Kategoriat
Yleinen

Kaupunginhallituksen 25.3.2024 päätöksiä

Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 27.3.2024 (Linkki).

  1. Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen tilannekatsaukset lukion kiinteistön ja Päivärinnan koulun sisäilmaselvityksistä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa tiedotteen lukion kiinteistön sisäilmaselvityksen tilanteesta. Tiedote liitteenä.
  2. Kaupunginhallitus päätti

1. allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
2. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia kirjoitus- ja laskuvirheiden korjauksia.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

1. että se hyväksyy niiden sitovien määrärahojen ylitykset, joille ei aikaisemmin ole riittävää lisämäärärahaa tai ylitysoikeutta myönnetty.
2. että tilikauden 1.1.-31.12.2023 ylijäämä 1.995.633,52 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä tilille.

3. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy:lle enintään 3 miljoonan euron antolainan pohjaesityksen mukaisena.

4. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa esitellyn kannanoton Pohteelle ja päätti, että viranhaltijat voivat täydentää kannanottoa tarpeellisilta osin 4.4.2024 asukastilaisuudessa esiin tulevien seikkojen osalta. Kannanotto liitteenä.

5. Asiakirjahallinnon toimintaohje ja asiakirjojen antamisestä perittävät maksut hyväksyttiin esityksen mukaisina.

6. Määräaikaisen projektipäällikön ja määräaikaisen kartoittajan toimien täyttöluvat myönnettiin.

7. Kaupunginhallitus käsitteli Itsenäisyyspäivän kunniamerkkiehdotukset vuonna 2024, Salassa pidettävä JulkL 6 § (Viranomaisen laatima ei-julkinen).

 

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare