastoilla vieraileminen  

Kallion palveluasumisen yksiköissä ja vuodeosastoilla voi vierailla hygieniaohjeet huomioiden:   

  • Sovi käynnistä etukäteen puhelimitse. Saat henkilökunnaltamme ohjeet turvalliseen vierailuun.  
  • Tule vierailulle vain terveenä ja oireettomana  
  • Vierailulle voi tulla 1–2läheistä kerrallaan.  
  • Huolehdi käsihygieniasta ja käytä koko tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta.  
  • Henkilökunta opastaa ja auttaa käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.  
  • Pidä 1–2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan  
  • Älä turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan asukkaan omaan huoneeseen.  
  • Soita huoneeseen tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.  

Suositukset ja rajoitukset

Pohjois-Pohjanmaan alueen suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 18.1. saakka. Alueellinen koordinaatioryhmä arvioi niiden jatkoa tänään. Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset löytyvät osoitteesta www.oyskorona.fi.  

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ei tällä viikolla ole toistaiseksi todettu uusia koronavirustartuntoja. 

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin